Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 5 – Người Khiêm Nhường Sẽ Được Nhấc Lên

Ngày 5 – Người Khiêm Nhường Sẽ Được Nhấc Lên

by Ban Biên Tập
30 đọc

1 Một ngày sa-bát, Đức Chúa Jêsus vào nhà một người lãnh đạo thuộc phái Pha-ri-si để dùng bữa; người ta chăm chú theo dõi Ngài. 2 Lúc ấy, trước mặt Ngài có một người mắc bệnh phù thũng. 3 Đức Chúa Jêsus nói với các luật gia và người Pha-ri-si rằng: “Trong ngày sa-bát, có được phép chữa bệnh hay không?” 4 Nhưng họ đều im lặng. Ngài đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho về. 5 Ngài phán với họ: “Ai trong các ngươi có đứa con hay là con bò ngã xuống giếng trong ngày sa-bát mà không lập tức kéo lên sao?” 6 Họ không thể trả lời được.

7 Khi thấy những người được mời đều chọn chỗ danh dự, Ngài kể cho họ một ẩn dụ: 8 “Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, đừng ngồi chỗ cao nhất, e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. 9 Người chủ tiệc sẽ đến nói với ngươi: ‘Hãy nhường chỗ cho người nầy ngồi,’ lúc ấy ngươi sẽ hổ thẹn vì phải xuống ngồi chỗ cuối cùng. 10 Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ cuối, để khi người chủ tiệc đến nói với ngươi: ‘Bạn ơi, xin mời ngồi lên chỗ cao hơn’ thì ngươi sẽ được tôn trọng trước mặt những người cùng bàn với mình. 11 Bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

12 Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: “Khi ngươi đãi ăn trưa hoặc ăn tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con hay xóm giềng giàu có, e họ cũng mời lại mà trả ơn cho ngươi. 13 Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù 14 thì ngươi sẽ được phước, vì họ không thể trả ơn cho ngươi; đến ngày người công chính sống lại, ngươi sẽ được đền ơn.”

SUY GẪM

Sau khi Chúa Jêsus chữa lành người bị bệnh phù thủng, Ngài nói với các môn đồ đừng thích ngồi chỗ tôn trọng mà hãy chọn chỗ nào thấp nhất và khi ban cho, hãy ban cho những người không thể đáp trả.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-6: Qua việc chữa lành cho người bị phù thủng vào ngày Sa-bát, Chúa Jêsus tỏ ra rằng Ngài là Chúa của ngày Sa-bát; Ngài đến để ban sự cứu rỗi và sự yên nghỉ thật cho con người. Người Pha-ri-si đã quan sát Ngài, nhưng Ngài không quan tâm đến họ mà cứ tiếp tục tuôn đổ sự cứu rỗi. Vì việc Chúa Jêsus vi phạm truyền thống của tổ phụ mà người Pha-ri-si đang tuân thủ không phải là vấn đề sống chết. Nhưng vì Chúa Jêsus nhìn vào linh hồn người này, và Ngài cứu cả linh hồn lẫn thể xác anh ta, cho nên sự thật Chúa Jêsus không vi phạm luật pháp. Vấn đề không phải ở chỗ cứu sự sống của một người hay một con vật mà là khi có việc quan trọng thì cần phải được thực hiện ngay dù đó là ngày Sa-bát (Giăng 5:16-17).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 7-11: Công dân của thiên đàng phải nhường ghế danh dự và chọn chỗ ngồi thấp nhất. Đây là cách để tránh sự xấu hổ và được tôn trọng. Nước Đức Chúa Trời trái ngược với thế gian này là người khiêm nhường sẽ nhận được chỗ tốt nhất và người nào tự nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống. Dù bạn đang ở đâu, hãy tìm chỗ thấp nhất và tận tâm phục vụ. Đâu là chỗ thấp nhất cho bạn ngày hôm nay? Hành động thích hợp mà những người ở chỗ thấp phải làm là gì?

Câu 12-14: Ngài nói chúng ta hãy phục vụ những người không thể đáp trả lại mình. Chúa Jêsus từ bỏ sự cứu giúp từ thiên đàng và trở nên một con người bình thường. Hơn nữa, là một con người bình thường, Ngài yêu thương những người ở địa vị thấp hèn nhất. Nhưng thay vì nhận được sự tôn trọng, thì lại chỉ nhận sự chỉ trích và phê bình như những người ở xung quanh Ngài. Chúa Jêsus dạy các môn đồ làm giống như Ngài; bởi họ đã nhận được ân điển mà không thể đáp trả, nên họ cũng phải yêu thương những người không thể đáp trả lại tình yêu đó. Bạn đang chia sẻ với ai và chia sẻ với họ điều gì?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Ngài đã đến với con, xin giúp con có thể đi đến nơi Ngài.

Bình Luận:

You may also like