Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Xem Sự Thử Thách Xảy Đến Là Sự Vui Mừng Trọn Vẹn

Ngày 20 – Xem Sự Thử Thách Xảy Đến Là Sự Vui Mừng Trọn Vẹn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gia-cơ 1: 1-11

1 Gia-cơ, đầy tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, kính gửi mười hai bộ tộc đang sống tản lạc khắp nơi. Chúc anh em an vui!

2 Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. 4 Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó,(a) để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì.

5Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. 6 Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. 7 Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, 8 vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình.

9 Anh em nào ở chỗ thấp kém, hãy tự hào về vị trí cao trọng của mình. 10 Còn người giàu, hãy tự hào về vị trí thấp kém của mình, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. 11 Mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt làm cho cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp phai tàn. Người giàu cũng sẽ khô héo giữa những toan tính mình như vậy.

SUY GẪM

Gia-cơ nhắc đến các tín hữu đang ở giữa sự thử thách và thái độ của họ đối với những thử thách đó (c.2-4). Ông nói họ hãy cầu nguyện trong đức tin để vượt qua chúng (c.5-7) và đưa ra một thử nghiệm đó là ví dụ về người giàu (c.8-11).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 2-4: Sự thử nghiệm (hoạn nạn) xảy đến cho tất cả mọi người, nhưng những người tin kính Chúa phải có thái độ khác biệt đối với chúng. Các tín hữu cần nhìn nhận hoạn nạn xảy đến là bởi khó khăn hiện tại và không được từ bỏ, là điều khiến họ bị sa ngã. Họ cần kiên nhẫn và trở nên hoàn hảo hơn trong Chúa để có thể vượt qua những khó khăn của mình. Chính vì thế, các tín hữu không chìm đắm trong khó khăn ngày hôm nay, nhưng biết rằng họ sẽ nhận được sự vui mừng trọn vẹn trong tương lai. Đó là bởi họ nhận biết rằng tất cả các nan đề xảy đến đều ở trong bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời và không điều gì có thể cản trở tình yêu của một người Cha đối với con cái mình.  

Câu 5-8: Chúng ta phải tìm kiếm sự khôn ngoan để nhận biết rằng khó khăn xảy đến trong thời điểm của Đức Chúa Trời và sẽ luôn xảy ra trong đời sống chúng ta. Với kiến thức hạn hẹp, chúng ta không thể hiểu được hết những hoạn nạn xảy ra cho mình. Nhưng không được phân tâm, mà hãy tin chắc rằng Ngài sẽ trả lời chúng ta. Đó là lời cầu nguyện thích hợp dâng lên Đức Chúa Trời và nhận biết uy quyền của Ngài, để có một thái độ tin chắc vào quyền năng Đức Chúa Trời.

Câu 9-11: Cho dù bạn có nhiều hay ít tiền, cũng có thể đó là một sự thử nghiệm. Một người không phải phàn nàn rằng họ thiếu thốn, cũng không được tự mãn vì dư dật. Hạnh phúc của người tin kính Chúa không dựa vào việc người đó có nhiều hay ít tiền. Sự giàu có giống như hoa cỏ mọc lên trong cái nắng thiêu đốt chỉ đẹp trong giây lát, sau đó sẽ phai tàn. Nếu bạn không có gì cả, nhưng có sự nhận biết Đức Chúa Trời và được dấy lên, và nếu bạn dư dật nhưng tấm lòng khao khát Chúa, thì đó là tín hữu có sự khôn ngoan. Đạt tới sự khôn ngoan qua lời cầu nguyện là cách để vượt qua thế hệ mà trong tâm trí trở nên trống rỗng bởi tiền bạc.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin cho con có được tình yêu với Chúa Jêsus và với Hội thánh khiến sự chết cũng không thể chia cắt.

Bình Luận:

You may also like