Home Dưỡng Linh Ngày 3 – Sự Cứu Rỗi Chỉ Đến Qua Chúa

Ngày 3 – Sự Cứu Rỗi Chỉ Đến Qua Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

KINH THÁNH: 

Thi Thiên 3:1-8

1 Đức Giê-hô-va ôi! Kẻ thù của con sao quá đông!

Số người nổi lên chống lại con nhiều vô số!

2 Lắm kẻ nói về con rằng:

“Đức Chúa Trời sẽ không giải cứu nó đâu”. (Sê-la)

3 Nhưng lạy Đức Giê-hô-va! Ngài là cái khiên chở che con;

Ngài là vinh quang của con và là Đấng làm cho con ngẩng đầu lên.

4 Con lớn tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va,

Và từ núi thánh,  Ngài đáp lời con. (Sê-la)

5 Con nằm xuống và ngủ ngon giấc;

Con thức dậy, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ con.

6 Con sẽ không sợ hàng vạn người

Vây hãm con tứ phía.

7 Lạy Đức Giê-hô-va, xin ra tay cứu giúp con!

Lạy Đức Chúa Trời của con, xin cứu lấy con!

Vì Chúa vả vào má mọi kẻ thù của con

Và bẻ gãy răng kẻ ác.

8 Sự giải cứu thuộc về Đức Giê-hô-va.

Nguyện Chúa ban phước trên con dân Ngài! (Sê-la)

 

Suy ngẫm và hiểu

Vua Đa-vít viết Thi thiên này khi ông chạy trốn khỏi Áp-sa-lôm, con trai ông, người đã bắt đầu cuộc dấy loạn. Vua Đa-vít có quá nhiều kẻ thù, bao gồm cả con trai ông, và họ mỉa mai ông bằng cách nói rằng Đức Chúa Trời đã rời bỏ ông và rằng thời ông trị vì đã hết. Tình thế đó là vua Đa-vít đã bị kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác, và đó là tình trạng tồi tệ nhất mà một người có thể bị rơi vào (c.1-2). Nhưng thậm chí trong những lúc khó khăn, vua Đa-vít vẫn không tuyệt vọng và ông đã ngước mắt lên Đức Chúa Trời (c.3-4) và xưng nhận rằng sự cứu chỉ đến từ Đức Chúa Trời (c. 5-8).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Thậm chí cả khi con trai mình phản bội và nhiều kẻ thù ở bên ngoài đang rình để hãm hại, vua Đa-vít vẫn không tuyệt vọng và tiếp tục cầu nguyện. Vua Đa-vít biết rằng những lời cầu nguyện của ông sẽ được đáp lời và ông ngủ một cách ngon lành. Dẫu rằng kẻ thù của ông đã bao vây ông, ông vẫn biết là Đức Chúa Trời sẽ là tấm khiên của ông và bảo vệ ông; và ông cũng biết là cho dù quyền lực trên thế giới có sụp đổ, Đức Chúa Trời vẫn sẽ nâng ông lên. Bạn có đang tìm thấy sự bình an trong Đức Chúa Trời, Đấng biết tình thế của bạn, thậm chí cả trước khi bạn thưa với Ngài, hay không?

Tham khảo

1. C.3:12 Điều ông nhìn thấy. Bắt đầu Thi thiên mở ra một tình thế tuyệt vọng, được lặp đi lặp lại. Sự mô tả ở đây gắn chặt  với II Sa-mu-ên 15:12-13 ( “đông”) và 16:8 (“không có sự cứu/hoạn nạn”). C.3:3-6 Điều ông tin. Người hát gợi nhớ lại nhiều cách khác nhau Đức Chúa Trời đã chăm lo cho ông, và ông có tin tưởng mà ngủ một cách bình yên như thế nào. 

2. C.3:7-8 Điều ông cầu xin. Người hát kêu xin Chúa giải cứu ông ngay như ông đã được giải cứu trong quá khứ. “Cứu” (c.7) và “sự cứu rỗi” (c.8) quay lại sự chế nhạo trong câu 2: sự cứu này là của Chúa ban cho hoặc nắm giữ, và không do kẻ thù kiểm soát. Lời cầu nguyện không thay thể cho công việc, thay vào đó nó làm cho công việc hiệu quả. 

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con không bị bối rối bởi thực tiễn trước mắt con và giúp con vượt qua bất cứ tình huống nào con bước đi bởi đức tin.

 

Bình Luận:

You may also like