Home Dưỡng Linh Hình Ảnh Hai Người Cha

Hình Ảnh Hai Người Cha

by Ban Biên Tập
30 đọc

Công sinh thành dưỡng dục của cha dành cho ta vô cùng vĩ đại. Chính vì thế mà ca dao đã ví sánh: “Công cha như núi Thái Sơn” là chí phải. Nói đến hình ảnh núi là nói đến một cái gì đó vĩ đại, to lớn. Công cha to lớn, vĩ đại lắm, ta không thể nào trả nổi được, dù có dành cả đời ta để trả ơn đi nữa. Nói đến hình ảnh núi cũng là nói đến sự bảo bọc,  chở che. Cha là người có trách nhiệm bảo bọc, chở che cả gia đình, mà đặc biệt là bảo bọc, chở che cho con cái. Một hình ảnh khác mà người xưa dùng để chỉ sự bảo bọc, chở che của người cha đối với gia đình, ấy là “cái nóc nhà”. Người xưa đã từng nói “Con có cha như nhà có nóc”. Nhà có nóc thì sẽ che được mưa nắng, bảo vệ được mọi người và mọi vật trong nhà nữa. Có thể nói tất cả mọi khó khăn, cực nhọc, nguy hiểm, người cha đều “đứng mũi chịu sào” hết để cho gia đình được bình yên, êm ấm. Đó là vai trò và trách nhiệm lớn lao của người cha trong gia đình vậy.

Công cha to lớn, vĩ đại như vậy, nên làm con, ta không thể nào quên ơn cha, ta không thể nào không biết ơn cha được. Để bày tỏ lòng biết ơn cha, Kinh thánh dạy ta phải hiếu kính cha mẹ của mình. Lời Chúa dạy về bổn phận con cái đối với cha mẹ như sau: “Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo. “Hãy hiếu kính cha mẹ”, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: “Để  con được phước và sống lâu trên đất.”(Kinh thánh, sách Ê-phê-sô, chương 6, câu 1 – 3, BDM) (*). Có thể nói không có tội nào lớn hơn về phương diện người đối với người là tội bất hiếu. Làm con mà không vâng lời, yêu thương, kính trọng cha mẹ, không biết ơn cha mẹ, không chăm sóc cha mẹ khi ốm đau, già yếu, thì đó là người con bất hiếu. Tội đó Kinh thánh cho biết là tội trọng và đáng chết. Mọi điều luật của các nước trên thế giới xưa nay cũng nương trên 10 điều răn của Kinh thánh mà ra những hình phạt nghiêm khắc cho những người con bất hiếu với cha mẹ của mình để duy trì hình ảnh một gia đình thuận hòa, đầm ấm, tốt đẹp.

Hỡi những người làm con, hãy ghi nhớ lời Chúa dạy mà tỏ lòng hiếu để đúng đắn với cha mẹ mình để được hưởng phước Chúa ban cho. Đừng dại dột sống bất hiếu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật và đáng sợ hơn hết là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.

Đó là hình ảnh người cha thuộc thể, người cha bằng xương bằng thịt đã sinh ra ta, nuôi nấng, chăm sóc, bảo vệ ta suốt cả cuộc đời. Đáng yêu kính sao người cha ấy!

Nhưng con người còn có một người Cha cao cả hơn, vĩ đại hơn người cha thuộc thể rất nhiều lần. Đó là Ông Trời, mà Kinh thánh gọi là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa toàn năng. Người cha thuộc thể thì giới hạn, vì là con người, nhưng người Cha thuộc linh là Đức Chúa Trời thì không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian. Ngài là “Vua cao cả trên hết các thần.”(Thi-thiên 95: 3). Ngài là Đấng Tạo Hóa dựng nên muôn loài vạn vật và con người chúng ta. Kinh thánh khẳng định: “Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài.”(Thi-thiên 100: 3). Vì Ngài dựng nên chúng ta, nên nghiễm nhiên, Ngài là Cha của cả nhân loại nầy và do đó cũng là Cha của mỗi một chúng ta. Là Cha, nên Ngài yêu thương chúng ta. Kinh thánh khẳng định: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.”(Giăng 3: 16 – BDM). Ngài yêu thương chúng ta bằng tình yêu ban cho thật vĩ đại. Ngài ban cho Chúa Giê-su để làm sinh tế chết thay cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi và ban cho bất cứ ai tin nhận Ngài một cuộc sống vĩnh phúc. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.

