Home Dưỡng Linh Hãy Để Đức Thánh Linh Làm Đầy Dẫy Bạn

Hãy Để Đức Thánh Linh Làm Đầy Dẫy Bạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

         Bạn có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời cách tuyệt vời thông qua Thánh Linh của Ngài. Vì vậy, những lần Đức Thánh Linh đụng chạm, làm chúng ta tươi mới lại, cho chúng ta nghỉ ngơi cùng sự chỉ đạo, cáo trách chúng ta về tội lỗi, và cho chúng ta niềm vui – tất cả chỉ là hương vị của những gì chúng ta sẽ trải nghiệm trong cõi đời đời.

        Đừng bỏ lỡ điều gì Đức Chúa Trời dành cho bạn trong sự hiện diện của Ngài qua Đức Thánh Linh ở trong bạn! hãy nói rằng, “Lạy Ðức Chúa Trời, con phải có được một biểu lộ về sự hiện diện của Ngài. Con không thể tiếp tục bước đi mà không biết đến sự đụng chạm của Thánh Linh Ngài.” Thật rất quan trọng để có Đức Chúa Trời hiện diện trong đời sống của chúng ta qua Đức Thánh Linh. Bạn có thể nhận một gặp gỡ với Đức Thánh Linh trong tiếng cười, trong khóc lóc, trong sự cầu nguyện, hay khi đương khi bạn đọc Kinh Thánh.

       Các cuộc gặp gỡ đến theo nhiều cách khác nhau. Khi bạn bắt đầu có sự đụng chạm của Đức Thánh Linh, thông thường việc này có nghĩa là Ðức Chúa Trời muốn dắt bạn lên một tầm mức khác. Nó có nghĩa là Ngài muốn bạn làm điều gì đó. Đức Chúa Trời không mang đến những sự đụng chạm chỉ để làm bạn một chút nhột nhạt và hồi hộp. Ngài tạo cho bạn sự gặp gỡ để đưa bạn vào mục vụ – đổ đầy bạn và làm bạn trào ra! Khi Chúa rót đầy chúng ta với Thánh Linh của Ngài, Đức Chúa Trời đã làm đầy chúng ta với một mục đích. Chúng ta thấy rõ điều này trong sách Công-vụ – các phép lạ tuyệt vời thể hiện qua người ta sau cuộc đổ đầy mạnh mẽ của Chúa Thánh Linh. Hãy nhìn sứ-đồ Phi-e-rơ làm ví dụ. Như chúng ta đã thấy, người môn đệ từng chối Đấng Christ đã đứng lên vào ngày lễ Ngũ Tuần, đầy rẫy Thánh Linh, và rao giảng cho đám đông. Ba ngàn người đã được cứu! (Công-vụ 2) Có một sự lý thú khác về việc này: Phi-e-rơ lúc đầu đã được tràn đầy với Thánh Linh theo như Công-vụ 2 câu 4 nói “Mọi người đều được đầy rẫy Thánh-linh”. Công-vụ 4 câu 8 lại nói “Lúc đó, Phi-e-rơ, đầy rẫy Thánh Linh …” Và câu 31 nói “Và tất cả đều được đầy rẫy Thánh Linh.” Chú ý rằng các sự đổ đầy này đều xảy ra sau cuộc tuôn đổ khởi đầu.

       Bạn thấy đó, có nhiều lần đổ đầy nữa! Khi bạn làm trào ra ngoài, bạn sẽ phải được đổ đầy nữa. Một phần mục đích về sự hiện diện của Thánh Linh ở bên trong là để Ðức Chúa Trời sử dụng chúng ta cho mục vụ.

Theo Marilyn Hickey (dch)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like