Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Người Con Trai Cả Và Đứa Con Trai Hoang Đàng

Ngày 10 – Người Con Trai Cả Và Đứa Con Trai Hoang Đàng

by Ban Biên Tập
30 đọc

25 Bấy giờ, người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, 26 anh ta gọi một đầy tớ mà hỏi xem có việc gì. 27 Đầy tớ thưa: ‘Em cậu đã trở về và cha cậu đã làm thịt con bê mập, vì ông thấy cậu ấy về được mạnh khỏe.’ 28 Người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Người cha đi ra và khuyên dỗ chàng. 29 Nhưng anh thưa với cha: ‘Cha xem, đã bao nhiêu năm con phục vụ cha, chưa từng trái lệnh cha, mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để chung vui với bạn hữu. 30 Nhưng khi đứa con kia của cha, là đứa đã phung phí hết tài sản của cha với gái mại dâm rồi trở về thì cha lại làm thịt con bê mập ăn mừng!’ 31 Người cha đáp: ‘Con ơi, con luôn luôn ở với cha, tất cả của cha là của con. 32 Nhưng đáng phải dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay tìm lại được.’”

SUY GẪM

Người anh trai không vào dự bữa tiệc mà người cha thiết đãi cho đứa con thứ hai của mình và thậm chí anh ta còn không nghe lời giải thích của cha. Anh ta ở nhà nhưng thật sự lòng anh ta không ở đó.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 25-28: Người cha dùng nhiều cách thuyết phục đứa con trai cả của mình vào nhà. Để đón nhận cả hai đứa con vào cùng một ngày là điều rất khó và có thể bị bẽ mặt. Với lời lẽ thuyết phục chân thành, người cha đã làm lắng dịu những lời phàn nàn của người con trai cả. Điều này giống như Chúa, Cha chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 25-28:  Người con trai cả không bước vào nhà đang có tiệc ăn mừng. Anh ta không thể chấp nhận đứa em trai lấn lướt quyền lợi của mình và càng không thể chấp nhận tình yêu cao cả của cha. Người anh cả coi tài sản và sự thoải mái của mình cao hơn phẩm chất của người cha và sự trở về của em trai mình.

Câu 29, 30: Người con trai cả coi mối quan hệ của mình với cha giống như mối quan hệ của nô lệ với chủ. Anh ta cũng chỉ ra rằng cha không công bằng. Anh ta không một lần gọi cha mình là “cha” và thậm chí gọi em trai mình là “con trai của cha”. Làm như thế, anh ta đã bác bỏ mối liên hệ gia đình. Anh ta bào chữa cho lập trường của mình bằng cách phóng đại lỗi lầm của em trai “nó đã phung phí hết tài sản của cha với gái mại dâm”. Anh ta ở nhà nhưng thật sự lòng anh ta không ở đó. Bên ngoài anh ta phục tùng, nhưng bên trong thì bất phục. Anh ta không chịu đi vào ngay cả khi người cha ra đón anh và giãi bày cùng anh. Anh ta cũng không che giấu sự gian ác của mình.

Câu 31, 32: Mặc dù người anh cả ở với cha, nhưng anh ta vô ơn và trong lòng nuôi dưỡng sự lằm bằm cùng cha. Anh ta coi vị trí của mình quan trọng hơn em trai, là người còn sống trở về, vì vậy niềm vui của cha không đem lại niềm hạnh phúc cho anh ta. Nếu niềm vui của Chúa trên Trời không trở thành niềm hạnh phúc của con, thì mọi điều con theo đuổi sẽ trở thành điều lo lắng cho Cha.

Cầu nguyện:  Chúa ôi! Xin tha thứ cho con vì con ở cùng Cha mà không vui hưởng tình yêu của Cha.

Bình Luận:

You may also like