Home Dưỡng Linh Ngày 9 – Thời Đại Của Sự Tự Do Lớn

Ngày 9 – Thời Đại Của Sự Tự Do Lớn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 25:1-12

1 Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời của con! Con tôn vinh Ngài, con ca ngợi danh Ngài; Vì Ngài đã làm những việc kỳ diệu là những việc đã được hoạch định từ xưa một cách thành tín và chân thật.2 Vì Ngài đã làm cho thành phố trở nên đống gạch vụn, thành trì kiên cố trở nên đống đổ nát. Đền đài của dân ngoại chẳng phải là thành nữa, nó sẽ chẳng bao giờ được xây dựng lại.3 Vì thế, một dân hùng mạnh sẽ tôn vinh Ngài; Thành của các nước hung ác sẽ kính sợ Ngài.4 Vì Ngài là nơi nương tựa cho người cô thế, là chốn nương náu cho kẻ nghèo thiếu trong lúc khó khăn, là nơi trú ẩn khỏi cơn bão táp, là bóng mát tránh cơn nóng bức, khi những kẻ hung bạo thổi hơi ra như bão táp xông vào tường thành.5 Ngài làm cho tiếng ồn ào của dân ngoại nín lặng như giảm sức nóng trên đất khô hạn; Và làm im tiếng hát của kẻ hung bạo như nắng nóng tan đi bởi bóng mây.6 Trên núi nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân dọn cho mọi dân tộc một yến tiệc béo bổ, một tiệc rượu ngon, đồ béo có tủy, và rượu ngon tinh chế.7 Trên núi nầy, Ngài sẽ xé bỏ cái màn che mặt phủ trên mọi dân tộc, và tấm chăn che phủ muôn nước.8 Ngài sẽ vĩnh viễn tiêu diệtsự chết.Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ lau ráo nước mắt khỏi mặt mọi người; Và xóa sạch sự sỉ nhục của dân Ngài khỏi cả mặt đất. Vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy.9 Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: “Kìa, đây là Đức Chúa Trời chúng ta; Chúng ta trông đợi Ngài, và Ngài đã cứu chúng ta. Đây là Đức Giê-hô-va mà chúng ta trông đợi, chúng ta hãy hân hoan vui mừng về sự cứu rỗi của Ngài!”10 Vì tay Đức Giê-hô-va sẽ đặt trên núi nầy; Nhưng Mô-áp sẽ bị giày đạp ngay tại chỗ, như đống rơm bị giày đạp trong hố phân.11 Nó sẽ dang tay ra trong đó,như người bơi lội dang tay ra để bơi.Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ hạ sự kiêu ngạo nó xuống,và đánh bại âm mưu của tay nó.12 Tường thành của ngươi với lũy cao kiên cố,Ngài sẽ triệt hạ, đánh đổ và ném xuống đất, xuống tận bụi đất.

SUY GẪM:

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1a:  Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tôi. “Ôi Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời của con”. Chúng ta hãy xưng nhận điều mà Môi-se, Đa-vít và các tiên tri đã xưng nhận, xưng nhận cả đời sống của chúng ta nữa.

Câu 1b:  Đức Chúa Trời xứng đáng nhận sự ngợi khen của chúng ta. Đó là bởi vì Ngài đã làm những việc Ngài đã hoạch định một cách thành tín và chân thật. Sự ngợi khen mà bạn nên dâng lên cho Đức Chúa Trời, Đấng luôn thành tín, dù bạn không thành tín là gì?

Câu 2-3: Ngài sẽ nhận sự ngợi khen và vinh hiển từ các dân ngoại mà Ngài đoán xét. Các siêu cường quốc dường như chưa bao giờ kinh nghiệm sự đoán xét của Đức Chúa Trời và chịu phục điều này. Chúng ta hãy mong ước đến ngày khi mọi lưỡi sẽ xưng nhận Chúa Jêsus và dâng vinh hiển cho Ngài (Phi-líp 2:11), và hãy sống đời sống nhận biết Đức Chúa Trời.

Câu 4-5:  Đức Chúa Trời hủy diệt thành trì kiêu ngạo, nhưng Ngài sẽ trở thành một nơi trú ẩn cho những kẻ nghèo hèn và người cô đơn. Sự đàn áp của kẻ tàn bạo như trận mưa rào xối xả và giáng xuống như cơn sóng dữ, nhưng chính Đức Chúa Trời trở thành nơi trú ẩn và che bóng mát cho những người khốn cùng. Ngày nay, Đức Chúa Trời sẽ là nơi trú ẩn an toàn của chúng ta. Hãy đến với Đức Chúa Trời.

Câu 6-8: Ngài sẽ chuẩn bị một bữa tiệc cho tất cả mọi người. Đức Chúa Trời gọi Y-sơ-ra-ên và mọi nước đến bữa tiệc và cung cấp đồ ăn ngon cho họ, tống khứ tất cả những hoạn nạn và nỗi hổ thẹn của họ, cứu họ khỏi sự chết và khiến họ tận hưởng một mối quan hệ đúng đắn, thỏa lòng và vui mừng. Dù trong đời sống chúng ta gặp những nỗi tủi nhục vì tội lỗi và sự bất tuân thì ân điển của Chúa Jêsus Christ vẫn tuôn đổ. Tất cả nước mắt của chúng ta sẽ được lau ráo và giờ đây chúng ta có thể có một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì sự vui mừng này.

Cầu nguyện:  Xin hãy giúp con vui mừng và dâng lời ngợi khen vì công việc cứu rỗi của Ngài đã đến trên con

Bình Luận:

You may also like