Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Ta Cũng Không Kết Án Chị

Ngày 24 – Ta Cũng Không Kết Án Chị

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 7:53-8:11

[53 Rồi mọi người đều trở về nhà mình.

1 Còn Đức Chúa Jêsus lên núi Ô-liu. 2 Đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ. Cả đoàn dân đều đến với Ngài; Ngài ngồi xuống giảng dạy cho họ.

3 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đem một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình, để người nầy đứng ở giữa 4 và nói với Ngài: “Thưa Thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong luật pháp, Môi-se truyền cho chúng ta phải ném đá những người như vậy. Còn Thầy thì nói thế nào?” 6 Họ nói như thế để thử Ngài, nhằm có cớ tố cáo Ngài. Đức Chúa Jêsus cúi xuống, dùng ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi nên Ngài ngước lên và nói: “Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi.” 8 Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất. 9 Khi họ nghe điều nầy thì lần lượt bỏ đi, những người cao tuổi đi trước. Đức Chúa Jêsus ở lại một mình với người phụ nữ vẫn đang đứng giữa đó. 10 Đức Chúa Jêsus ngước lên nói với người phụ nữ: “Nầy chị kia, họ đâu cả rồi? Không ai kết án chị sao?” 11 Người phụ nữ đáp: “Thưa Chúa, không ai cả.” Đức Chúa Jêsus phán: “Ta cũng không kết án chị đâu; hãy đi, đừng phạm tội nữa.”]

SUY GẪM

C.8:1-11 Khi Chúa Jêsus đang dạy dỗ mọi người trong đền thờ, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã mang đến một người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình. Đây là một cái bẫy tinh quái và thâm độc nhằm làm hại Chúa Jêsus. Nếu Chúa Jêsus nói là hãy ném đá người, thì Ngài sẽ phá luật La-mã để giết người. Nếu Ngài không nói là giết người phụ nữ này thì Ngài sẽ bị buộc tội phá luật của Môi-se (c.1-6). Nhưng câu trả lời của Chúa Jêsus đã thực sự kinh ngạc. Ngài phán” “Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi”. Khi họ nghe những lời này của Chúa Jêsus thì lần lượt bỏ đi. Chúa Jêsus bảo với người phụ nữ đó: “Ta cũng không kết án chị đâu. Hãy đi, đừng phạm tội nữa” (c.7-11).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Người nào được Chúa Jêsus tha thứ tội lỗi mình phải xác quyết là không phạm tội nữa. Tội lỗi cứ lặp đi lặp lại của tôi là gì? Tôi có xác quyết đi theo Chúa Jêsus và không phạm tội nữa không?

Cầu nguyện: Xin hãy phơi bày tội lỗi kín dấu của con; ban ân điển cho con để con có thể tránh được tội lỗi.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai Cập Ký 27-29

Bình Luận:

You may also like