Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Trừ Khi Các Ngươi Tin Ta Là Đấng Đó

Ngày 26 – Trừ Khi Các Ngươi Tin Ta Là Đấng Đó

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 8:21-30

21 Ngài lại nói với họ: “Ta đi, các ngươi sẽ tìm Ta, và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được.” 22 Những người Do Thái nói: “Liệu ông ta sẽ tự tử chăng, khi nói rằng: ‘Nơi Ta đi, các ngươi không đến được’?” 23 Đức Chúa Jêsus đáp: “Các ngươi ra từ dưới, còn Ta đến từ trên. Các ngươi ra từ thế gian nầy, còn Ta không ra từ thế gian nầy. 24 Vì thế, Ta đã bảo các ngươi rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi không tin Ta là Đấng Hằng Hữu thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình.” 25 Họ hỏi Ngài rằng: “Vậy Thầy là ai?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Như Ta đã nói với các ngươi từ lúc đầu. 26 Ta có nhiều điều để nói và xét đoán về các ngươi; nhưng Đấng đã sai Ta đến là thật, và Ta công bố cho thế gian những gì Ta đã nghe nơi Ngài.” 27 Họ không hiểu rằng Ngài đang nói về Cha cho họ. 28 Vì vậy, Đức Chúa Jêsus nói rằng: “Khi các ngươi treo Con Người lên, lúc ấy các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đấng Hằng Hữu, và biết Ta không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ công bố những điều Cha dạy Ta. 29 Đấng đã sai Ta vẫn ở với Ta, không để Ta một mình, vì Ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài.” 30 Khi Ngài nói những điều nầy thì nhiều người tin Ngài.

SUY GẪM

C.:21 “Nơi ta đi” chỉ về thiên đàng, trong sự hiện diện của Đức Chúa Cha.

C.23 “Bởi dưới“ có nghĩa là thuộc về thế giới tự nhiên này, “Bởi trên” có nghĩa là từ trời, từ Đức Chúa Cha, và cũng đi theo ý muốn của Ngài và nói lên lẽ thật của Ngài.

C.21-30 Chúa Jêsus cứ công bố lặp đi lặp lại rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, và rằng Ngài sẽ chết, sẽ sống lại và trở lại với Đức Chúa Trời theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài cũng cảnh báo sẽ có sự đoán xét cho những kẻ không tin Ngài. Vào lúc đó, người Y-sơ-ra-ên nghĩ rằng khi Đấng Mê-si-a được bày tỏ thì ngay lập tức họ sẽ được cứu và chỉ những người ngoại sẽ bị đoán xét khi Đấng Christ đến. Tiêu chuẩn của sự đoán phạt không phụ thuộc vào dân tộc, mà như Chúa Jêsus đã phán, phụ thuộc vào niềm tin nơi Con Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúa Jêsus đã bày tỏ ý muốn và kế hoạch của Đức Chúa Trời một cách thẳng thắn. Ngài hoàn toàn không quan tâm đến sự vinh quang và hoàn cảnh của riêng Ngài. Điều này dạy chúng ta, những người theo Chúa cách để sống. Không giống như Chúa Jêsus, chúng ta có suy tính sự thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta có theo hoàn cảnh của chúng ta không?

Cầu nguyện: Con muốn là một Chúa Jêsus nhỏ, xin hãy giúp con sống đời sống giống như Chúa Jêsus.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai Cập Ký 33-35

Bình Luận:

You may also like