Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Vương Quốc Ngài Và Dân Sự Ngài

Ngày 10 – Vương Quốc Ngài Và Dân Sự Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 26:1-27:1

1 Trong ngày đó, ở đất Giu-đa người ta sẽ hát bài ca nầy: “Chúng ta có một thành kiên cố! Chúa lấy sự cứu rỗilàm tường, làm lũy.2 Hãy mở các cổng cho dân công chính, là dân giữ lòng trung tín, được vào đó.3 Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài.4 Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời, Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của mọi thời đại!5 Ngài đã hạ bệ những kẻ ở trên cao; Triệt hạ thành cao ngất, san thành bình địa và ném nó xuống bụi đất.6 Nó sẽ bị giày đạp dưới chân, dưới bàn chân của kẻ nghèo nàn, dưới bước chân của người cô thế.”7 Đường người công chính là đường ngay thẳng; Lạy Đấng Ngay Thẳng, xin Ngài làm cho đường người công chính được bằng phẳng.8 Lạy Đức Giê-hô-va, thật vậy, trên con đường phán xét của Ngài, chúng con trông đợi Ngài; Linh hồn chúng con khao khát Danh Ngài và kỷ niệm của Ngài.9 Ban đêm linh hồn con khao khát Chúa; Vâng, thần linh trong con thiết tha tìm kiếm Ngài. Vì khi sự phán xét của Ngài thực thi trên đất thì cư dân trên thế giới học biết sự công chính.10 Dù nhận được ân huệ, kẻ ác cũng không học điều công chính. Sống trong đất ngay thẳng, nó vẫn hành động gian tà, và không nhìn thấy uy nghiêm của Đức Giê-hô-va.11 Lạy Đức Giê-hô-va, tay Ngài đã giơ lên mà chúng vẫn không thấy. Xin cho chúng thấy lòng sốt sắng của Ngài vì dân Ngài, và chúng xấu hổ. Xin lửa thiêu nuốt kẻ thù của Ngài.12 Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài thiết lập sự bình an cho chúng con, vì mọi công việc của chúng con đều do Ngài làm cho chúng con!13 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, ngoài Ngài, đã từng có các chủ khác cai trị chúng con, nhưng bây giờ, chúng con chỉ tin cậy một mình Ngài và cầu khẩn danh Ngài.14 Chúng đã chết, sẽ không còn sống nữa; Những âm hồn không trỗi dậy được, vì Ngài đã trừng phạt và hủy diệt chúng, xóa sạch mọi kỷ niệm của chúng.15 Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho dân nầy lớn mạnh, Ngài đã làm cho dân nầy lớn mạnh. Ngài đã được tôn vinh; Ngài đã mở mang bờ cõi đất nầy.16 Lạy Đức Giê-hô-va, trong cảnh khốn cùng, họ đã tìm kiếm Ngài; Khi bị Ngài sửa trị, họ hết lòng cầu khẩn Ngài.17 Lạy Đức Giê-hô-va, trước mặt Ngài, chúng con khác nào sản phụ sắp sinh, quặn thắt, kêu la trong cơn đau đớn.18 Chúng con đã thai nghén, quặn thắt, nhưng chỉ sinh ra gió. Chúng con không đem lại sự giải cứu cho quả đất, cũng chẳng sinh ra cư dân trên thế gian nầy.19 Những người chết của Ngài sẽ sống, xác của họ sẽ trỗi dậy! Hỡi những kẻ ở trong bụi đất, hãy thức dậy và reo vui! Vì sương móc của Ngài như sương móc rạng đông, Và đất sẽ buông tha các âm hồn.20 Hỡi dân Ta, hãy đi vào phòng và đóng cửa lại. Hãy ẩn mình một lát, cho đến khi cơn thịnh nộ đã qua.21 Vì nầy, Đức Giê-hô-va ra khỏi nơi Ngài ngự để trừng phạt tội lỗi của dân cư trên đất. Bấy giờ, đất sẽ để lộ máu ra và không che đậy những kẻ đã bị giết nữa.1 Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn và mạnh để trừng phạt lê-vi-a-than là con rắn luồn lách, trừng phạt lê-vi-a-than là con rắn uốn lượn; Và Ngài sẽ giết con quái vật dưới biển.

SUY GẪM:

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-2: Đức Chúa Trời sẽ thiết lập một nước mạnh, mở các cửa và chào đón những người công chính. Sự công chính sẽ đến, các cửa sẽ mở cho những người khát và họ sẽ được thỏa lòng. Chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã trồng cho chúng ta một cây công chính trong đất vinh hiển qua công việc của Đấng Christ (61:3).

Câu 3-4:  Đối với những người theo Đức Chúa Trời với một tấm lòng không thay đổi, thì Ngài sẽ ban bình an cho. Những người nương cậy Đức Chúa Trời là Vầng Đá đời đời sẽ tìm thấy sự thành công trong đời sống. Chúng ta hãy nhớ khi cân nhắc về người mà chúng ta có thể nương cậy và đức tin của chúng ta giống như một cái cây trong rừng, thì chỉ một Đấng mà chúng ta nên đặt hy vọng của mình là Đức Chúa Trời. 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 8-9: Người công chính đặt hi vọng của họ nơi một mình Đức Chúa Trời, sốt sắng mong rằng không chỉ có họ mà tất cả dân cư trên đất đều hiểu được sự công chính của Đức Chúa Trời. Điều gì trong đời sống của bạn được so sánh với những điều của người công chính là những người không thể ngủ vì họ tiếp tục sốt sắng tìm kiếm vinh hiển của Đức Chúa Trời?

Câu 10-11a: Kẻ ác có thể kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời,  nhưng sẽ không học được sự công chính của Ngài. Vì tội lỗi của họ, dù họ bị đoán xét thì ho sẽ vẫn không thừa nhận họ là tội phạm. Đức Chúa Trời đã làm mọi điều cho chúng ta (c12), nhưng chúng ta đang bày tỏ đặc tính công bình của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình như thế nào?

Câu 11b-18: Vị tiên tri tìm kiếm sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Ông nói ân điển Đức Chúa Trời đã tuôn đổ trên họ rồi và cầu nguyện rằng vinh hiển đó sẽ lại một lần nữa được bày tỏ. Hiện tại của chúng ta có thể khó khăn, nhưng chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và đặt hy vọng nơi công việc mà Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ làm trọn.

Cầu nguyệnXin hãy giúp con cầm giữ ân điển của Đức Chúa Trời để hành động vì danh Ngài, bước đi trên con đường công chính và tốt lành.

Bình Luận:

You may also like