Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Bài Ca Thương Vua Ty-rơ

Ngày 06 – Bài Ca Thương Vua Ty-rơ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 28:11-26

11 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 12 “Hỡi con người, hãy làm một bài ai ca về vua Ty-rơ và nói với vua ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán: ‘Ngươi trở thành một kiểu mẫu,về sự khôn ngoan và vẻ đẹp toàn hảo.13 Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đủ mọi thứ ngọc báu,là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc hồng lựu và vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm và ống sáo thuộc về ngươi,từ ngày ngươi mới được dựng nên đã chuẩn bị sẵn rồi.14 Ngươi là một chê-rúp được xức dầu đang che phủ; Ta đã lập ngươi lên trên núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn đá sáng như lửa.15 Đường lối ngươi trọn vẹn,từ ngày ngươi được dựng nên,cho đến khi thấy sự gian ác trong ngươi.16 Khi buôn bán thạnh lợi,ngươi càng trở nên bạo ngược, và phạm tội;Vì thế, Ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời;Hỡi chê-rúp che phủ kia,Ta diệt ngươi giữa các hòn đá sáng như lửa!17 Lòng ngươi kiêu ngạo vì vẻ đẹp ngươi,và vinh quang của ngươi làm hư hỏng sự khôn ngoan mình.Ta đã xô ngươi xuống đất,đặt ngươi trước mặt các vua,làm trò cho họ xem.18 Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi,bởi tội ác chất chồng,và bởi sự buôn bán không chính trực của ngươi.Vì thế, Ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươithiêu nuốt ngươi,và Ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đấttrước mặt mọi kẻ xem thấy.19 Tất cả những kẻ biết ngươi trong các dânsẽ kinh khủng về ngươi.Ngươi đã trở nên một điều kinh khiếp,và ngươi sẽ vĩnh viễn không còn nữa.’”20 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 21 “Hỡi con người, hãy xây mặt về phía Si-đôn và nói tiên tri chống lại nó. 22 Ngươi hãy nói: Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hỡi Si-đôn, nầy Ta chống lại ngươi; Ta muốn làm sáng danh Ta ở giữa ngươi. Chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va khi Ta sẽ thi hành sự phán xét, và bày tỏ sự thánh khiết Ta ở giữa nó.23 Ta sẽ sai dịch bệnh đến trong thành, và máu đổ ra trong các đường phố nó. Những kẻ bị thương sẽ ngã xuống giữa nó, vì gươm từ bốn bề sẽ xông vào nó. Lúc ấy, chúng sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va.24 Nhà Y-sơ-ra-ên sẽ không còn chà chuôm hiểm độc hay gai nhọn gây đau đớn nữa, tức là những nước láng giềng thường đối xử với nó cách khinh bỉ. Bấy giờ, chúng sẽ biết Ta là Chúa Giê-hô-va.’” 25 Chúa Giê-hô-va phán: “Khi Ta nhóm nhà Y-sơ-ra-ên lại từ giữa các dân mà chúng đã bị tan lạc, Ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết Ta giữa chúng trước mắt các dân. Lúc ấy, chúng sẽ ở trong đất mà Ta đã ban cho đầy tớ Ta là Gia-cốp. 26 Chúng sẽ ở đó bình yên, sẽ cất nhà và trồng vườn nho. Chúng sẽ ở đó bình yên khi Ta đã thi hành sự phán xét của Ta chống lại những nước láng giềng của chúng, là kẻ đã đối xử với chúng cách khinh bỉ. Lúc ấy, chúng sẽ biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng.” 

SUY GẪM:

C.15, 16  Ngài đuổi những người không công bình ra khỏi vườn của Ngài. Vị vua Ty-rơ đã nhận được những sự tán dương bởi sự vĩ đại của mình và được coi là cao quý, nhưng công việc của ông ta trở nên bận rộn hơn, ông ta sử dụng cả bạo lực và đã sa vào thói quen lừa dối để kiếm lời. Loại người này không thể sống ở trên núi của Đức Chúa Trời thành khiết. Những người ở trong sự tin cậy của Đức Chúa Trời hành động một cách trung thực và làm việc cách công chính (Thi thiên 15:2). Đức Chúa Trời đẹp lòng người có của lễ trong sạch hơn là những người dâng những của lễ lớn. Đức Chúa Trời có thể đẹp lòng vì bạn, và bạn có thể bước đi trong con đường thánh khiết được không? Chúng ta hãy xem xét liệu chúng ta đã mua hay bán một cách không công chính vì lợi ích của mình hay không, và dẫu chúng ta đã làm như vậy một cách không hiểu biết, thì chúng ta hãy nhanh chóng ăn năn.

C. 22, 23  Ngài bày tỏ sự thánh khiết của Ngài qua sự phán xét của Ngài, và cho mọi người biết, Ngài thực sự là Đấng nào. Những dân giàu có, nhiều tài sản và sức mạnh như Ty-rơ và Si-đôn, không nhìn nhận Đức Chúa Trời. Ngài không thể quan tâm ít hơn về cách thức của Ngài và hành động một cách không công bình. Đức Chúa Trời phán rằng qua sự phán xét của Ngài, họ sẽ nhận biết Ngài công bằng như thế nào. Không có việc gì vĩ đại hơn việc nhận biết Đức Chúa Trời. Thay vì việc học biết Đức Chúa Trời qua sự kỷ luật của Ngài, chúng ta hãy tập trung vào lời Ngài để qua việc suy ngẫm chúng ta có thể có mối quan hệ sâu sắc hơn với Ngài.

C. 24, 26  Ngài phán xét tất cả các dân tộc coi thường Y-sơ-ra-ên và ngăn chặn họ không cho làm tổn hại đến dân sự của Ngài. Có ai đó làm tổn thương bạn không? Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đứng về phía bạn và hãy kiên trì. Đức Chúa Trời sẽ dẹp bỏ những trở ngại vào thời điểm thích hợp.

Cầu nguyện  Con hy vọng rằng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời bày tỏ không phải để phán xét, nhưng để phước hạnh đến trên con.

Bình Luận:

You may also like