Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Hãy Để Mọi Vật Có Hơi Thở Ngợi Khen Chúa

Ngày 31 – Hãy Để Mọi Vật Có Hơi Thở Ngợi Khen Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 150:1-6

1 Ha-lê-lu-gia!

Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài!

Hãy ca ngợi Ngài trên bầu trời kỳ vĩ của Ngài.

2 Hãy ca ngợi Ngài về các việc quyền năng Ngài!

Hãy ca ngợi Ngài theo sự oai nghi vĩ đại của Ngài!

3 Hãy thổi kèn mà ca ngợi Ngài,

Hãy gảy đàn lia, đàn hạc mà ca tụng Ngài!

4 Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà ca ngợi Ngài!

Hãy dùng nhạc cụ bằng dây và thổi sáo mà ca tụng Ngài!

5 Hãy dùng chập chõa dội tiếng,

Phèng la vang rền mà ca ngợi Ngài!

6 Mọi sinh vật có hơi thở,

Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!

Ha-lê-lu-gia!

SUY GẪM:

Đức Chúa Trời xứng đáng được ngợi khen. Những công việc quyền năng của Ngài và sự cứu chuộc vĩ đại của Ngài dành cho những người nhận sự sống mới cũng xứng đáng ngợi khen. Hãy suy ngẫm về Thân vị của Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên thế giới và sau đó tạo nên con người theo hình ảnh của chính Ngài. Chúa đưa ra sự giao ước với con người và giữ giao ước trong suốt lịch sử. Càng suy ngẫm về ân điển của Đức Chúa Trời rộng lớn để cứu dân Ngài bằng cách chết trên thập tự giá để hoàn tất giao ước, và sau đó sẽ tạo trời mới và đất mới, tôi không thể không ngợi khen Ngài! Tại sao tôi lại không ngợi khen ân điển lạ lùng của Ngài nhiều hơn? Tôi không xứng đáng với ân điển của Ngài ban đến cho tôi, tuy vậy tôi đã được tha thứ và được ban cho sự kế thừa sự vinh quang và tình yêu thương không điều kiện của Ngài –  vượt xa điều tôi mong đợi (Rô-ma 8:33-36).

C. 3-5   Tác giả Thi thiên ngợi khen Chúa với tất cả các nhạc cụ và sự nhảy múa. Việc chỉ tuân theo truyền thông hoặc là đặt cảm xúc trước tiên vào sự thỏa mãn của những người ngợi khen –  hơn là vào Đấng chấp nhận sự ngợi khen của chúng ta  – là sai trái. Liệu việc thờ phượng của chúng ta ngày  hôm nay có thực sự thể hiện sự tạ ơn của chúng ta và sự vui mừng cho Chúa hay  không? Chúng ta hãy tiến lên bước vào trung tâm của sự vinh quang Ngài với sự xưng nhận phải lẽ, với sự hân hoan và sự vui thích.

Cầu nguyện Con muốn viết những bài ca của mình để vâng lời Ngài mỗi ngày!

Bình Luận:

You may also like