Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Dòng Sông Tràn Dâng Tất Cả Các Nước

Ngày 16 – Dòng Sông Tràn Dâng Tất Cả Các Nước

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 8 :1-8

1 Đức Giê-hôva phán bảo tôi: “Hãy lấy một tấm bảng lớn, và viết trên đó bằng chữ của con người: ‘Ma-he Sa-la Hát Bát.’” 2 Tôi đem theo các nhân chứng đáng tin cậy là thầy tế lễ U-ri và Xa-cha-ri, con của Giê-bê-rê-kia. 3 Sau đó, tôi đến với nữ tiên tri, rồi nàng thụ thai và sinh một con trai. Đức Giê-hô-va bảo tôi: “Hãy đặt tên nó là Ma-he Sa-la Hát Bát; 4 vì trước khi đứa trẻ biết gọi: ‘Cha ơi!’, ‘Mẹ ơi!’ thì vua A-si-ri sẽ đến lấy đi tài sản của Đa-mách và chiến lợi phẩm ở Sa-ma-ri.”

5 Đức Giê-hô-va lại phán với tôi lần nữa rằng: 6 “Vì dân nầy đã khước từ dòng nước êm dịu của Si-lô-ê, và run sợ trước mặt Rê-xin cùng con trai của Rê-ma-lia; 7 cho nên, Chúa sẽ khiến nước Sông Cái chảy cuồn cuộn trên họ, tức là vua A-si-ri với tất cả vinh quang của vua. Dòng nước ấy sẽ dâng lên khỏi lòng sông, tràn ngập tất cả các bờ, 8 chảy vào Giu-đa, chảy tràn lan và ngập đến tận cổ. Hỡi Em-ma-nu-ên, cánh nó dang ra che phủ cả xứ ngươi

SUY GẪM

Qua cuộc tấn công của A-si-ri, A-ram bị tàn phá và trong khi đó, Giu-đa cũng vậy.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-4: Đức Chúa Trời công bố tàn phá Đa-mách và Sa-ma-ri và chứng minh lời của Ngài được ứng nghiệm như là một lời hứa rõ ràng. Đức Chúa Trời bảo Ê-sai viết những từ này; “Ma-he Sa-la Hát Bát (Sự cướp bóc đến nhanh) trên một tấm bảng lớn và với sự hiện diện của hai nhân chứng đáng tin cậy. Lời của Đức Chúa Trời ra từ miệng Ngài sẽ không quay lại một cách vô ích. Lời mà tôi chắc chắn sẽ bị đoán xét hay tôi chắc chắn sẽ được cứu có chắc chắn được ứng nghiệm không? Khi tôi đọc và suy gẫm về những Lời này, tôi có tin rằng chúng sẽ được ứng nghiệm trong tôi không?

Câu 6: Giống như những dòng nước của Si-lô-ê chảy êm dịu, thì Đức Chúa Trời luôn đối xử với dân sự Ngài như thế và cung ứng cho các nhu cầu của họ. Những dòng nước của Si-lô-ê là từ suối Gi-hôn, một nguồn suối hữu ích ở Giê-ru-sa-lem. Nó cũng là một biểu tượng của sự bảo vệ của Đức Chúa Trời để bảo vệ đời sống hàng ngày của dân sự Ngài (12:3; xem Giê-rê-mi 2:13). Dân Giu-đa lờ đi Lời và quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng ở với họ trong đời sống hàng ngày của họ như dòng nước hiền hoà Si-lô-ê. Họ thích quyền lực của A-si-ri hơn. Tôi thích nhận được điều gì hơn là nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng đã ở với tôi trong Ngôi Lời và ban ân điển dư dật trên tôi?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 3,4: Khi Ê-sai có một con trai, ông đã đặt sứ điệp của sự đoán xét trên tên của đứa trẻ đúng như Đức Chúa Trời đã phán bảo ông. Toàn thể gia đình, cũng như Ê-sai trở thành một công cụ rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời. Đời sống của tôi hoặc của gia đình tôi bày tỏ được ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con vì đã nương cậy nơi lời hứa của loài người thay vì lời hứa của Ngài.

Bình Luận:

You may also like