Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Đức Chúa Trời Là Hy Vọng Và Là Đấng Giúp Đỡ Chúng Ta

Ngày 27 – Đức Chúa Trời Là Hy Vọng Và Là Đấng Giúp Đỡ Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 146:1-10

1 Ha-lê-lu-gia!

Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!

2 Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va suốt đời.

Nếu con còn sống bao lâu, con sẽ ca hát cho Đức Chúa Trời của con bấy lâu.

3 Chớ tin cậy vua chúa,

Cũng đừng tin cậy con người là nơi không có sự cứu rỗi.

4 Hơi thở tắt đi, loài người liền trở về cát bụi;

Trong chính ngày đó, các kế hoạch nó bị tiêu tan.

5 Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình,

Đặt niềm hi vọng nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình!

6 Ngài là Đấng dựng nên trời và đất,

Biển và mọi vật ở trong đó;

Ngài giữ lòng thành tín đời đời.

7 Ngài thi hành công lý cho kẻ bị áp bức,

Và ban bánh cho người đói.

Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù.

8 Đức Giê-hô-va mở mắt người mù;

Đức Giê-hô-va nâng đỡ những kẻ ngã lòng;

Đức Giê-hô-va yêu mến người công chính.

9 Đức Giê-hô-va bảo vệ khách lạ,

Nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa,

Nhưng Ngài phá hỏng đường lối kẻ ác.

10 Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời;

Hỡi Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm Vua từ đời nầy qua đời kia!

Ha-lê-lu-gia!

SUY GẪM:

C. 7-9   Đức Chúa Trời tích cực giúp đỡ cho những nỗi đau của những người đau yếu và tìm kiếm giải quyết sự đau khổ cho họ. Ngài khiến những sự phán xét cong quẹo ra ngay thẳng, Ngài nuôi dưỡng những người đói, và Ngài giải thoát cho những người bị cầm tù được tự do. Chúa lắng nghe những nhu cầu của những người tàn tật, những người khách lạ, những kẻ mồ côi, và những người góa bụa. Nhưng Ngài hoạch định cho những kẻ gian ác phải sa ngã. Đôi khi dường  như thể sự ác chiến thắng và Đức Chúa Trời giữ sự im lặng. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời hành động một cách thành tín để hủy phá cách của kẻ ác và khiến con đường của người công chính được ngay thẳng. Sự trông cậy và sự bảo vệ của con người có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn chăm sóc với tình yêu thương không thay đổi đối với những người kém may mắn nhất.

C. 3-5   Người không dựa vào những người có quyền lực, nhưng đặt niềm hy vọng và sự trông cậy vào chỉ một mình Chúa, thì được phước biết dường nào. Điều này không có nghĩa là sự trợ giúp của con người là không cần thiết, nhưng chỉ ra rằng sự ngu dại của con người khi quên mất quyền năng của Đức Chúa Trời. Con cái loài người trông mạnh mẽ thì đã bất năng rồi, và họ sẽ trở nên cát bụi khi Chúa cất đi hơi thở. Ai là Đấng tiếp trợ và là hy vọng trong cuộc sống của tôi?

Cầu nguyện  Chúa ơi, xin hãy giúp thậm chí một người có thể hiểu được rằng, qua tình yêu thương của con, nguồn phước là đặt niềm hy vọng và sự trông cậy của mỗi người vào chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. 

Bình Luận:

You may also like