Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Đối Với Hội Thánh Sạt-đe Và Phi-la-đen-phi-a

Ngày 27 – Đối Với Hội Thánh Sạt-đe Và Phi-la-đen-phi-a

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Khải Huyền 3:1-13

1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe rằng: Đây là lời phán của Đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời, và bảy ngôi sao: ‘Ta biết các công việc của con; con có tiếng là sống, nhưng lại là chết. 2 Vậy, hãy tỉnh thức và làm cho vững những gì còn lại, tức là những gì gần chết, vì Ta không thấy các công việc của con là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời Ta. 3 Hãy nhớ lại con đã nhận và nghe thế nào; hãy giữ lấy và ăn năn đi. Nếu con không tỉnh thức thì Ta sẽ đến như kẻ trộm; và con sẽ không biết giờ nào Ta thình lình đến với con. 4 Nhưng ở Sạt-đe, con còn có vài người chưa làm ô uế y phục mình; họ sẽ mặc áo trắng và đi với Ta, vì họ thật xứng đáng.

5 Người nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy; Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách sự sống, và sẽ công bố tên người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên sứ của Ngài. 6 Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh.’ ”

7 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Phi-la-đen-phi-a: Đây là lời phán của Đấng Thánh và Chân Thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, là Đấng mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được: 8 ‘Ta biết các công việc của con. Nầy, Ta đã mở trước mặt con một cái cửa không ai có thể đóng được, vì con có ít năng lực mà vẫn vâng giữ lời Ta và không chối danh Ta. 9 Nầy, Ta ban cho con một số người thuộc về nhà hội của Sa-tan, những kẻ tự xưng là người Do Thái mà thực sự không phải, vì chúng nói dối. Nầy, Ta sẽ khiến chúng đến phủ phục dưới chân con, và chúng sẽ biết rằng Ta đã yêu thương con. 10 Vì con đã vâng giữ lời Ta dạy về lòng kiên nhẫn nên Ta cũng sẽ giữ con khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trong khắp thế gian, để thử nghiệm những người sống trên đất. 11 Ta đến nhanh chóng; hãy giữ vững điều con đang có để không ai đoạt mất mão triều thiên của con.

12 Người nào thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời Ta; và người ấy sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta sẽ viết trên người ấy: danh của Đức Chúa Trời Ta, danh của thành Đức Chúa Trời Ta — là Giê-ru-sa-lem mới ở trên trời, từ Đức Chúa Trời mà xuống — và danh mới của Ta. 13 Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh.’ ”

SUY GẪM:

C7-9. Chúa mở cửa của nước Đức Chúa Trời cho hội thánh Phi-la-đen-phi-a, là hội thánh không lớn về kích cỡ, cũng không có ảnh hưởng gì nhưng không từ bỏ phúc âm và danh của Chúa. Dẫu cho thế gian từ chối và loại trừ những người yếu đuối theo đuổi quyền lực và danh tiếng thì Đức Chúa Trời cung ứng một phần thưởng cho con cái trung tín của Ngài trước mắt kẻ thù của họ (Thi thiên 32:5) để làm tình yêu thương của Ngài được biết đến.

C10-12. Đức Chúa Trời ‘giữ’ những người tin là những người ‘giữ’ Lời Ngài bền đỗ khỏi sự đoán xét trong cuộc đoán xét chung thẩm. Ngài sẽ đội vương miện lên đầu những người trông nhỏ bé và bị loại trừ và bị nhục nhã trong xã hội, và sẽ tiếp nhận họ như là trụ cột xứng đáng để ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Ngài cũng sẽ xác nhận những người không phản bội danh của Chúa Giê-xu cũng như là ‘danh của chính Ngài’ để khắc sâu danh của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu. (7:1-8; 14:1).

C1. Hội thánh Sạt-đe thì được nhiều người biết đến, nhưng trên thực tế thì nó gần như chết. Nó đã làm rất nhiều việc, nhưng không trọn vẹn và không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Mục đích vẻ bề ngoài năng động và bóng bẩy của nó có thể là để che dấu sự đồi bại và thối nát ở bên trong. Hội thánh cần lưu ý đến lời cảnh báo và phục hồi mối tương giao thuộc linh bằng việc tin cậy Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy tra xét xem có vẻ bề ngoài ngược lại với hội thánh thánh Sạt-đe mà mặc dù kiêu ngạo về kích cỡ và hoạt động của nó đang chết về mặt thuộc linh không

Cầu nguyện: Xin đừng để con thay thế sự vinh hiển để được chấp nhận như vinh hiển của Đức Chúa Trời lấy sự vinh hiển mà thế gian này đã chọn lựa.

Bình Luận:

You may also like