Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Kết Cục Cho Giu-đa

Ngày 28 – Kết Cục Cho Giu-đa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 23:22-35

22 Cho nên, hỡi Ô-hô-li-ba, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta sẽ giục những tình nhân mà lòng ngươi đã chán, chống lại ngươi và Ta sẽ đem chúng đến tấn công ngươi tứ phía: 23 tức là những người Ba-by-lôn, tất cả người Canh-đê, Phê-cốt, Sô-a và Cô-a cùng tất cả người A-si-ri đang ở với chúng, là những thanh niên tuấn tú, mọi tổng đốc và các cấp chỉ huy, các nhà lãnh đạo và các quan chức cao cấp, tất cả đều cưỡi ngựa. 24 Chúng trang bị những khí giới, những chiến xa, xe tải và một đoàn quân đông đảo đến chống lại ngươi; chúng dùng những thuẫn, khiên và mũ trận mà vây chung quanh ngươi. Ta sẽ giao sự phán xét cho chúng và chúng sẽ xét xử ngươi theo luật của chúng. 25 Ta sẽ nổi ghen chống lại ngươi và chúng trừng phạt ngươi trong cơn giận dữ. Chúng sẽ cắt mũi và tay ngươi; còn những kẻ sót lại trong ngươi sẽ ngã bởi gươm. Chúng sẽ bắt con trai con gái ngươi; những kẻ còn sót lại trong ngươi sẽ bị lửa thiêu nuốt. 26 Chúng lột áo quần ngươi và cướp lấy đồ châu báu ngươi. 27 Như thế, Ta sẽ dứt bỏ tính đàng điếm của ngươi và thói dâm ô mà ngươi đã đem đến từ đất Ai Cập. Ngươi sẽ không ngước mắt nhìn chúng và không nhớ đến Ai Cập nữa.’ 28 Vì Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy Ta sẽ phó ngươi trong tay những kẻ ngươi ghét, và trong tay những kẻ ngươi đã chán. 29 Chúng sẽ đối xử với ngươi trong sự căm ghét và cướp lấy công lao ngươi. Chúng sẽ để ngươi trần truồng, lõa lồ và thói đàng điếm, dâm đãng của ngươi sẽ bị phơi bày ra. 30 Ngươi sẽ bị đối xử như vậy vì ngươi đã bán dâm cho các dân và làm ô uế mình bằng những thần tượng của chúng. 31 Ngươi đã đi theo con đường của chị ngươi cho nên Ta sẽ để chén của nó trong tay ngươi.’

32 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Ngươi sẽ uống chén của chị ngươilà chén sâu và tochứa được rất nhiều;Ngươi sẽ bị chê cười nhạo báng.33 Ngươi sẽ bị say khướt và buồn rầu,vì chén của chị Sa-ma-ri ngươilà chén kinh hoàng và đổ nát.34 Ngươi sẽ uống chén ấy và uống cạn,ngươi sẽ đập chén ra từng mảnh và nhai nó,rồi ngươi tự xé ngực ngươi;Như Ta đã phán,’ Chúa Giê-hô-va phán vậy. 35 Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Vì ngươi đã quên Ta, bỏ Ta ra sau lưng ngươi, nên ngươi phải rước lấy hậu quả về sự bỉ ổi và thói đàng điếm của ngươi!’”

SUY GẪM:

C. 22-26  Người chồng phán xét Ô-hô-li-ba qua giới cầm quyền. Những kẻ hiện đang tấn công Ô-hô-li-ba đã từng một thời có mối quan hệ rất sâu sắc với họ, tức dân Ba-by-lôn và A-si-ri (c. 23). Qua sự công bình của Đức Chúa Trời, dân sự bị tản lạc. Họ là dân từ Phê-cốt, Sô-a, Cô-a nằm sát biên giới phía đông Đế chế Ba-by-lôn. Một cuộc tàn sát thảm khốc đang được nói tiên tri, song Đấng tể trị mọi điều này vẫn là Đức Chúa Trời (c. 22, 25). Đức Chúa Trời đang phán xét một cách triệt để tội tà tâm thuộc linh mà Giu-đa đã phạm trong việc thờ cúng thần tượng. Đức Chúa Trời muốn dân Ngài yêu duy nhất một mình Ngài và hoàn toàn tin cậy nơi Ngài. Hãy suy nghĩ về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, thể nào Ngài ước mong chúng ta từ bỏ những tội lỗi của mình (c. 26).

C. 27  Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta qua sự kỷ luật. Đức Chúa Trời kỷ luật Giu-đa đến nơi đến chốn và ngăn chặn họ tiếp tục phạm tội thờ lạy tà thần. Ngài sẽ xóa sạch mọi thần tượng họ đang thờ lạy ra khỏi lòng họ. Qua sự kỷ luật, Ngài cất bỏ tội lỗi khỏi chúng ta để chúng ta có đức tin nơi duy nhất Đức Chúa Trời và chỉ theo Ngài mà thôi. Đức tin của chúng ta trở nên trưởng thành hơn qua sự kỷ luật của Đức Chúa Trời.

C. 28-30  Giê-ru-sa-lem sẽ bị hủy phá dưới tay của Ba-by-lôn (c. 28). Đức Chúa Trời dùng quân Ba-by-lôn như một công cụ và trừng phạt Giu-đa vì họ theo một dân ngoại rồi thờ cúng thần của họ. Hãy biết rằng những điều bạn vui thích hưởng thụ trong cuộc sống có thể một ngày nào đó dẫn bạn đến chỗ hủy diệt.

Cầu nguyện  Xin giúp con không ham thích thế gian nhưng chỉ yêu và bước theo Ngài.

Bình Luận:

You may also like