Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Đức Tin, Sự Tha Thứ Và Khiêm Nhường

Ngày 13 – Đức Tin, Sự Tha Thứ Và Khiêm Nhường

by Ban Biên Tập
30 đọc

1 Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ: “Không thể không có những điều gây vấp phạm, nhưng khốn thay cho người nào gây ra điều ấy! 2 Thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn là để người ấy gây cho một trong những đứa bé nầy phạm tội.

3 Các con hãy giữ lấy mình. Nếu anh em con phạm tội, hãy quở trách! Nếu họ ăn năn, hãy tha thứ! 4 Dù trong một ngày, anh em con phạm lỗi với con bảy lần, và bảy lần trở lại cùng con mà nói: ‘Tôi ăn năn’ thì con cũng phải tha thứ.”

5 Các sứ đồ thưa với Chúa: “Xin thêm đức tin cho chúng con!” 6 Chúa đáp: “Nếu các con có đức tin bằng một hạt cải, các con có thể bảo cây dâu nầy rằng: ‘Hãy nhổ lên mà trồng xuống biển’ thì nó sẽ vâng lệnh các con.

7 Ai trong các con có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn chiên, khi nó vừa ở ngoài đồng về mà bảo: ‘Hãy đến đây ngồi xuống ăn ngay đi!’ 8 Trái lại, chẳng phải các con bảo nó rằng: ‘Hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng phục vụ ta cho đến khi ta ăn uống xong, rồi anh mới ăn uống’ sao? 9 Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn nó chăng? 10 Các con cũng vậy, khi làm xong mọi việc được truyền phải làm thì hãy nói: ‘Chúng con là những đầy tớ vô dụng, điều chúng con đã làm chỉ là điều chúng con phải làm mà thôi.’”

SUY GẪM

Các môn đồ của Chúa Jêsus không những không được coi thường những người ở địa vị thấp kém mà còn phải khuyên dạy tội nhân và tha thứ những người ăn năn. Để làm được điều này chúng ta cần có đức tin và sự khiêm nhường.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 3, 4: Chúa nhắc nhở chúng ta phải cảnh báo những người phạm tội, và nếu tội đó phạm cùng chúng ta thì hãy tha thứ cho họ. Chúng ta phải tha thứ cho họ 7 lần một ngày. Cũng giống khi Chúa phán hãy tha thứ người khác 77 lần (Ma-thi-ơ 18:22) để thấy rằng không có giới hạn về số lần tha thứ cho một ai đó. Nhưng đó không đơn giản chỉ là tha thứ mà là tha thứ đi kèm với sự ăn năn thật và ước ao xoay bỏ tội lỗi từ phía người kia. Tha thứ là ngôn ngữ lớn nhất của tình yêu đối với tội nhân là những người yếu đuối như chúng ta. Và tha thứ là cách thực tế nhất để bày tỏ tình yêu thương. Không thực hành sự tha thứ thì lời xưng nhận về ân điển và lời tạ ơn sẽ trở nên trống rỗng. Và cũng vậy, không thể nào tha thứ mà không có ân điển và lời tạ ơn.

Câu 5, 6: Các môn đồ muốn đức tin lớn mạnh hơn để họ có thể sống đời sống tha thứ nhưng Chúa Jêsus bảo họ rằng có được đức tin bằng hạt cải là đủ. Vấn đề ở đây không phải số lượng mà là chất lượng của đức tin và đối tượng của đức tin đó. Khi chúng ta biết Chúa Jêsus và ân điển Ngài tuôn đổ trên chúng ta, thì đức tin của chúng ta lớn lên. Cho dù đức tin có vẻ nhỏ như thế nào đi nữa, thì đức tin đó sẽ cho chúng ta năng lực để làm những điều tưởng chừng rất khó, như việc tha thứ một người bảy lần một ngày. Rõ ràng là chúng ta không thể tha thứ người khác theo cách mình muốn. Vì vậy, hãy tìm kiếm đức tin. Hãy suy ngẫm Chúa đã tha thứ cho chúng ta thể nào và vẫn luôn kiên nhẫn với chúng ta.

Câu 7-10: Người đầy tớ cày ruộng, chăm sóc bầy chiên, vâng lời chuẩn bị thức ăn và đem đến cho chủ nhưng anh ta coi điều này là điều đương nhiên mình phải làm mà không đòi hỏi bất cứ điều gì từ nơi chủ. Người chủ này đã nhận anh ta làm đầy tớ và cứu anh ta khỏi sự chết nên anh ta vâng lời chủ, trung thành và hạ mình. Đây không phải là thái độ mà chúng ta nên có đối với Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống mới và khiến chúng ta trở nên người làm việc trong vương quốc của Ngài sao? Hãy tra xét xem bạn có đang làm công việc giao phó cho mình song vẫn muốn người khác thừa nhận và khát khao được đáp trả.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin ban cho con tấm lòng biết tha thứ, trung tín, khiêm nhường và nhận biết ân điển của Ngài.

Bình Luận:

You may also like