Home Dưỡng Linh Lời Đố Kỵ…Nhắc Nhở

Lời Đố Kỵ…Nhắc Nhở

by Ban Biên Tập
30 đọc

 “Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? 10 Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người, và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Gióp 1: 9-10” Cảm tạ Chúa. Trong Ngài luôn có sự dư dật, điều ban cho của Ngài xuyên suốt cuộc đời của mỗi chúng ta. Sa-tan đã xác nhận một sự thật không thể chối cãi được, rằng Ngài bảo vệ gìn giử, binh vực kẻ thuộc về Ngài. Sa-tan đã nhìn biết, nhưng nó không nhận đó là ơn phước ,là điều tốt lành, Nó nói ra với giọng mĩa mai đố kỵ như bản tánh của nó “Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao?”. Lời nầy là sự xúc phạm ghê gớm vì Sa-tan cho rằng chẳng có ai kính sợ Chúa, tin cậy Ngài, nếu Ngài không ban phước cho họ… Nó đã quan niệm trong bản chất sa ngã, quan niệm ơn phước cao quí thiêng liêng trở nên thường nhật như là sự mua bán đổi chác. Nó đã xúc phạm đến sự yêu thương của Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu của Cha dành cho con, cho dù con chưa xứng đáng, Chúng ta yêu kính Chúa vì Chúa đã tạo dựng, cứu chuộc, một tạo vật luôn nhận biết ơn để trả lời bằng ơn qua đời sống yêu kính Ngài. Ở đây nhìn lại mọi sự việc đã xãy ra trong cuộc đời mình, chúng ta phải lên tiếng bày tỏ cách mạnh mẽ cho Sa-tan hiểu, Ơn phước của Chúa là nguồn vô tận tuôn đổ nhưng không trên dân sự Ngài, và dù có những lúc đi trong hoạn nạn khổ đau chúng ta cũng được dạy dỗ để biết rằng Ngài đang yêu, và mình đang chứng tỏ. “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài; …Giop 13:15” “Nhưng, Đức Giê-hô-va ôi! Tôi tin cậy nơi Ngài; Tôi nói: Ngài là Đức Chúa Trời tôi.Thi 31:14 ” Xin Chúa cho con được trọn lành với Chúa trong mỗi ngày…bài học khiêm nhu, tin cậy của Gióp, sự ghen ghét của Sa-tan luôn là điều nhắc nhở, khiến con tỉnh thức, kính yêu Ngài thêm lên…Amen

Theo Pastor Le Thy Lam

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like