Home Dưỡng Linh Tại Sao Ghen Tị là Kẻ Giết Mục Vụ‏

Tại Sao Ghen Tị là Kẻ Giết Mục Vụ‏

by Ban Biên Tập
30 đọc

 Nếu bạn muốn con đường tắt làm trật đường ray mục vụ của bạn, hãy ghen tị với mục vụ của người khác.  Đó là rào cản cao nhất ngăn chặn mục đích của Đức Chúa Trời cho đời bạn.  Bạn bắt buộc phải xóa nó khỏi đời bạn. Ghen tị là cái hủy hoại quỷ quyệt.  Giận dữ, nghiện ghiền, và ngoại tình là những tội lỗi công khai.  Nhưng bạn có thể che dấu ghen tị.  Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn thấy nó.  Ngài biết nó cũng sẽ ảnh hưởng người khác. Kinh Thánh cho biết trong 2 Côrinhtô 10:12, “ Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn.”

Ghen tị phủ nhận tính độc đáo của bạn trước Đức Chúa Trời.  Chúa mãi mãi không bao giờ tạo hệ vô tính (clone)—nhưng chỉ tạo những cá nhân.  Khi bạn cố gắng là một ai đó–hoặc giảng giống người khác, lãnh đạo giống người khác, tăng trưởng hội thánh bạn giống người khác–bạn đang phủ nhận tính cách độc đáo mà Đức Chúa Trời đã tạo nên bạn.  Điều đó nguy hiểm và không khôn ngoan.

Điều đó cũng khước từ cách thế Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn—và là một sỉ nhục cho Ngài.

Vấn nạn về ghen tị nó không bao giờ chấm dứt.  Khi ai đó phạm tội ngoại tình hoặc bừng nổi giận, nó xảy ra rồi chấm dứt.  Nhưng ghen tị không bao giờ lìa dứt.  Nó cứ tiếp tục diễn ra.  Và nó làm teo thắt tim bạn và khiến bạn khốn khổ trong tiến trình đó.

Thể nào bạn tẩy xóa ghen tị?  Hãy ngưng so sánh chính bạn với người khác.  So sánh là cội rễ mọi ghen tị.  Bất cứ khi nào bạn bắt đầu tự so sánh, bạn ở trong tình trạng chiến bại.  Nếu bạn tự so sánh mình với người hiệu quả hơn bạn, bạn sẽ tràn ngập ghen tị.  Nếu bạn hiệu quả hơn họ, bạn sẽ tràn ngập ngạo mạn và kiêu căng.  Cách nào đi nữa, so sánh sẽ hạ gục bạn.

Chúng ta có khuynh hướng tự so mình với bạn đồng nghiệp.  Lực sĩ tự so sánh mình với lực sĩ khác.  Luật sư tự so mình với luật sư khác.  Mục sư tự so mình với mục sư khác.  Và chúng ta tự so mình với những người gần gũi mình nhất..  Mục sư thành công bên kia vùng không làm phiền chúng ta—nhưng chỉ mục sư bên kia đường mới làm phiền.

Trong năm đầu tiên của hội thánh Saddleback, hội thánh tăng trưởng chỉ từ Kay và tôi đến khoảng 150 người.  Từ 150 người này, 75 đến 80 được báp-têm.  Tôi y như giám đốc trại mồ côi với một hội thánh đầy tân tín hữu.  Một lúc kia, tôi đọc báo cáo hệ phái hàng năm về Báp-têm tại Califronia và khám phá rằng Saddleback là một trong 10 hàng đầu về Báp-têm trong tiểu bang Cali.  Tôi bắt đầu kiêu ngạo.

Rồi Đức Chúa Trời dập tôi vào tường.  Đức Chúa Trời không kêu gọi tôi so sánh mình với người khác.  Ngài không kêu gọi tôi làm mục sư giỏi nhất thế giới, hoặc mục sư giỏi nhất California–hoặc thậm chí mục sư giỏi nhất Quận Cam.

Ngài đã kêu gọi tôi làm mục sư giỏi nhất chỉ vì tôi được ban cho những ân tứ, tài năng, cha mẹ, kinh nghiệm và cơ hội mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi.  Tôi không chọn lựa những đặc tính đó.  Đức Chúa Trời cho bạn những ân tứ và phán xét bạn theo cách bạn sử dụng chúng.  Ngài sẽ không phán xét bạn về những ân tứ bạn không có.  Ngài sẽ nói, “Con đã làm gì với điều Ta đã ban cho con?”

Thi Thiên 139:16 nói “Mắt Ngài đã thấy rõ thể chất vô hình của con; Tất cả những ngày định cho đời con đã được ghi vào sách của Ngài.  Trước khi con sống một ngày nào trong các ngày ấy.” (BD2011).  Đức Chúa Trời đã đặt kế hoạch mỗi ngày cho đời bạn – nhưng bạn có thể bỏ lỡ kế hoạch ấy.  Nếu bạn tiêu mất cả đời mình cố gắng là ai đó, bạn sẽ bỏ lỡ kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho bạn..

Theo Rick Warren

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like