Tạ ơn Chúa là Cha yêu thương của chúng ta! Chúa Giê-su dạy những người tin Chúa phải cầu nguyện với Cha trên trời rằng: “Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh. Nước Cha được đến. Ý Cha được nên. Ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Xin tha tội cho chúng con. Như chính chúng con cũng tha kẻ mắc tội với chúng con. Xin đừng để chúng con sa vào chước cám dỗ. Nhưng cứu chúng con khỏi Kẻ Ác.”(Ma-thi-ơ 6: 9 – 13, BDM).

“Lạy Cha chúng con ở trên trời” có nghĩa là tin thờ Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng, cao quý cho chính đời sống mình. Tôn Ngài làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình. Sống theo đường lối Ngài chỉ dạy chứ không theo ý riêng mình. Sống trong tinh thần yêu thương, tha thứ người khác như chính Ngài đã yêu thương, tha thứ tội lỗi cho chính mình vậy.

—— & —– 

Tôi đã làm điều đó trong cuộc đời của tôi từ lâu rồi, có nghĩa là đã tôn thờ Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng, cao cả cho chính đời sống mình. Và đời tôi thật ý nghĩa, bình an kể từ khi đó. Thế còn bạn thì sao? Bạn đã nhận biết Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của mình chưa? Bạn đã có một người cha thuộc thể ở dưới đất. Hãy bày tỏ lòng hiếu kính người cha thuộc thể đó như lời Chúa truyền dạy cho những người làm con cái để được Đức Chúa Trời ban phước và được hưởng sự sống. Nhưng bạn cũng cần phải biết là bạn còn có một người Cha thuộc linh ở trên trời nữa. Nhờ người Cha cao cả nầy, bạn mới hiện hữu trên trần gian nầy, được sống động, có sức khỏe mà  làm việc mỗi ngày. Bạn đã từng nhiều lần kêu “Trời” trong cuộc đời, nhất là mỗi khi gặp hoạn nạn, bất trắc, nhưng bạn chưa xưng nhận Ngài là Cha, chưa tin thờ Ngài thì thật là uổng biết bao! Nếu tội lớn nhất giữa người đối với người đó là tội bất hiếu với cha mẹ, thì tội lớn nhất giữa người đối với ông Trời là Cha thiên thượng của con người là tội quay lưng lại với Ngài, không tôn thờ Ngài là Cha thiêng liêng của mình.

Đức Chúa Trời là Cha của mọi người luôn luôn mong chờ bạn đáp ứng tiếng gọi của Ngài mà trở về tin thờ Ngài, gọi Ngài là Cha thiêng liêng của mình. Chắc chắn Ngài sẽ vui nhận bạn làm con của Ngài và ban cho bạn sự sống vĩnh phúc, bình an. Lời Kinh thánh khẳng định: “ những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.”(Giăng 1: 12 – BDM).

Nào, mời bạn hãy cùng tôi tin thờ Ngài và gọi Ngài là Cha chúng con ở trên trời, để được trở nên con cái của Ngài ngay hôm nay! Mong chờ bạn sớm gia nhập vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời để khám phá những phước hạnh lớn lao khi được làm con Vua Thánh trên trời bạn nhé! 

Bình Tú Ngọc (nhân Ngày Lễ Cha 2012)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com                                                                                       

Bình Luận:

You may also like