Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Quyền Và Trách Nhiệm Của Vị Vua

Ngày 29 – Quyền Và Trách Nhiệm Của Vị Vua

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 45:18-46:24

18 Chúa Giê-hô-va phán: “Ngày mồng một tháng giêng, con hãy lấy một con bò đực tơ không tì vết và thanh tẩy nơi thánh. 19 Thầy tế lễ sẽ lấy huyết của sinh tế chuộc tội mà bôi lên các trụ cửa đền thờ, trên bốn góc rìa bàn thờ và trên các trụ cổng của sân trong. 20 Ngày mồng bảy tháng ấy, con cũng làm giống như vậy cho những người vì vô ý hoặc ngu dại mà phạm tội. Như vậy, con sẽ làm lễ chuộc tội cho đền thờ. 21 Ngày mười bốn tháng giêng, các ngươi phải giữ lễ Vượt Qua; các ngươi sẽ phải ăn bánh không men trong bảy ngày. 22 Trong ngày ấy, vua sẽ vì mình và vì cả dân chúng trong xứ mà chuẩn bị một con bò đực làm tế lễ chuộc tội. 23 Trong bảy ngày của kỳ lễ, mỗi ngày vua chuẩn bị bảy con bò đực và bảy con chiên đực không tì vết làm tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va trong bảy ngày, và mỗi ngày một con dê đực làm tế lễ chuộc tội. 24 Vua cũng thêm vào đó cứ mỗi con bò đực một ê-pha, mỗi con chiên đực một ê-pha, mỗi ê-pha một hin dầu để làm tế lễ chay. 25 Vào ngày rằm tháng bảy của kỳ lễ và suốt bảy ngày, vua cũng sẽ chuẩn bị tế lễ chuộc tội, tế lễ thiêu, tế lễ chay và dầu y như trước.” 1 Chúa Giê-hô-va phán: “Cổng của sân trong hướng về phía đông sẽ đóng luôn trong sáu ngày làm việc, nhưng sẽ mở trong ngày sa-bát và ngày trăng mới. 2 Vua sẽ vào đó bằng cổng tiền sảnh và đứng gần trụ cổng trong khi các thầy tế lễ dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an. Vua sẽ cúi lạy nơi lối vào của cổng rồi bước ra, nhưng cổng sẽ không đóng lại trước khi chiều tối. 3 Vào những ngày sa-bát và ngày trăng mới, dân chúng trong xứ sẽ thờ lạy trước mặt Đức Giê-hô-va nơi lối vào cổng ấy. 4 Tế lễ thiêu mà vua sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va trong ngày sa-bát là sáu con chiên con không tì vết và một con chiên đực không tì vết. 5 Tế lễ chay sẽ là một ê-pha bột dâng với con chiên đực, còn tế lễ chay dâng với các chiên con thì vua muốn dâng bao nhiêu tùy sức và cứ mỗi ê-pha bột kèm theo một hin dầu. 6 Vào ngày trăng mới, vua sẽ dâng một con bò đực tơ không tì vết, sáu con chiên con và một con chiên đực cũng không tì vết. 7 Về của lễ chay, vua sẽ dâng một ê-pha bột cùng với một con bò đực, một ê-pha bột cùng với con chiên đực. Còn về các chiên con thì vua dâng bao nhiêu tùy sức và mỗi ê-pha bột kèm một hin dầu. 8 Khi vua đi vào thì phải đi qua tiền sảnh của cổng và cũng sẽ đi ra theo đường ấy. 9 Khi dân chúng trong xứ đến chầu trước mặt Đức Giê-hô-va trong các kỳ lễ hội, nếu ai đi vào bởi đường cổng phía bắc để thờ phượng thì sẽ đi ra bởi đường cổng phía nam; còn ai đi vào bởi đường cổng phía nam thì sẽ đi ra bởi đường cổng phía bắc. Không ai được trở ra bởi đường cổng mà mình đã vào, nhưng phải đi ra thẳng trước mặt mình. 10 Vua sẽ đi vào cùng một lúc với dân chúng và khi dân chúng đi ra thì vua cũng đi ra. 11 Trong các lễ hội và các ngày lễ trọng thể, tế lễ chay sẽ là một ê-pha bột dâng với con bò đực, một ê-pha bột dâng với một con chiên đực. Còn về các chiên con thì vua muốn dâng bao nhiêu tùy sức, cứ một ê-pha bột kèm theo một hin dầu. 12 Khi vua dâng cho Đức Giê-hô-va một tế lễ tình nguyện, bất luận tế lễ thiêu hay tế lễ bình an, thì người ta sẽ mở cổng phía đông cho vua. Vua sẽ dâng tế lễ thiêu hay tế lễ bình an như vua đã dâng tế lễ ấy trong ngày sa-bát. Sau đó, vua đi ra, và khi đã đi ra rồi thì cổng phải được đóng lại.” 13 “Mỗi ngày, vuaphải dâng cho Đức Giê-hô-va một con chiên con một tuổi không tì vết vào mỗi buổi sáng. 14 Mỗi buổi sáng, vua phải dâng chiên con ấy với một phần sáu ê-pha bột, kèm theo một phần ba hin dầu để hòa với bột. Tế lễ chay dâng cho Đức Giê-hô-va hằng ngày là luật lệ đời đời. 15 Tất cả những buổi sáng, người ta sẽ dâng chiên con, tế lễ chay và dầu làm tế lễ thiêu hằng ngày.” 16 Chúa Giê-hô-va phán: “Khi vua lấy vật gì từ trong tài sản vua mà ban cho một trong các con trai mình thì vật ấy sẽ thuộc các con trai vua. Đó là tài sản của chúng do quyền thừa kế. 17 Nhưng nếu vua lấy vật gì trong tài sản vua mà ban cho một trong các đầy tớ mình thì vật ấy sẽ thuộc về người đầy tớ cho đến năm phóng thích; sau đó vật ấy sẽ trở về với vua. Tài sản của vua thì phải thuộc về các con trai của vua. 18 Vua không được lấy bất cứ vật gì thuộc về tài sản của dân chúng và đuổi họ khỏi cơ nghiệp của họ. Vua sẽ lấy của riêng mình mà ban cho các con trai mình làm tài sản để không một ai trong dân Ta bị mất tài sản của mình.” 19 Sau đó, người ấy dẫn tôi qua cửa kề bên cổng và dắt tôi vào các phòng thánh của các thầy tế lễ hướng về phía bắc, và nầy, tại đó có một chỗ nơi tận cùng về phía tây. 20 Người ấy nói với tôi: “Đó là nơi các thầy tế lễ nấu những tế lễ chuộc tội và chuộc sự mắc lỗi, cùng hấp những tế lễ chay để không đem ra sân ngoài và làm cho dân chúng nên thánh chăng. 21 Rồi người ấy đem tôi ra sân ngoài và dẫn tôi đến bốn góc sân; nầy, mỗi góc sân có một cái sân nhỏ. 22 Nơi bốn góc sân có những sân nhỏ bao quanhdài hai mươi mét và rộng mười lăm mét; tất cả bốn sân ở bốn góc đều có kích thước bằng nhau. 23 Có một bức tường bao lấy bốn cái sân ấy và chung quanh dưới chân tường có những bếp lửa.” 24 Người ấy bảo tôi rằng: “Đây là những nhà bếp, là nơi những người phục vụ trong đền thờ nấu thịt các sinh tế của dân chúng.” C.18-25 Ê-xê-chi-ên tổ chức lại sự thờ phượng và các lễ, và khôi phục lại trật tự của Đức Chúa Trời. Tại đây chúng ta học biết rằng sự tập trung của việc thờ phượng của chúng ta phải đặt vào việc tha thứ tội lỗi qua sự đổ huyết và mang vinh hiển lại cho Đức Chúa Trời. Như vậy sự thờ phượng giúp chúng ta nhớ luật làm sạch tội lỗi của chúng ta, và chúng ta ngợi khen Đấng Christ vì sự đổ huyết  và sự chết của Ngài để tội lỗi của chúng ta được rửa sạch và vinh hiển quay trở lại Đức Chúa Cha.

