Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Cho Hội Thánh Ê-phê-sô Và Si-Miệc-Nơ

Ngày 24 – Cho Hội Thánh Ê-phê-sô Và Si-Miệc-Nơ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 2:1-11

1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô rằng: Đây là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay phải, và đi giữa bảy chân đèn bằng vàng: 2 ‘Ta biết các công việc của con, sự khó nhọc của con, sự kiên trì của con. Ta biết con không thể dung chịu những kẻ xấu, và đã thử những người tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, và con đã nhận ra rằng họ là những kẻ nói dối. 3 Con kiên trì, chịu đựng vì danh Ta không chút mệt mỏi. 4 Nhưng điều Ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu. 5 Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu! Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu. Nếu không ăn năn, Ta sẽ đến với con và truất bỏ chân đèn của con khỏi chỗ nó. 6 Tuy nhiên, con được điều nầy: Ấy là con ghét những công việc của nhóm Ni-cô-la, mà Ta cũng ghét nữa.’

7 Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh: ‘Người nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong Pa-ra-đi của Đức Chúa Trời.’”

8 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-nơ rằng: Đây là lời phán của Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng, Đấng đã chết và đã sống lại: 9 ‘Ta biết sự hoạn nạn và nghèo khó của con, nhưng thật ra con giàu có! Ta biết những lời phỉ báng của những kẻ tự xưng là người Do Thái mà thật sự không phải, nhưng chúng thuộc về nhà hội của Sa-tan. 10 Con đừng sợ những gian khổ mình sắp trải qua. Nầy, ma quỷ sắp ném một số người trong các con vào ngục tù để thử thách các con; và các con sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống.’ 11 Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh: ‘Người nào thắng sẽ không bị hại bởi sự chết thứ hai.’”

SUY GẪM:

C7. Đức Chúa Trời hứa phục hồi mối tương giao đời đời mà Ngài và loài người đã có trong vườn Ê-đen, nếu hội thánh Ê-phê-sô chấp nhận sự chẩn đoán đau đớn và ăn năn để phục hồi tình yêu ban đầu của nó. Nếu một người làm điều gì mà không yêu thương đối với người khác thì Chúa sẽ không mời người đó vào mối tương giao của đời sống.

C9. Hội thánh ở Si-miệc-nơ bị bách hại với những sự hoạn nạn và nghèo thiếu vì nó đã khước từ việc thờ đế quốc. Đó cũng là khổ cực trong sự gián đoạn của người Do thái. Nhưng hội thánh ở Si-miệc-nơ đã không đặt hy vọng của mình vào cái gì mà chỉ vào Chúa và trung tín cho đến chết. Chúa công nhận hội thánh này là ‘giàu có’. Chúa không kêu gọi chúng ta để thành công mà để trung thành.

C2, 3, 6. Công việc khó nhọc, sự kiên trì, sự siêng năng và thái độ vững vàng chống lại điều ác và sự dạy dỗ giả trong hội thánh Ê-phê-sô là đáng khen. Hội thánh này đã không cố để tăng số lượng người trong việc tụ họp của nó bằng cách làm yếu đi điểm ban đầu của nó và gây thiệt hại cho chân lý của phúc âm. Nó sẵn lòng hy sinh và đưa ra lời cam kết nếu cần thiết để bảo toàn sự thanh khiết của hội thánh.

C4,5. Trong khi chúng ta bền đỗ trong trận chiến đức tin bằng việc kiên trì chống lại các giáo sư giả và trong khi chúng ta làm việc chăm chỉ vì công việc của đức tin, chúng ta có thể đánh mất tình yêu thương ban đầu. Thậm chí không có tình yêu thương ban đầu, chúng ta vẫn có thể làm việc chăm chỉ, khước từ các giáo sư giả, cần cù phục vụ Chúa. Nhưng nếu đức tin của tôi không bày tỏ tình yêu đối với Đấng đang cầm bảy ngôi sao thì tôi có thể yêu và quan tâm về duy nhất điều mà tôi đang làm mà thôi. Điều này là khởi đầu của tất cả sự bại hoại.

Cầu nguyện: Xin hãy để con và hội thánh của con có đức tin để trung thành cho đến cuối cùng bằng tình yêu ban đầu của chúng con.

Bình Luận:

You may also like