Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Ta Sẽ Giao Chiến Với Một Thánh Gươm Sắc

Ngày 25 – Ta Sẽ Giao Chiến Với Một Thánh Gươm Sắc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 2:12-17

12 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Pẹt-găm rằng: Đây là lời phán của Đấng có thanh gươm hai lưỡi thật sắc: 13 ‘Ta biết nơi con ở; chỗ đó là ngai của Sa-tan. Con đã giữ vững danh Ta và không chối bỏ đức tin nơi Ta, ngay cả trong những ngày An-ti-pa, chứng nhân trung thành của Ta bị giết tại chỗ các con, nơi Sa-tan cư ngụ. 14 Nhưng Ta có vài điều trách con: Nơi con ở có những kẻ đi theo sự dạy dỗ của Ba-la-am, người đã dạy Ba-lác đặt đá vấp chân trước mặt các con cái Y-sơ-ra-ên để họ ăn của cúng thần tượng và phạm tội gian dâm. 15 Con lại cũng có những kẻ theo sự dạy dỗ của Ni-cô-la. 16 Vậy, hãy ăn năn đi! Nếu không, Ta sẽ nhanh chóng đến với con, dùng thanh gươm từ miệng Ta mà giao chiến với chúng.’

17 Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh: ‘Người nào thắng, Ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; Ta sẽ cho người ấy một viên sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài người nhận thì không ai biết được.’”

SUY GẪM:

C12,16. Chúa Giê-xu có quyền về sự đoán xét chung thẩm, vượt lên quyền của thanh kiếm của tòa án La-mã và có thể dẫn dắt hội thánh Pẹt-găm. Vì thế, đối tượng sợ hãi của hội thánh không phải là thống đốc La-mã kẻ cứ khăng khăng trong việc thờ lạy đế quốc mà là Chúa Giê-xu Đấng thậm chí có thể đoán xét họ (1:16). Nếu chúng ta đủ trung thành để chết cho Đấng Christ thì Chúa sẽ chiến đấu chống lại kẻ thù cho chúng ta (Phục truyền 22:23,31). Nhưng nếu chúng ta bỏ Chúa để sống thì Ngài sẽ giao chiến cự lại chúng ta.

C17. Nếu một người không đi vào đền thờ dâng của cúng thần tượng ở trong đó thì Chúa Giê-xu sẽ ban cho người đó một viên sỏi trắng, là một tấm vé để bước vào mối tương giao mới với Đức Chúa Trời cùng một số bánh ma-na dấu kín thay vì của cúng thần tượng. Có một sự cám dỗ mạnh mẽ để bỏ Chúa vì danh tiếng, thành công và yến tiệc. Có phải hy vọng sốt sắng đối với bạn và con cái của bạn là nhận lãnh được một tên mới và vào nước Đức Chúa Trời và ngoài ra để có bữa tiệc với Chiên Con không?

C13. Ở Pẹt-găm, nỗi khổ cực và sự chết là mối đe dọa có thật. Sa-tan đã cám dỗ các tín hữu bằng quyền lực lớn. Giống như Đấng làm chứng thành tín Giê-xu (1:5). An-ti-pa đã từ chối thờ lạy hình tượng rồi và làm chứng rằng chỉ Đấng Christ là ‘Chúa’. Nên ông đã bị giết. Sự thật là các tín đồ ở Pẹt-găm đã không bỏ đức tin của họ nơi Chúa. Hãy cầu nguyện cho những người truyền giáo và các Cơ đốc nhân đối mặt với sự chết khi đang hầu việc Chúa.

 

Cầu nguyện: Ngay khi Sa-tan nỗ lực trong nhiều cách để làm con sa ngã thì xin hãy gìn giữ con để con không thỏa hiệp hay đầu hàng.

Bình Luận:

You may also like