Home Dưỡng Linh Vừa Ứng Phó Vừa Chăm Sóc

Vừa Ứng Phó Vừa Chăm Sóc

by Ban Biên Tập
30 đọc

       Một khảo sát tựa đề “Chăm sóc tại Hoa Kỳ” ước tính trên 44 triệu người Mỹ làm công tác chăm sóc không hưởng lương, và đa số họ hiện đang làm việc hoặc đã từng làm việc trong khi chăm sóc người khác. Cuộc khảo sát cũng cho thấy Đức Chúa Trời, gia đình, và bạn hữu thường được liệt kê là những nguồn sức mạnh giúp con người chăm lo cho người khác.
       Ba phần tư số người đáp ứng nhu cầu này nói họ nhờ cậy sự cầu nguyện để giải quyết những yêu cầu trong việc chăm sóc. Một người nói, “Cầu nguyện là cách tốt nhất để làm tươi mát bản thân. Tôi tìm một nơi yên tĩnh để cầu nguyện và kêu la và được nhẹ nhõm. Sau đó tôi trở về phòng bình thản.”
Tác giả Thi Thiên viết “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng ta, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân” (Thi Thiên 46:1). Diễn ý sinh động của Eugene Peterson như sau: “Đức Chúa Trời là nơi an toàn để ẩn núp, là sự cứu giúp sẵn có khi chúng ta cần Ngài.”
Qua sự cầu nguyện, chúng ta có thể bước vào sự hiện diện yên tĩnh với Chúa và tìm thấy sức lực để tiếp tục. Khi chúng ta đem những buồn đau cùng nhu cầu đến với Đức Chúa Trời, thì Ngài đón chúng ta ngay tại chỗ và ban cho chúng ta sự bình an của Ngài. Ngài là sự cứu giúp luôn hiện diện để chăm sóc chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

        Chăm sóc là sự kêu gọi cao quí và là công tác khó nhọc. Nhưng Chúa ban sức lực để giúp chúng ta chăm sóc người cần đến chúng ta.

Theo David McCasland (LHS)

Bài vở góp ý và cộng tác xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like