Home Dưỡng Linh Làm Thế Nào Để Hy Sinh Chính Mình

Làm Thế Nào Để Hy Sinh Chính Mình

by Ban Biên Tập
30 đọc

        Chúa phán: “Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Khi các ngươi kêu cầu Ta, khi các ngươi đến với Ta và nài khẩn Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi. Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:11-13).

         Một ngôi nhà thiếu vắng đồ đạc vang vọng sự trống rỗng. Tất cả các vết dơ trên những tấm thảm và tường đều lộ ra, và các phòng dường như lạnh lẽo bất kể nhiệt độ bên ngoài thế nào. Chúng ta có thể cảm thấy giống như ngôi nhà trống đó khi chúng ta từ chối hi-sinh ý muốn riêng tư của mình cho Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh sống bên trong chúng ta, nhưng chúng ta lại không nhận được phước lành nào để làm đầy phòng.

        Tín hữu được tràn ngập bởi những ơn phước của Chúa khi họ thực hành sự đầu phục tự nguyện và thành ý – nói cách khác, khi chúng ta làm theo một quyết định mà nhường sự sở hữu cùng quyền kiểm soát con người của mình cho Chúa Giê -xu. Điều đó có nghĩa là chúng ta đi bất cứ nơi nào Ngài sai chúng ta đi, làm bất cứ điều gì Ngài yêu cầu, và chúng ta mong muốn mọi điều Ngài muốn. Ngay cả dù khi chúng ta không muốn làm theo, thì dẫu sao chúng ta vẫn giữ cam kết mà vâng theo.

        Mỗi tín hữu cuối cùng sẽ đi đến một thời điểm khi quyết định phải được thực hiện liên quan đến sự hy sinh của bản thân họ. Tại thời điểm đó, chúng ta phải đối mặt một sự lựa chọn quan trọng: hoặc chúng ta đánh cuộc trên khả năng của mình để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp, hoặc chúng ta thừa nhận quyền cai quản của Chúa vì Ngài sẽ luôn luôn hành động cho sự ích lợi nhất của chúng ta. Tất nhiên, dù chúng ta quyết định cách nào, Thiên Chúa thật sự giữ quyền kiểm soát, do đó sự lựa chọn đúng thật là ở giữa vâng lời và nổi loạn.

      Cuộc sống hàng ngày luôn tràn đầy với các tình huống để thử nghiệm quyết tâm chúng ta trong gìn giữ lòng trung tín, do đó, mỗi ngày chúng ta nên làm mới cam kết của mình để đầu phục Đức Chúa Trời. Đổi lại, Thiên Chúa sẽ sử dụng bạn để xây dựng vương quốc của Ngài và ban cho bạn vô số các phước lành và làm đầy cuộc sống của bạn với hòa bình, và niềm vui chỉ đến từ sự phục vụ Ngài.
Theo Dr. Charles Stanley  (dch)
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like