Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Ấn Thứ Bảy Và Bảy Chiếc Kèn

Ngày 03 – Ấn Thứ Bảy Và Bảy Chiếc Kèn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 8:1-13

1 Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng khoảng nửa giờ. 2 Tôi thấy bảy thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và họ được trao cho bảy chiếc kèn. 3 Một thiên sứ khác cầm bình hương bằng vàng đến đứng bên bàn thờ. Vị nầy được ban cho nhiều hương để dâng lên cùng với những lời cầu nguyện của các thánh đồ trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngai. 4 Khói hương từ tay thiên sứ với những lời cầu nguyện của các thánh đồ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời. 5 Rồi thiên sứ lấy bình hương, bỏ đầy lửa nơi bàn thờ vào và ném xuống đất thì có những tiếng sấm, tiếng nói, những tia chớp và động đất.

6 Sau đó, bảy thiên sứ cầm bảy chiếc kèn chuẩn bị thổi. 7 Thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có mưa đá và lửa trộn lẫn với máu đổ xuống đất. Một phần ba đất bị thiêu cháy, một phần ba cây cối bị thiêu cháy, và tất cả cỏ xanh đều bị thiêu cháy. 8 Thiên sứ thứ nhì thổi kèn thì có vật gì giống như quả núi lớn cháy rực bị ném xuống biển. Một phần ba biển biến thành máu, 9 một phần ba sinh vật trong biển bị chết, và một phần ba tàu thuyền bị phá hủy.

10 Thiên sứ thứ ba thổi kèn thì một ngôi sao lớn cháy như đuốc từ trời rơi xuống. Ngôi sao ấy rơi vào một phần ba các sông và các nguồn nước. 11 Tên ngôi sao ấy là Ngải Cứu. Một phần ba nước hóa ra ngải cứu; nhiều người chết bởi nước nầy, vì nó đã trở thành đắng.

12 Thiên sứ thứ tư thổi kèn thì một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao bị va chạm mạnh đến nỗi một phần ba của chúng trở nên tối, khiến một phần ba ban ngày không có ánh sáng, và ban đêm cũng vậy.

13 Rồi tôi nhìn xem, và nghe một chim đại bàng đang bay giữa trời, kêu lớn: “Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay cho những cư dân trên đất khi tiếng kèn mà ba thiên sứ khác sắp thổi lên.”

SUY GẪM:

C. 1-5   Sau khi Đức Chúa Trời trả lời sự cầu nguyện của những người tin bị bắt bớ và giải phóng họ (5:8-10; 6:9-11), bây giờ Ngài đáp lời cầu nguyện của những người tin đã chịu khổ và Ngài thực hiện Sự phán xét cuối cùng chống lại các thế lực ác. Lời cầu nguyện của những người tin cầu xin Vương quốc Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài không bị rơi xuống đất, nhưng được đặt trước Đức Chúa Trời  như hương thơm (Thi thiên 141:2). Đức Chúa Trời giữ sự im lặng trên thiên đàng để nghe tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta (c.1). Khi chúng ta chống lại sự ác trong thế giới này,  những người tin có thể tin tưởng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng đáp lại những lời cầu nguyện!

C. 7-12  Vì những thảm họa của bốn chiếc ấn chống lại cõi tự nhiên (6:1-8), bốn chiếc kèn đầu tiên là để chống lại thiên nhiên. Khi kèn thứ nhất vang lên, mưa đá và lửa trộn với huyết thiêu chày một phần ba trái đất (Ê-xê-chi-ên 9:22-25). Khi chiếc kèn thứ hai trổi tiếng, một cái gì đó như trái núi to lớn cháy sáng rực bị ném xuống biển và một phần ba biển biến ra huyết (Ê-xê-chi-ên 7:14-24). Khi tiếng kèn thứ ba cất lên, một ngôi sao lớn gọi là Ngải đắng, cháy như bó đuốc rơi xuống từ trời và một phần ba các sông suối bị ô nhiễm (Ê-xê-chi-ên 7:21). Khi tiếng kèn thứ tư vang lên, một phần ba mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao trở nên tối đen (Ê-xê-chi-ên 10: 21-23). Khi Đức Chúa Trời toàn năng đắc thắng khải hoàn trên mọi dân qua mười tai vạ giáng trên Ai-cập (Xuất Ai-cập 9:16), chỉ một mình Đức Chúa Trời được hiển lộ là Đấng Chúa tể Tối cao của mọi dân tộc qua các tai nạn từ các tiếng kèn.

Cầu nguyện  Chúa ơi, xin giúp con tập trung những nỗ lực của con vào công việc của Vương quốc Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like