Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Đối Với Hội Thánh Lao-đi-xê

Ngày 28 – Đối Với Hội Thánh Lao-đi-xê

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 3:14-22

14 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê rằng: Đây là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín và chân thật, là cội nguồn công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời: 15 ‘Ta biết các công việc của con; con không lạnh cũng không nóng. Ước gì con nóng hay lạnh thì hơn. 16 Vậy, vì con hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả con ra khỏi miệng Ta.’ 17 Con nói: ‘Tôi giàu, tôi đã phát đạt rồi, tôi không cần gì nữa.’ Nhưng con không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ. 18 Vì thế, Ta khuyên con hãy mua vàng đã được thử lửa của Ta để con trở nên giàu có; mua những áo trắng và mặc vào để sự lõa lồ của con không bị lộ ra, và mua thuốc xức mắt xức vào mắt con để con thấy được. 19 Những người Ta yêu thì Ta quở trách, sửa phạt; vậy, hãy sốt sắng và ăn năn đi! 20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta. 21 Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngai của Ngài. 22 Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh.”

SUY GẪM:

C14. Chúa Giê-xu đã tạo nên chúng ta và đoán xét bằng ‘chân lý’. Chúa Giê-xu đã không đánh giá hội thánh Lao-đi-xê theo vẻ bề ngoài giàu có và lỗng lẫy của nó. Nhưng Ngài biết thực tế, tình trạng bên trong của hội thánh này và chỉ ra quan điểm sai trái của bản thân nó. Đừng đo lường hội thánh và tín hữu với các tiêu chuẩn của thế gian. Chúa của chân lý và Đấng Tạo Hóa đánh giá về bạn như thế nào?

C15-16. Đức Chúa Trời mệt mỏi vì đức tin hâm hẩm (không lạnh cũng không nóng). Hội thánh Lao-đi-xê không có sự bắt bớ nào nhưng đầy dẫy của cải. Nó xem sự an toàn và bình an bề ngoài như là sự thừa nhận và phước hạnh của Đức Chúa Trời và cứ ở trong vùng an toàn của nó. Sự đam mê của nó đã biến mất, lòng sốt sắng của nó đã rời đi và sự sáng suốt không còn nữa. Hội thánh dễ dàng thỏa hiệp, xưng nhận bằng môi miếng, phục vụ một cách máy móc mà không có trái trong đời sống. Dù thế nhưng nó vẫn không hề hối tiếc.

C18,19. Chúa nói hãy mua vàng ròng của Ngài (tính cách được luyện lọc qua sự chịu khổ) thay vì vàng của thế gian để được giàu có; áo trắng (đời sống tinh khiết không bị ô uế bởi tội lỗi) để che sự xấu hổ lõa lồ và để phục hồi sự đồng nhất như là con cái của Đức Chúa Trời và để được giữ gìn (để thấy thế hệ này với sự sáng suốt thuộc linh). Ngài sẽ coi lòng sốt sắng bằng sự thực hành chi tiết này như là sự ăn năn thật. Ngay cả hôm nay ma-môn bằng cách sử dụng sức mạnh văn hóa khiến chúng ta đui mù với sự nghèo thiếu thuộc linh và lừa dối chúng ta để khiến chúng ta thỏa hiệp. Khi Đức Chúa Trời cảnh báo qua sự quở trách và trừng phạt (rèn tập), thì hãy làm việc chăm chỉ và quay trở lại với Ngài.

C20-22. Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ đời sống nhờ cậy của cải riêng của chúng ta và tìm sự bảo vệ trong cái khiên Lời Ngài. Thay vì thế, chúng ta nên tiếp nhận Chúa, nương cậy Ngài và có mối tương giao với một mình Ngài mà thôi. Đối với những người từ bỏ việc thờ lạy thần tượng mà đảm bảo chắc chắn giàu có và quyền lực trong thế gian này, để tiếp nhận Chúa thì Đức Chúa Trời hứa ban sự vinh hiển của ngai của Chúa Giê-xu. Bạn có mở rộng cửa cho Ngài không?

Cầu nguyện: Xin hãy để con ra khỏi đức tin hâm hẩm của con.

Bình Luận:

You may also like