Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Nghe Và Thực Hành Lời Chúa

Ngày 22 – Nghe Và Thực Hành Lời Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gia-cơ 1: 19-27

19 Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều nầy: Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận; 20 vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. 21 Vậy, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em.

22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. 23 Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, 24 ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thể nào. 25 Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo nầy, là luật pháp đem lại sự tự do, và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong công việc mình.

26 Nếu có ai tưởng mình là người tin đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng, thì sự tin đạo của người ấy thật vô ích. 27 Sự tin đạo thuần khiết, không hoen ố trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng trẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn hoạn nạn của họ, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian.

SUY GẪM

Gia-cơ bày tỏ một đời sống biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa để vượt qua sự thử nghiệm. Ông đưa ra ví dụ khác về sự thử nghiệm mà các tín hữu phải đối mặt, đó là lời nói.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 19, 20: Gia-cơ sử dụng một thành ngữ về thời gian và nói rằng trước khi một người lắng nghe Lời Chúa và tìm kiếm ý nghĩa, nếu họ khăng khăng đổ lỗi cho Chúa và giận dữ với Ngài vì đã cho phép sự thử nghiệm xảy đến, thì họ đang vi phạm sự công chính mà Chúa mang lại cho họ qua sự thử nghiệm. Nếu chúng ta không hiểu sự khó khăn đang phải trải qua có ý nghĩa gì, thì điều đó cũng không phải là vô nghĩa. Trước khi tìm thấy và thấu hiểu ý nghĩa của việc mình đang phải trải qua, chúng ta không được bịt tai làm ngơ.

Câu 22-25: Lời Chúa không phải là lời chết, đó là lời hằng sống mà chúng ta cần phải lắng nghe, vâng phục và thực hành. Nếu không làm vậy, chúng ta sẽ không thể hiểu ý nghĩa và mục đích của Lời đó. Khi chỉ vâng phục mà không chất vấn, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tự do từ chân lý và sự chúc phước của Đức Chúa Trời trên mọi việc chúng ta làm. Sự suy ngẫm thật đi xa hơn việc suy ngẫm bằng tâm trí và tấm lòng của chúng ta, đó là sự suy ngẫm với đôi tay, đôi chân và cả cơ thể của chúng ta nữa. Hãy cầu nguyện rằng chúng ta kinh nghiệm được Lời Chúa đến mức Kinh Thánh được khắc sâu trong chúng ta và chúng ta sống bởi Kinh Thánh.

Câu 26, 27: Lòng tin kính không bởi nỗ lực riêng mà có từ nơi Đức Chúa Trời. Lòng tin kính được minh chứng qua đời sống thánh khiết, kiềm giữ lưỡi mình, thăm viếng người yếu đuối và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. Thật ngạc nhiên khi Gia-cơ nói về sự thuần khiết trước Chúa nhưng lại không đề cập đến bất kỳ hành động tôn giáo nào dâng lên Ngài. Biến điều răn phải yêu thương người hoạn nạn bằng hành động tốt hơn là chỉ bằng lời nói và đó là sự thuần khiết mà Chúa sẽ đón nhận. Bạn có khả năng để trở nên thuần khiết hay chỉ “dường như” là thuần khiết?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Nguyện con không chỉ nghe Lời Chúa nhưng khiến Lời Ngài trở nên sống động trong đời sống của con và trở nên một người thuần khiết.

Bình Luận:

You may also like