Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Dâng Lời Cầu Nguyện Bởi Đức Tin

Ngày 30 – Dâng Lời Cầu Nguyện Bởi Đức Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gia-cơ 5: 13-20

13 Có ai trong anh em bị đau khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy ca ngợi. 14 Có ai trong anh em đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão Hội Thánh đến; họ sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và xức dầu cho người bệnh. 15 Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy; nếu người bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. 16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm. 17 Ê-li là người có cùng bản chất như chúng ta. Ông nhiệt thành cầu xin cho đừng mưa thì không có mưa rơi xuống đất trong ba năm rưỡi. 18 Rồi ông cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sinh sản hoa màu.

19 Thưa anh em của tôi, trong anh em nếu có ai lầm lạc cách xa chân lý, và có người khác đem họ trở lại, 20 thì phải biết rằng ai đem một tội nhân từ con đường lầm lạc trở lại, là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết và che lấp vô số tội lỗi.

SUY GẪM

Tiếp tục khuyên nhủ các tín hữu chớ nên hấp tấp khi nghe Lời Chúa và thề thốt (5:12), ông nói với họ rằng hãy cầu nguyện và đưa ra hai cách để vượt qua hoạn nạn. Ông kết thúc thư tín bằng việc nói họ hãy cầu nguyện để cứu những người đang phải đối mặt với hoạn nạn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 13: Các tín hữu phải cầu nguyện khi bị đau khổ và ngợi khen khi có niềm vui mừng. Khi hoạn nạn xảy đến, họ không được phàn nàn hay đổ lỗi cho Chúa, nhưng phải khôn ngoan để hiểu lý do vì sao Chúa cho phép những điều đó xảy ra; kiên tâm cầu nguyện và chờ đợi cho đến khi ý muốn của Ngài được làm thành. Trong những lúc an bình và thoải mái, đừng kiêu ngạo mà hãy ngợi khen sự cung ứng và đáp lời của Đức Chúa Trời. Hạnh phúc và khổ đau đều ẩn giấu trong cuộc sống, có thể bất thình lình xuất hiện. Nhưng bạn có nghĩ rằng Cơ đốc nhân phải có mối tương giao với Đức Chúa Trời hằng hữu và chấp nhận rằng mọi điều xảy đến thế nào là bởi mối tương giao đó? Cho dù bạn hạnh phúc hay đau khổ, cũng hãy trình dâng điều đó lên Chúa. Và chớ theo cách riêng của mình mà hãy làm theo ý muốn tốt lành của Ngài.

Câu 14-16: Những người đang phải chịu đựng bệnh tật nên gọi các lãnh đạo và nhờ họ cầu nguyện cho mình. Đó không phải là bởi những lời cầu nguyện của họ hiệu nghiệm hơn, nhưng những người lãnh đạo có thể phân biệt được tốt hơn ý nghĩa của những hoạn nạn đó. Đó không chỉ là lời cầu nguyện mong được khỏi bệnh nhưng là lời cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được chữa lành trong hoạn nạn, là lời cầu nguyện của đức tin và sự công chính. Ví dụ, nếu có ai đó phạm tội, người lãnh đạo sẽ tiếp nhận lời ăn năn tội lỗi của họ và cầu xin sự chữa lành. Đứng trước đau khổ hoạn nạn, đừng tự đổ lỗi cho mình hay oán thán; nhưng với Lời Chúa, hãy luôn cầu xin sự giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh.

Câu 19, 20: Đức Chúa Trời muốn chúng ta phục hồi những người đang lầm lạc và cứu họ. Ngài kêu gọi chúng ta hãy làm công việc đưa tội nhân từ con đường lầm lạc cách xa chân lý trở lại. Bạn giúp đỡ như thế nào cho những người lân cận mình đang trong thời kỳ khó khăn bị thất nghiệp hay mất việc làm, trong một thời kỳ mà chủ nghĩa tiền tài và chủ nghĩa vô thần đang thịnh hành, hay những lúc họ phải đối mặt với vô số khó khăn chồng chất?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp con mong muốn những gì Chúa muốn và tìm kiếm điều khiến Ngài đẹp lòng.

Bình Luận:

You may also like