Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 31 – Bình An Cho Những Ai Nương Dựa Nơi Chúa

Ngày 31 – Bình An Cho Những Ai Nương Dựa Nơi Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 119:161-176

161 Các vua chúa bắt bớ con vô cớ,

Nhưng lòng con kính sợ lời Ngài.

162 Con vui vẻ về lời Chúa

Giống như người thu được nhiều chiến lợi phẩm.

163 Con chán ghét và kinh tởm điều dối trá,

Nhưng con yêu mến luật pháp Chúa.

164 Mỗi ngày con ca ngợi Chúa bảy lần

Về các luật lệ công chính của Ngài.

165 Người nào yêu mến luật pháp Chúa được bình an vô sự;

Chẳng có điều gì làm cho họ vấp ngã.

166 Lạy Đức Giê-hô-va, con hy vọng nơi sự cứu rỗi của Ngài,

Và con làm theo các điều răn Ngài.

167 Linh hồn con vâng giữ các chứng ước Chúa;

Con yêu mến các chứng ước ấy vô cùng.

168 Con vâng giữ kỷ cương và chứng ước Chúa,

Vì mọi đường lối con đều bày tỏ trước mặt Ngài.

169 Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện tiếng kêu cầu của con thấu đến Ngài.

Xin ban cho con sự thông sáng theo lời Chúa hứa!

170 Nguyện lời cầu khẩn con thấu đến trước mặt Chúa;

Xin giải cứu con tùy theo lời Ngài.

171 Nguyện môi miệng con tuôn trào lời ca ngợi,

Vì Chúa dạy con các luật lệ Ngài.

172 Nguyện lưỡi con ca tụng về lời Chúa,

Vì tất cả điều răn Ngài là công chính.

173 Nguyện tay Chúa phù hộ con,

Vì con đã chọn đi theo các kỷ cương Chúa.

174 Lạy Đức Giê-hô-va, con mong ước sự cứu rỗi của Chúa,

Và con yêu thích luật pháp của Ngài.

175 Nguyện linh hồn con được sống để ca ngợi Chúa;

Xin các phán quyết của Ngài giúp đỡ con.

176 Con lầm đường như chiên lạc lối; xin Chúa tìm kiếm đầy tớ Ngài,

Vì con không quên điều răn của Ngài.

SUY GẪM:

C. 161-163 Trước giả Thi Thiên cũng đang chịu tổn thương mà không biết tại sao. Dầu vậy, ông quan tâm đến ý muốn Chúa hơn là hoàn cảnh khó khăn của mình. Ông chỉ tin cậy nơi Chúa, Đấng bày tỏ chính mình Ngài qua Lời Chúa. Ông vẫn cứ vui mừng như người đã chiến thắng bởi vì ông thoả hiệp với sự giả dối nhưng nắm chặt lấy lời hứa của Chúa.

C. 164, 165 Ở bên ngoài, trước giả Thi Thiên phải đối diện với bắt bớ, nhưng trong lòng ông ngợi khen Chúa và có sự bình an (shalom). Đó là vì ông tin rằng Đức Chúa Trời công bình, Đấng đã bày tỏ chính mình Ngài qua Lời Chúa cuối cùng sẽ đến đến giải cứu ông.

C. 169, 170 Trước giả Thi Thiên muốn Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của mình, giải thích lí do tại sao ông chịu khổ và giải cứu ông đến cuối cùng. Sở dĩ trước giả Thi Thiên có thể dạn dĩ cầu xin điều này vì Chúa đã hứa với ông qua lời của Ngài. Vì vậy, cầu nguyện là đặc ân dành cho tất cả những người tin Chúa.

C. 171, 172 Trước giả Thi Thiên không chỉ cầu nguyện những lời buồn thảm nhưng cũng hát những bài ca vui mừng. Đó là vì Chúa đã dạy ông Lời Ngài. Ông biết rằng Đức Chúa Trời, Đấng đã được tỏ ra qua Lời Chúa một ngày nào đó sẽ cứu ông khỏi sự hoạn nạn vô cớ của của mình. Ông cũng nhận biết rằng qua thử thách ông sẽ có được những bài học quý giá.

C. 173-175 Trước giả Thi Thiên không chọn sự buồn thảm trong lúc hoạn nạn nhưng để lòng tin cậy nơi lời hứa giải cứu của Chúa. Ông biết rằng những ai chịu khổ vì cớ Lời Chúa sẽ luôn luôn được tay Ngài vùa giúp và giải cứu khỏi hoạn nạn.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin cho con nương dựa nơi Lời Ngài và học biết được lí do Ngài cho phép thử thách đến. Xin giúp con sống cuộc sống bình an và ngợi khen Chúa.

Bình Luận:

You may also like