Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Kiên Tâm Trong Hoạn Nạn

Ngày 29 – Kiên Tâm Trong Hoạn Nạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gia-cơ 5: 7-12

7 Vì vậy, thưa anh em, hãy kiên nhẫn cho đến ngày Chúa quang lâm. Hãy xem người nông dân chờ đợi sản vật quý báu của đất, kiên nhẫn cho đến khi nhận được mưa đầu mùa và cuối mùa. 8 Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn. Hãy vững lòng, vì ngày Chúa quang lâm đã gần rồi.

9 Thưa anh em, đừng phiền trách nhau, để anh em khỏi bị phán xét; kìa, Đấng phán xét đang đứng trước cửa. 10 Thưa anh em, hãy noi gương chịu khổ và kiên nhẫn của các nhà tiên tri, là những người đã nhân danh Chúa mà nói. 11 Nầy, chúng ta gọi những người kiên định là có phước. Anh em đã nghe nói về sự kiên định của Gióp, và thấy được mục đích của Chúa; vì Chúa đầy lòng xót thương và nhân từ.

12 Nhưng trên hết, thưa anh em của tôi, chớ thề thốt, đừng chỉ trời, chỉ đất hoặc bất cứ vật gì khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, để anh em khỏi bị phán xét.

SUY GẪM

Giờ đây chúng ta đã đi đến phần kết của bức thư. Gia-cơ khích lệ các tín hữu rằng giống như người nông dân kiên nhẫn chờ đợi thành quả lao động của mình, như các tiên tri và Gióp, họ phải kiên tâm chịu đựng những thử nghiệm mà họ đang phải đối mặt cho đến khi Chúa Jêsus tái lâm.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 7, 8: Có rất nhiều công việc người nông dân phải làm trước khi nhìn thấy thành quả lao động của mình, nhưng có một điều không bao giờ được từ bỏ, đó là chờ đợi. Người nông dân phải trông chờ trời nắng hay mưa. Nếu muốn đón nhận những quả sai trái ngọt thì chúng ta phải chờ đợi sự tái lâm của Chúa.

Câu 9: Trong khi kiên nhẫn chờ đợi, lại đổ lỗi rằng sự cám dỗ đến từ Đức Chúa Trời (1:13), ganh ghét những người lân cận và phàn nàn về tình cảnh của mình, điều này có nghĩa là chúng ta đã không tin tưởng vào sự tái lâm của Chúa Jêsus. Đó là một thái độ không phó dâng sự phán xét cho Đức Chúa Trời, mà nghĩ rằng tự mình có thể phán xét (4:11,12). Nếu chúng ta là những môn đồ của Đấng Christ, thì phải coi việc đối mặt với hoạn nạn là điều mà chúng ta có thể chịu đựng và vượt qua. Giống như Chúa Jêsus trước khi bị đóng đinh trên thập tự giá đã bày tỏ sự vâng phục dẫn đến sự công chính của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải gánh lấy thập tự giá và hoàn tất phần còn lại (Cô-lô-se 1:24).

Câu 10, 11: Những hoạn nạn xảy đến cho Cơ đốc nhân không phải là điều bất thường. Đó cũng không phải là sự đoán phạt bởi những việc làm sai trái. Các tiên tri bị hoạn nạn trong khi nói nhân danh Chúa, Gióp là người tin kính Chúa nhưng ông đã mất hết tất cả và phải chịu đau đớn đến mức ông rủa sả ngày mình được sinh ra. Nhưng những người đó vẫn kiên tâm và chịu đựng. Để đến cuối cùng, họ đã chứng kiến những hoạn nạn mà Chúa cho phép xảy đến. Trên hết mọi điều, họ được gặp gỡ Đức Chúa Trời cách mới mẻ. Ngài không hề đẩy chúng ta xuống hố; Ngài là Đấng đầy lòng nhân từ và thương xót, hạ những kẻ kiêu ngạo xuống và dấy lên những người khiêm nhường. Hãy trông đợi một đức tin có thể coi thường những gì mình mất vì cớ hoạn nạn; nếu nhận lãnh Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy hoạn nạn đó chỉ là sự thử nghiệm dành cho mình.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp con kiên tâm chờ đợi ngày Chúa tái lâm, ngày con sẽ là một đứa trẻ không hổ thẹn, nhưng dạn dĩ đến trước mặt Ngài.

Bình Luận:

You may also like