SUY GẪM:

C.46:4, 6, 13 Những của lễ mà chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời phải không tì vết. Chúng ta có thể áp dụng điều này như thế nào trong đời sống của mình ngày nay? Cả cuộc sống của chúng ta phải là đời sống thờ phượng khiến Đức Chúa Trời vui lòng. Đức Chúa Trời luôn muốn nhận sự thờ phượng của người có  đời sống không phạm tội.

C.46:5, 7, 11  Của lễ dâng lên cũng quan trọng như người muốn dâng. Khi các con cái Đức Chúa Trời yêu mến Ngài, họ yêu kính Ngài với cả tấm lòng, linh hồn, và sức lực (Phục truyền 6:5). Đức Chúa Trời yêu thích khi người ta dâng với tất cả sức mình và muốn dâng không có cảm giác họ phải dâng hoặc dâng một cách rẻ rúng (2Cô-rinh-tô 9:6). Sự yêu mến Chúa của bạn được thể hiện như thế nào?

C.46:16, 17  Sản nghiệp một vị vua truyền lại cho con trai mình, sẽ thuộc về con cháu của ông ta. Nhưng sản nghiệp ban cho các tôi tớ thì sẽ quay trở về vị vua và con cháu ông ta vào năm phóng mọi. Chúng ta là con cái có sự cầm nắm vững chắc cơ nghiệp, bởi vì chúng ta ở trong Đấng Christ. Chúng ta có quyền đối với sản nghiệp không bao giờ bị chuyển cho bất cứ ai trong trời mới đất mới. Bạn có đang sống dạn dĩ trong thế giới này, biết rằng bạn được thừa kế vương quốc thiên đàng hay không?

Cầu nguyện: Con muốn tôn cao Ngài với ân tứ và sự thờ phượng Ngài ban cho con.

Bình Luận:

You may also like