Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Nơi Con Sông Chảy

Ngày 30 – Nơi Con Sông Chảy

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên  47:1-12

1 Kế đó, người ấy dẫn tôi về đến cửa đền thờ và nầy, dòng nước chảy ra từ dưới ngưỡng cửa của đền thờ về phía đông (vì đền thờ xây về hướng đông). Dòng nước ấy từ bên phải đền thờ chảy xuống phía nam của bàn thờ. 2 Người ấy đem tôi ra bằng con đường của cổng phía bắc và dẫn tôi đi vòng quanh phía bên ngoài cho đến cổng ngoài hướng về phía đông và nước từ phía nam chảy về.

3 Tiến về phía đông, tay cầm một cái dây đo, người ấy đo được năm trăm mét, và dẫn tôi lội qua nước; nước vừa đến mắt cá. 4 Người ấy lại đo năm trăm mét và dẫn tôi đi qua nước; nước vừa đến đầu gối. Người ấy lại đo năm trăm mét nữa và dẫn tôi đi qua nước; nước lên đến ngang hông. 5 Người ấy lại đo năm trăm mét nữa; bấy giờ là một con sông mà tôi không thể đi qua được vì nước đã lên cao, mà phải bơi qua; đó là một con sông mà người ta không thể đi qua được. 6 Bấy giờ, người ấy bảo tôi: “Hỡi con người, ngươi có thấy không?”

Rồi người ấy đem tôi trở lại nơi bờ sông. 7 Khi đến đó rồi, nầy, hai bên bờ sông có rất nhiều cây. 8 Người ấy bảo tôi: “Dòng nước nầy chảy thẳng đến phương đông xuống nơi đồng bằng và chảy về biển, và khi đã chảy về biển thì nước biển trở nên ngọt. 9 Bất cứ nơi nào mà sông ấy chảy đến thì mọi sinh vật, tức là sinh vật sống động trong nước, đều sẽ được sống và ở đó sẽ có rất nhiều loài cá. Nước ấy chảy đến đâu thì nước biển trở nên ngọt, và nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó. 10 Những người đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy; từ Ên Ghê-đi cho đến Ên Ê-la-im sẽ là nơi để giăng lưới. Ở đó, có nhiều loại cá, giống như cá ở Biển Lớn vậy. 11 Nhưng các đầm lầy của nó sẽ không trở nên ngọt mà dùng làm ruộng muối. 12 Trên bờ sông ấy, bên nầy và bên kia, sẽ sinh đủ loại cây ăn trái, lá chúng không hề héo và trái chúng không hề dứt. Mỗi tháng, chúng sẽ sinh ra trái mới, vì nước chảy ra từ nơi thánh tưới cho chúng. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc.”

SUY GẪM:

C.1, 2 Nước văng từ ngạch cửa đền thờ chảy từ phía đông và đến phía nam của bàn thờ. Khoảng trống giữa cửa trước và bàn thờ là  nơi 25 vị trưởng lão của Y-sơ-ra-ên đã phạm tội thờ lạy thần mặt trời (8:16; 11:1). Bây giờ Đức Chúa Trời làm sạch cẩn thận nơi tội lỗi và bị phán xét đó và khiến nó nên mới. Điều này nhắc nhở chúng ta về đền thờ mới (Giăng 2:21), thân thể của Chúa Jêsus Christ và hông Ngài (Giăng 19:34), nơi huyết quý giá và nước chảy ra để tất cả tội lỗi của chúng ta được làm sạch. Thậm chí ngày nay dòng sông của sự thương xót vẫn đang chảy ra từ thập tự giá nơi Chúa Jêsus bị đóng đinh.

C.3, 5Con người, Đấng dẫn dắt Ê-xê-chi-ên, đã đo chiều dài của dòng nước bằng một dây đo, và khi Ê-xê-chi-ên đi theo,  thì nước trở nên ngày càng sâu hơn. Dòng nước chảy ra từ từ, đã trở thành một con sông lớn đến nỗi không thể đi qua được. Đây là một bức tranh tuyệt vời cho chúng ta thấy Thánh Linh trong Đấng Christ sẽ làm trọn công việc cứu chuộc của Đức Chúa Trời là thể nào.

C. 7-12 Bất cứ nơi đâu con sông chảy đến, mọi vật được cứu và được đưa trở lại sự sống. Nếu vinh quang của Đức Chúa Trời quay trở lại, tất cả đất đai sẽ được biến thành đất trồng cấy được. Con sông này sẽ chảy đến Biển Chết và khiến nó sống lại. Đức Chúa Trời đã tạo nên sự sống từ bụi đất (Sáng Thế ký 2:7) và khiến cho những bộ xương khô sống lại và chuyển động (37:7-10).  Bây giờ nước sống này sẽ chảy như một dòng sông trong những người tin nơi Đấng Christ (Giăng 7:37, 38). Hãy nhấn sâu đời sống khô cằn và hoang vu của bạn vào nước sống của dòng sông đó.

Cầu nguyện: Như khải tượng lớn được tỏ cho Ê-xê-chi-ên, xin hãy phục hồi đời sống con, hội thánh con và hội chúng của con

Bình Luận:

You may also like