Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 2 – Thì Giờ Phán Xét Bằng Lửa

Ngày 2 – Thì Giờ Phán Xét Bằng Lửa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Luca 12 : 49-59

49 “Ta đã đến để ném lửa xuống đất. Nếu lửa cháy lên rồi, Ta còn ước ao gì nữa! 50 Có một báp-têm mà Ta phải chịu, Ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào việc ấy được hoàn tất! 51 Các con tưởng Ta đến để đem bình an cho thế gian sao? Ta bảo các con, không phải, nhưng đem sự phân rẽ thì đúng hơn. 52 Vì từ nay, năm người ở chung một nhà sẽ phân rẽ nhau: ba người nghịch với hai, hai người nghịch với ba. 53 Họ sẽ phân rẽ nhau: cha nghịch với con trai, con trai nghịch với cha; mẹ nghịch với con gái, con gái nghịch với mẹ; mẹ chồng nghịch với nàng dâu, nàng dâu nghịch với mẹ chồng.” 54 Ngài lại phán với đoàn dân: “Khi thấy đám mây nổi lên ở phương tây, các ngươi liền nói: ‘Sẽ có mưa;’ thì quả có như vậy. 55 Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói: ‘Sẽ nóng bức;’ thì quả có như vậy. 56 Hỡi bọn đạo đức giả! Các ngươi biết phân biệt hiện tượng của trời đất, vậy sao không biết phân biệt thời điểm hiện nay? 57 Tại sao các ngươi cũng không tự mình suy xét điều gì là đúng? 58 Khi ngươi đi với kẻ tố cáo mình đến trước người cai trị, dọc đường hãy cố gắng giải hòa với họ; đừng để họ kéo ngươi đến trước quan tòa, quan tòa giao cho viên cai ngục để bỏ tù ngươi. 59 Ta bảo ngươi, ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng.”

SUY GẪM

Chúa Jêsus cảnh báo rằng công việc của Ngài trên thập tự giá (phép báp têm) sẽ trở thành thì giờ đoán xét bằng lửa trên những người không tin Ngài và nhắc nhở chúng ta phải biết thì giờ hiện tại mà trở lại hòa thuận với Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 51, 53: Ngài không đến để mang lại hòa bình mà là sự chia rẽ. Chúa Jêsus muốn thiết lập mối liên hệ hòa bình với thế gian, nhưng Ngài nói rằng con người phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá; sứ điệp này đã gây ra sự thù địch, nhạo báng, xung đột và bất hòa giữa vòng những người mà thế gian ăn sâu vào lòng họ. Ngay cả gia đình, là nơi có những mối liên hệ sâu đậm nhất cũng sẽ bị chia rẽ vì cớ Phúc âm. Đó là bởi tình yêu và lòng trung thành của chúng ta với Chúa Jêsus phải đi trước bất cứ điều gì khác trong thế gian này. Hai điều này không thể so sánh với nhau được. Bạn có đang chống lại sự tối tăm để được sống trong ánh sáng? Hay bạn chỉ lơ lửng xung quanh khu vực an toàn, rộng rãi thoải mái trong đức tin của mình?

Ngài ban cho tôi bài học gì

Câu 54-56: Giống như người ta dựa vào gió hoặc mây để dự báo và chuẩn bị cho thời tiết, thì Chúa Jêsus cũng nhắc chúng ta dựa vào những dấu hiệu khác nhau của thế hệ này để chuẩn bị cho những điều sẽ xảy đến trong tương lai. Nhưng nếu ai không nhìn sự việc theo thời khắc của thiên đàng thì không thể nhận biết được những gì sẽ xảy ra. Phép lạ và lời nói của Chúa Jêsus cho thấy rằng thì giờ mà các tiên tri báo trước đã đến. Nhưng người ta vẫn cứ ngủ say mà không lay chuyển gì cả. Bạn nghĩ Chúa Jêsus nhìn như thế nào vào thế giới đang nhạo báng chống lại Hội thánh và đau đớn vì chiến tranh, ô nhiễm, toàn cầu hóa?

Câu 57-59: Làm hòa với người buộc tội mình trước khi ra tòa là điều khôn ngoan, cũng vậy chúng ta phải ăn năn và phục hồi mối quan hệ với Chúa Jêsus trước khi sự phán xét đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus! Đấng đã nhận lấy sự báp têm bằng lửa thế chỗ để cứu chuộc con, xin giúp con biệt riêng mình ra khỏi thế hệ này và sống đời sống đâm rễ vững nền trong Ngài.

Bình Luận:

You may also like