Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Ở Trong Đấng Ban Sức Cho Bạn

Ngày 26 – Ở Trong Đấng Ban Sức Cho Bạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phi-líp 4:10-23

10 Tôi hiện rất vui mừng trong Chúa, vì cuối cùng, anh em lại quan tâm đến tôi. Thật ra anh em vẫn quan tâm nhưng không có dịp bày tỏ. 11 Tôi nói vậy không phải do thiếu thốn đâu, vì tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. 12 Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. 13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi. 14 Tuy nhiên, anh em góp phần giúp tôi trong cơn hoạn nạn là làm điều tốt đẹp.

15 Hỡi người thành Phi-líp, chính anh em biết rằng trong giai đoạn đầu của Tin Lành, lúc tôi rời Ma-xê-đô-ni-a, ngoài anh em ra, không một Hội Thánh nào dự phần vào việc chi thu của tôi. 16 Vì ngay tại Tê-sa-lô-ni-ca, anh em đã một hai lần gửi cho tôi những thứ cần dùng. 17 Ấy không phải tôi cầu mong quà biếu, nhưng cầu mong kết quả thêm vào thành tích của anh em. 18 Tôi đã có đầy đủ và đang dư dật. Tôi đã nhận đầy đủ quà tặng của anh em từ Ép-pa-phô-đích như một lễ vật tỏa hương thơm, một sinh tế được Đức Chúa Trời vui nhận và đẹp lòng. 19 Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus. 20 Cầu xin vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta đời đời vô cùng! A-men.

21 Hãy chào tất cả các thánh đồ trong Đấng Christ Jêsus. Các anh em ở với tôi chào anh em. 22 Tất cả các thánh đồ chào anh em, đặc biệt là những người thuộc nhà Sê-sa. 23 Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ở với tâm linh anh em! 

SUY GẪM:

C. 10  Tín hữu Phi-líp lo lắng về tình hình tài chính của họ. Song khi có cơ hội giúp Phao-lô, họ vui lòng dâng hiến. Hơn chính sự dâng hiến, Phao-lô cảm thấy hạnh phúc với thực tế là họ xem những khó khăn của người khác là điều cần phải giúp đỡ. Thay vì giữ lại mọi điều bạn có để sử dụng sau này, hãy tìm xem có ai bạn cần phải giúp đỡ ngày hôm nay.

C. 11-13  Phao-lô cám ơn về tiền dâng hiến, nhưng ông nói rằng dù trong lúc dư dật hay thiếu thốn, ông cũng không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh và tuyên bố rằng mình đã tìm được bí quyết để thỏa mãn trong mọi hoàn cảnh. Đó là lý do ông có thể tạ ơn cả khi dư dật lẫn lúc thiếu thốn. Chúng ta có thể học được bí quyết của sự thỏa mãn khi có một mối quan hệ với Đức Chúa Trời, Đấng không chỉ tạo dựng nên chúng ta, song chu cấp cho chúng ta những điều cần thiết. Chúng ta đang sống trong một thế giới xem tiền là tất cả, tiền là chúa, nên việc nhanh chóng học lấy bí quyết của sự thỏa lòng là điều rất quan trọng. Khi đó, chúng ta sẽ biết rằng sống một cuộc sống thỏa lòng là cách một công dân thiên quốc cần phải sống.

C. 14-18  Hội thánh tại thành Phi-líp không phải là giàu có (2Cô 8:2). Nhưng từ sau khi Phao-lô tiếp nhận Phúc âm đến khi ông bị bỏ tù, Hội thánh Phi-líp đã giúp cho chức vụ của Phao-lô về khía cạnh tài chính. Việc này không chỉ là giúp đỡ tiền bạc, song còn là một mối quan hệ với mục vụ,  và với Phao-lô và luôn cả với những hoạn nạn của ông. Đây cũng là một tặng phẩm ngát hương mà Chúa sẽ vui lòng tiếp nhận. Tình yêu không phải là ban cho lúc bạn thừa thãi. Tình yêu thật là ban cho trước tiên, ban cho điều quý nhất, và hi sinh.

Cầu nguyện Lạy Chúa quyền năng, dù có những điều con không thể làm được, nhưng Ngài có thể làm, nên hãy giúp con sống trong Ngài.

Bình Luận:

You may also like