Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Phước Cho Người Chịu Đựng Sự Thử Thách

Ngày 21 – Phước Cho Người Chịu Đựng Sự Thử Thách

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gia-cơ 1: 12-18

12 Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. 13 Đang lúc bị cám dỗ đừng ai nói: “Tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ”; vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. 14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ.(b) 15 Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết.

16 Thưa anh em yêu dấu của tôi, đừng để bị lừa dối: 17 Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch. 18 Ngài đã dùng lời chân lý sinh chúng ta theo ý định của Ngài, để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài.

SUY GẪM

Ngài hứa ban mão triều thiên của sự sống cho những ai chịu đựng sự thử thách. Nếu bạn thất bại trong lúc thử nghiệm, đó không phải là bởi Đức Chúa Trời, Đấng cho phép bạn bị thử thách, mà bạn bị cám dỗ bởi chính dục vọng của mình.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 13, 17-18: Đức Chúa Trời không tạo ra trở ngại hay khó khăn và cám dỗ để khiến dân sự của Ngài sa vào tội lỗi. Thay vào đó, Ngài còn là Cha của sự sống, là Đấng ban ra vô số những ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo. Không có tấm lòng kiên định, chúng ta có thể dễ dàng bị lôi cuốn nay đây mai đó tùy theo hoàn cảnh mình, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng bất biến. Ngài không muốn chúng ta phạm tội và sa ngã nhưng sinh chúng ta ra qua Lời chân lý và với chân lý đó, Ngài khiến chúng ta trở nên mới mỗi ngày. Đó là lý do vì sao không ai có thể quay sang đổ lỗi cho Chúa khi họ bị cám dỗ. Những ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo mà bạn nhận được từ nơi Chúa là gì? Bạn có đang đánh bại tội lỗi và tối tăm với những ơn lành đó không, ở trong ánh sáng có khiến bạn và cộng đồng của bạn trở nên mới mỗi ngày?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 14-16: Trung tâm của tội lỗi là lòng tham. Đó là tội đặt chính mình làm tâm điểm của mọi sự, thỏa hiệp, và có một tà linh không hề kính sợ Đức Chúa Trời. Sự yếu đuối của tôi, thế giới ma quỷ và hoàn cảnh khó khăn không đoán xét tội lỗi. Thay vì nói rằng thật khó vượt qua, hãy tra xét xem liệu ánh sáng của chân lý đã soi tỏ bạn được bao nhiêu. Giống như con người đầu tiên đã làm, phạm tội và đổ lỗi cho Đức Chúa Trời chính là hành động chối bỏ trách nhiệm. Hãy chắc chắn rằng dục vọng không biến thành lòng tham. Cũng hãy chắc chắn rằng tội lỗi không thể trói buộc và phá vỡ mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Đó là lý do khi Lời Chúa soi tỏ chúng ta là ai thì hãy chấp nhận điều đó. Đừng đánh lừa chính mình mà hãy thành thật đối mặt với Lời Chúa.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Đó không phải là lỗi lầm của ai mà là của chính con, con đã vô tâm, cẩu thả và lãnh đạm.

Bình Luận:

You may also like