Home Quốc Tế Giáo Hội Baptist Nam Phương Sẽ Có Tên Mới?

Giáo Hội Baptist Nam Phương Sẽ Có Tên Mới?

by Ban Biên Tập
30 đọc


Sau nhiều tháng thảo luận, một nhóm được bổ nhiệm để nghiên cứu về khả năng đổi tên mới cho Baptist Nam phương (SB) đã đi đến một quyết định. Họ gặp nhau lần thứ hai tại Atlanta từ ngày 14/12 và đưa ra các kiến nghị mà họ sẽ trình bày với ủy ban điều hành của SB trong cuộc họp ngày 20/1 tới.

Jimmy Draper, người đứng đầu của nhóm, nói rằng từ “Baptist” sẽ vẫn còn trong cái tên và lí do chính cho việc đổi tên là để chắc chắn rằng không có rào cản nào trong những nỗ lực truyền giáo của họ.

Draper nói “Mỗi thành viên trong nhóm đều góp phần trong cuộc họp quan trọng này. Tôi rất ấn tượng với sự nghiêm túc của nhóm khi thảo luận các vấn đề quan trọng và sự thảo luận cởi mở về mọi khía cạnh của việc bổ nhiệm chúng tôi. Chúng tôi thống nhất trong cả việc thảo luận lẫn trong quyết định mà chúng tôi đưa ra.

Nhóm gồm 20 người được bổ nhiệm bởi Bryant Wright – chủ tịch của SBC. Cuộc họp diễn ra cùng với ngày LifeWay Research công khai một nghiên cứu chỉ ra rằng 53% người Mĩ có ấn tượng tốt về SB nhưng 40% có cái nhìn không tốt. Sự tiêu cực này cao hơn ở những người không theo đạo.

Trong số 2000 người đựơc khảo sát, 35% đồng ý mạnh mẽ rằng một hội thánh SB không dành cho họ. 44% nói việc biết một Hội Thánh là SB tác động tiêu cực đến quyết định đến hoặc gia nhập Hội Thánh đó của họ, trong khi chỉ 10% nói điều đó ảnh hưởng tích cực đến quyết định của họ.

Ed Stetzer- chủ tịch của LifeWay Research nói từ “Nam phương” và “Baptist” đều có nghĩa rộng. Khi kết hợp 2 từ, chúng có thêm nhiều ý nghĩa khác, có thể mang tính khu vực, chủng tộc, đạo đức và giáo phái, nhưng chúng là thực tế và cần phải khôn ngoan để xem xét”. Ông cũng nói nghiên cứu đó là cần thiết bởi vì SB cần biết rằng đối với một vài người, cái tên đó là một trở ngại.

Scott McConnell – giám đốc của LifeWay Research chỉ ra rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới ý nghĩa mọi người gắn cho một tên thương hiệu hay giáo phái. Chúng có thể từ ảnh hưởng của các hoạt động của giáo phái đó trong cộng đồng, kinh nghiệm cá nhận với hội thánh hoặc những định kiến xã hội.

McConnel lưu ý rằng SB có thể thay đổi nhận thức của mọi người thông qua công việc họ làm trong cộng đồng. Phần lớn những việc mội Hội Thánh làm đều ở trong một cộng đồng nhất định. “Những câu chuyện được kể một cách tích cực hay tiêu cực”  ảnh hưởng tới những nhận thức về Hội Thánh. Và trong khi mục tiêu của một Hội Thánh không phải là được nổi tiếng, McConnel lưu ý rằng các Hội Thánh và SBC đều muốn sứ điệp Phúc Âm được đón nhận và họ nên nhận thức rõ những yếu tố xung quanh khi chia sẻ sứ điệp.

Trong khi SBC đang tiếp tục với quyết định của họ, không phải tất cả tín đồ SB đều vui mừng với khả năng đổi tên này. Tháng trước, Hội nghị Baptist bang Tennessee đã bỏ phiếu chống lại bất kì sự thay đổi tên nào.

Trong khi đó, Draper nói rằng “quyết định của nhóm đã khẳng định khá tốt những điều mà chúng tôi mong chờ, và tôi không nghĩ nó nhất thiết phải là một bất ngờ”. Nhóm gặp nhau lần đầu tiên ngày 26/10 ở Fort Worth, Texas. Draper nói họ đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện cho công việc của ủy ban và việc liệu nhiệm vụ của họ có tác động lớn hơn hay không nếu họ đặt được một cái tên khác.

SBC là giáo phái Tin Lành lớn nhất nước Mĩ với con số được công bố là 16 triệu tín đồ.

Văn Vân Anh (Theo ChristianPost)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like