Home Tin Vắn Cụ Ông Trần Văn Thinh Về Nước Chúa

Cụ Ông Trần Văn Thinh Về Nước Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lễ Nhập quan: 13 giờ ngày 24.9.2012
Lễ cầu nguyện: 19h00 ngày 24 & 25/9/2012 
Lễ Di quan:  6h00 ngày 26.9.2012 tại nhà riêng 29 Tây Sơn, phương Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM
An táng tại nghĩa trang Ân Từ Viên – Lái Thiêu

Gia Đình đồng kính báo

Ban Biên Tập Hoithanh.com xin phân ưu cùng với tang quyến! Nguyện xin Đức Thánh Linh thăm viếng, yên ủi và ban sức mới trên hết thảy quý vị!

Bình Luận:

You may also like