Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Nàng Dâu Của Chiên Con Và Giê-ru-sa-lem Trên Trời

Ngày 24 – Nàng Dâu Của Chiên Con Và Giê-ru-sa-lem Trên Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 21:9-21

9 Một trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai họa cuối cùng đến nói với tôi rằng: “Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy Cô Dâu là Vợ của Chiên Con.” 10 Tôi được Thánh Linh cảm hóa và thiên sứ đưa tôi đến một ngọn núi lớn rất cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Giê-ru-sa-lem từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, 11 chói sáng vinh quang của Đức Chúa Trời; sự chói sáng của thành giống như một viên ngọc quý, như bích ngọc trong suốt. 12 Thành có tường lớn và cao với mười hai cửa. Tại các cửa có mười hai thiên sứ, và trên các cửa có viết tên mười hai bộ tộc của dân Y-sơ-ra-ên. 13 Phía đông của thành có ba cửa, phía bắc có ba cửa, phía nam có ba cửa, phía tây có ba cửa. 14 Tường thành có mười hai nền, trên đó có mười hai tên là tên mười hai sứ đồ của Chiên Con.

15 Thiên sứ đang nói với tôi có cây thước là một cây gậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường thành. 16 Thành hình vuông, chiều dài và chiều rộng bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây gậy và đo được hai nghìn bốn trăm cây số; chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau. 17 Thiên sứ cũng đo tường thành, được sáu mươi lăm mét, theo thước đo của loài người, cũng là thước đo của thiên sứ. 18 Tường thành xây bằng bích ngọc, còn thành thì bằng vàng ròng trong như thủy tinh. 19 Các nền của tường thành được trang trí bằng mọi loại đá quý. Nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng ngọc lam bửu, nền thứ ba bằng ngọc mã não, nền thứ tư bằng ngọc lục cẩm, 20 nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ mười một bằng ngọc hồng bửu, và nền thứ mười hai bằng ngọc tử bửu. 21 Mười hai cửa làm bằng mười hai viên ngọc trai, mỗi cửa là một viên ngọc nguyên khối. Đường trong thành bằng vàng ròng trong như thủy tinh.

SUY GẪM:

C. 11  Trong thành thánh, thành Giê-ru-sa-lem trên trời, trong đó Đức Chúa Trời ngự, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời làm thành sáng ngời. Vinh quang của Ba-by-lôn đã từng đẹp đẽ, xa hoa, nhưng hoàn toàn vô ích, không còn nữa. Khi Hội thánh phản chiếu Đức Chúa Trời (4:3), thánh khiết và công bình giống như châu báu quý giá. Liệu thế giới có nhìn thấy sự thánh khiết và vinh quang của Đức Chúa Trời qua cộng đồng Cơ-đốc nhân địa phương của chúng ta không?

C. 12-14   Thành Giê-ru-sa-lem mới có một bức tường to, cao với mười hai cổng. Có mười hai thiên sứ tại các cổng, và bức tường có mười hai viên đá nền móng. Trên mười hai cổng có ghi tên mười hai sứ đồ –  nền tảng lãnh đạo của Hội thánh của Chiên Con (Ê-phê-sô 2:20). Điều này thể hiện rằng cộng đồng của sự sáng tạo mới bao gồm những người từ Cựu ước và Tân ước. Thành thánh này hoàn hảo, trọn vẹn, an toàn, và tráng lệ!

C. 18-21   Tường thành Giê-ru-sa-lem mới, nàng dâu của Chiên Con, được trang hoàng bằng những loại đá quý khác nhau cho Chồng (Chiên Con). Những đá quý này được thấy ở trong Vườn Ê-đen (Ê-xê-chi-ên 28:13) và ở trong Đền thờ trong Cựu ước (đính ở trang phục các thầy tế lễ, Ê-xê-chi-ên 28:17-20). Điều này dạy dỗ chúng ta rằng cộng đồng của những người Đức Chúa Trời được tạo lại được phục hồi như thiên đàng bị đánh mất.

Cầu nguyện  Chúa ơi, con cám ơn Ngài. Ngài nhắc nhở chúng con rằng chúng con là những người được chuộc của Chúa Cứu Thế đẹp đẽ, quý giá của chúng con!

Bình Luận:

You may also like