Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Vâng Giữ Điều Răn Chúa

Ngày 08 – Vâng Giữ Điều Răn Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 4:1-14

1 “Hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy nghe những mệnh lệnh và luật lệ mà tôi dạy anh em đây. Hãy tuân giữ những điều ấy để anh em được sống mà vào nhận xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em ban cho anh em làm sản nghiệp. 2 Anh em đừng thêm, đừng bớt điều gì mà tôi truyền cho anh em, nhưng phải giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà tôi đã truyền cho anh em. 3 Mắt anh em đã thấy điều Đức Giê-hô-va làm trong vụ Ba-anh Phê-ô khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời trừ diệt khỏi anh em những kẻ theo Ba-anh Phê-ô. 4 Nhưng anh em là những người vẫn trung kiên với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, thì vẫn sống cho đến ngày nay. 5 Nầy, tôi đã dạy cho anh em những mệnh lệnh và luật lệ đúng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi đã phán dặn tôi, để anh em tuân giữ khi ở trong xứ mà mình sẽ vào nhận làm sản nghiệp. 6 Vậy, anh em phải giữ và thực hành các mệnh lệnh và luật lệ nầy, vì nhờ vậy mà các dân tộc sẽ thấy sự khôn ngoan và hiểu biết của anh em. Khi nghe về các mệnh lệnh nầy họ sẽ nói: ‘Chỉ có dân tộc vĩ đại nầy mới thực sự là một dân tộc khôn ngoan và hiểu biết!’ 7 Vì có dân tộc vĩ đại nào có được một vị thần ở gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta cầu khẩn Ngài không? 8 Có dân tộc vĩ đại nào có được những mệnh lệnh và luật lệ công minh như toàn bộ luật pháp mà ngày nay tôi đặt trước mặt anh em không? 9 Anh em hãy thận trọng và canh giữ cẩn mật linh hồn mình, đừng quên những điều chính mắt anh em đã thấy, và suốt đời đừng để những điều đó lìa khỏi lòng anh em. Trái lại, phải dạy cho con và cháu anh em biết điều đó. 10 Hãy nhớ ngày anh em đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời tại Hô-rếp khi Đức Giê-hô-va phán với tôi: ‘Hãy tập trung dân chúng lại. Ta sẽ cho họ nghe lời Ta để đang khi còn sống trên thế gian, họ học tập kính sợ Ta và biết dạy lại lời đó cho con cái mình.’ 11 Rồi anh em đến gần và đứng dưới chân núi, trong khi trên núi thì lửa bốc cháy cao đến tận trời, mây đen mù mịt, bóng tối bao trùm. 12 Từ trong đám lửa Đức Giê-hô-va phán với anh em. Anh em nghe tiếng nói nhưng không thấy một hình dạng nào cả, chỉ có tiếng nói thôi. 13 Ngài công bố cho anh em giao ước mà Ngài truyền cho anh em phải tuân giữ, tức là Mười Điều Răn mà Ngài đã viết trên hai bảng đá. 14 Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va cũng truyền dặn tôi phải dạy anh em những mệnh lệnh và luật lệ để anh em làm theo tại xứ mà anh em sẽ vào nhận làm sản nghiệp.”

SUY GẪM:

C4,5. Trong câu chuyện Ba-anh Phê-ô, tất cả những kẻ theo Ba-anh đều bị hủy diệt nhưng tất cả những người trung kiên với Chúa đều sống. Từ ‘trung kiên’ nghĩa là có cách ăn nết ở mật thiết trong sự hiệp một (Sáng 2:24). Bạn thuộc về nơi nào trong thế gian này? Bạn có mối tương giao mật thiết hơn với Ba-anh hiện đại không? Ai trung kiên với Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta nên giữ đầy đủ mệnh lệnh và luật lệ của Chúa và làm theo.

C6-14. Giữ đúng mạng lệnh của Đức Chúa Trời và vâng lời là bày tỏ sự khôn ngoan của bạn, nhờ đó các dân tộc sẽ thấy sự hiểu biết của anh em. Bạn thích tin cậy vào vào sự khôn ngoan và hiểu biết của thế gian hay là sự hiểu biết lúc ban đầu, kính sợ Chúa hơn (Gióp 28:28; Châm ngôn 1:7)? Hễ ai nhận biết sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn ngoan hơn sự khôn ngoan của loài người và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời thì mạnh hơn sức mạnh của con người (I Cô-rinh-tô 1:25) sẽ sống theo đường lối Đức Chúa Trời. Chúng ta sống cách này theo lời Chúa để mang những người khác đến với Đức Chúa Trời. Khi mọi người thấy rằng chúng ta vâng Lời Chúa, họ có thể khâm phục mà nói rằng : “Thật là một dân tộc khôn ngoan và hiểu biết’’. Y-sơ-ra-ên đã sống 40 năm trong đồng vắng sau khi xuất hành khỏi Ai-cập và đã không có tiếng tăm, nguồn nhiên liệu, tiền bạc và lực lượng quân đội tinh nhuệ nào. Dân này chỉ có một mối tương giao đẹp đẽ và gần gũi với Đức Chúa Trời được ban cho từ việc bám chặt vào mệnh lệnh và luật lệ của Ngài. Trong mắt của thế gian, chúng ta cũng chẳng có gì để tự hào. Nhưng khi chúng ta sống hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và tâm trí yêu mến Đức Chúa Trời và yêu kẻ lân cận như mình, điều này là sự hãnh diện của chúng ta và những người khác trong thế gian này sẽ ghanh tị về điều đó.

Cầu nguyện: Xin hãy để con tuân giữ mạng lệnh và luật lệ của Ngài, là niềm tự hào của con hơn là sự khôn ngoan và hiểu biết của thế gian.

Bình Luận:

You may also like