Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Phán Xét Đến Trên Giê-ru-sa-lem Và Giu-đa

Ngày 29 – Phán Xét Đến Trên Giê-ru-sa-lem Và Giu-đa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 23:36-49

36 Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: “Hỡi con người, con sẽ phán xét Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba chăng? Hãy nói cho chúng biết những điều kinh tởm của chúng. 37 Chúng đã phạm tội tà dâm và tay chúng vấy máu. Chúng đã phạm tội tà dâm với những thần tượng mình; ngay cả con cái chúng sinh cho Ta, chúng cũng dâng qua lửa để làm thức ăn cho thần tượng! 38 Chúng còn làm điều nầy nữa: Cùng trong một ngày chúng đã làm ô uế nơi thánh Ta và phạm các ngày sa-bát Ta. 39 Sau khi đã giết con cái mình dâng cho thần tượng, ngay trong ngày ấy, chúng vào trong nơi thánh Ta để làm ô uế nơi ấy! Đó là điều chúng đã làm giữa nhà Ta!

40 Các ngươi đã sai sứ giả để gọi những người từ phương xa đến với mình. Khi chúng đến, ngươi vì chúng mà tắm rửa, vẽ mắt mình và đeo đồ trang sức. 41 Ngươi ngồi trên giường sang trọng; trước giường dựng một cái bàn và đặt trên đó hương và dầu của Ta. 42 Tiếng ồn ào của đám đông nhàn rỗi vây quanh; có người hèn hạ cùng người say sưa từ hoang mạc được đưa đến; chúng đeo vòng nơi tay hai chị em ngươi và đội vương miện rực rỡ trên đầu.

43 Ta phán về kẻ bị tàn tạ vì tội tà dâm rằng: ‘Bây giờ, chúng đang hành dâm với nhau’ 44 Chúng đến với nó như đến với gái mại dâm thế nào thì chúng cũng đến với Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba là những đàn bà tà dâm thể ấy. 45 Nhưng những người công chính sẽ phán xét chúng như phán xét đàn bà ngoại tình và đàn bà làm đổ máu, vì chúng phạm tội ngoại tình và bàn tay chúng vấy máu.

46 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ đem một đám đông chống lại chúng và sẽ phó chúng vào sự kinh hãi và cướp bóc. 47 Đám đông ấy sẽ ném đá chúng; lấy gươm đâm chúng, giết con trai, con gái chúng và lấy lửa đốt nhà chúng. 48 Như vậy, Ta sẽ tận diệt sự tà dâm trong đất để cho mọi phụ nữ được cảnh báo đừng làm theo sự dâm dục của các ngươi nữa. 49 Người ta sẽ đổ lại sự dâm dục các ngươi trên chính mình các ngươi; các ngươi sẽ mang tội lỗi về thần tượng mình và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa Giê-hô-va.’” 

SUY GẪM:

C. 37-39  Những phụ nữ này phục vụ hai chủ. Y-sơ-ra-ên phạm tội tà dâm nhưng đồng thời vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ đặt Đức Chúa Trời và các thần ngoại ngang bằng nhau và hầu việc cả hai. Ngày nay vẫn có xu hướng các tín đồ vừa yêu Chúa vừa ham mến thế gian. Song Cơ đốc nhân thật không thể vừa theo Chúa vừa theo thế gian được. Bạn không thể hầu việc hai ông chủ.

C. 40-42  Khi Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đối diện nguy hiểm, họ không tìm kiếm sự cứu giúp từ nơi Chúa nhưng nương dựa các dân tộc ngoại quốc và dâng của lễ cho họ thay vì cho Chúa. Qua sự trao đổi với các dân ngoại, họ có thể hưởng thụ giàu sang tôn trọng trong chốc lát, nhưng họ đánh mất người chồng của mình là Đức Chúa Trời. Khi đánh mất Chúa, bạn sẽ mất tất cả. Bạn còn tin yêu điều gì đó khác bên cạnh Chúa để đạt lấy sự giàu có của thế gian sao?

C. 43-47  Hai chị em này đã làm bại hoại cả về phương diện đức tin lẫn chính trị, và sự trừng phạt cũng đến trên họ theo hai cách, qua sự công chính (c. 45) và qua đám đông (c. 47). Người công chính biết sự khác nhau giữa đúng và sai. Người công chính có khả năng kết luận rằng người đàn bà đã thực sự ô uế. Nhưng Đức Chúa Trời không chỉ dùng những người công chính để phán xét. Ngài dùng cả đám đông. Khi phạm tội, chúng ta không biết Chúa sẽ phán xét chúng ta qua một người hoặc một cách nào. Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng nhìn nhận tội lỗi của mình và từ bỏ nó.

Cầu nguyện Xin Chúa giúp Hội thánh và các con cái Chúa tự do khỏi sự cám dỗ tiền bạc và danh vọng.

Bình Luận:

You may also like