Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Thẩm Quyền Thật Của Con Đức Chúa Trời

Ngày 26 – Thẩm Quyền Thật Của Con Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 2:18-29

18 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Thi-a-ti-rơ rằng: Đây là lời phán của Con Đức Chúa Trời, Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng: 19 ‘Ta biết công việc của con, lòng yêu thương, đức tin, sự phục vụ và sự nhẫn nhục của con; các công việc sau nầy của con nhiều hơn những công việc ban đầu. 20 Nhưng có điều Ta trách con, ấy là con dung túng cho Giê-sa-bên, người phụ nữ tự xưng mình là nhà tiên tri, dạy dỗ và quyến dụ các đầy tớ Ta phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng. 21 Ta đã cho người nữ nầy thì giờ để ăn năn, nhưng nó không muốn ăn năn điều gian dâm của nó. 22 Nầy, Ta sẽ ném nó trên giường bệnh, và ném những kẻ phạm tội gian dâm với nó vào hoạn nạn lớn, nếu nó không ăn năn những việc làm của mình. 23 Ta sẽ đánh chết các con của nó. Lúc ấy, tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng Ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người; Ta sẽ báo trả cho mỗi người trong các con tùy những công việc của các con. 24 Nhưng Ta nói với những người còn lại của các con tại Thi-a-ti-rơ, là những người không nhận giáo lý đó, không biết đến điều mà họ gọi là những sự thâm hiểm của Sa-tan, rằng: Ta không đặt trên các con gánh nặng nào khác. 25 Tuy nhiên, các con chỉ cần giữ vững điều mình có cho tới khi Ta đến.

26 Người nào thắng và giữ các công việc của Ta cho đến cuối cùng thì Ta sẽ ban cho người ấy thẩm quyền trên các nước; 27 người ấy sẽ cai trị các nước bằng một cây gậy sắt, và đập vỡ chúng như đồ gốm, cũng như Ta đã nhận thẩm quyền ấy từ Cha Ta. 28 Ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. 29 Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh!’”

SUY GẪM:

C22,23. Đức Chúa Trời sẽ làm cho giường của Giê-sa-bên, một cái giường của sự đau đớn vì bệnh tật bị ô uế vì tôi thông dâm,. Ngài sẽ quăng những kẻ từ chối các cơ hội ăn năn vào sự vô cùng đau đớn. Và Ngài sẽ đánh chết con cái của những kẻ liên kết với Giê-sa-bên thay vì là cô dâu thánh khiết của Chúa. Ngài cũng sẽ báo trả những kẻ xấu hổ vì tay kiên nhẫn của Chúa. Không có lời bào chữa nào thay thế được cho tội lỗi mà không ăn năn.

C19, 24-28. Một số người trong hội thánh Thi-a-ti-rơ đã không đầu hàng Giê-sa-bên và phải chịu thiệt hại về tài chính. Khi quyền lực của đồng tiền bóp nghẹt họ, điều đó có thể làm trở ngại đời sống yêu thương, đức tin, sự phục vụ và lòng kiên trì của họ. Dù là sự bách hại ngày càng tệ hơn thì họ vẫn làm nhiều hơn họ đã làm lúc ban đầu. Đừng dùng lời bào chữa là ‘thật khó sống!’ hay là ‘Tôi không có sự lựa chọn nào!’ như một lý do để đặt đức tin sang một bên. Chúa đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên sự khó nhọc nhiều ở mức mà họ có thể chịu đựng được và thúc giục họ hãy trung kiên cho đến khi Chúa đến. Ngài đã hứa cho chúng ta cai trị đất này (5:10) và sự vinh quang để có ‘ngôi sao buổi sáng’ Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, đã nhận được lời hứa mà tiền không thể mua được.

C20,21. Khi họ bị nghèo thiếu và không có sự lệ thuộc vào Giê-sa-bên, một số tín hữu đã dung túng cho việc thờ lạy thần tượng. Không có giải pháp nào cho cái nghèo hay từ bỏ của cải của bạn chống lại sức ép khổng lồ của ma-môn (tiền bạc), bạn có cách nào khác để sống như là người giàu có thuộc linh để thật sự yêu mến Đức Chúa Trời và người lân cận của bạn không?

Cầu nguyện: Xin đừng để đồng tiền là nhân tố quan trọng nhất trong việc đưa ra các quyết định của con

Bình Luận:

You may also like