Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Bước Theo Con Đường Sự Sáng

Ngày 27 – Bước Theo Con Đường Sự Sáng

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 119:97-112

97 Con yêu mến luật pháp Chúa biết bao!

Trọn ngày con suy ngẫm luật pháp ấy.

98 Các điều răn Chúa làm cho con khôn ngoan hơn kẻ thù con,

Vì các điều răn ấy ở cùng con luôn luôn.

99 Con thấu hiểu hơn tất cả những người dạy con,

Vì con suy ngẫm các chứng ước Chúa.

100 Con thông hiểu hơn các bậc lão thành,

Vì con tuân giữ kỷ cương của Chúa.

101 Con giữ chân con tránh mọi đường tà

Để con tuân theo lời của Chúa.

102 Con không xây bỏ các phán quyết Chúa,

Vì Chúa đã dạy dỗ con.

103 Lời Chúa ngọt họng con dường bao!

Thật ngọt hơn mật ong trong miệng con!

104 Nhờ kỷ cương Chúa, con được thông sáng;

Vì vậy con ghét mọi đường giả dối.

105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con,

Ánh sáng cho đường lối con.

106 Con đã thề và cam kết rằng,

Con sẽ giữ các phán quyết công chính của Chúa.

107 Đức Giê-hô-va ôi! Con bị khốn khổ tột cùng;

Xin làm cho con được sống nhờ lời của Ngài.

108 Lạy Đức Giê-hô-va, xin chấp nhận tế lễ tự nguyện bằng       lời ca ngợi của con,

Và dạy dỗ con các phán quyết của Ngài.

109 Mạng sống con luôn đối diện với hiểm nguy,

Nhưng con không quên luật pháp Chúa.

110 Kẻ ác gài bẫy hại con,

Nhưng con không lìa bỏ kỷ cương Chúa.

111 Chứng ước Chúa là cơ nghiệp đời đời của con,

Vì chứng ước ấy là niềm vui của lòng con.

112 Con chuyên tâm làm theo luật lệ Chúa,

 Mãi mãi và cho đến cuối cùng.

SUY GẪM:

C. 105, 106, 111, 112 Chúa dùng lời của Ngài để soi sáng cho đường lối cho người công bình giữa thế gian tối tăm này. Nếu không có ánh sáng này thì chúng ta không khác gì người mù lòa thuộc linh. Ngay khi có ánh sáng của chân lí nhưng nếu chúng ta không vâng lời thì nó cũng không có ích gì. Chúng ta cũng cần có thái độ giống như trước giả Thi Thiên trong việc hết lòng làm theo ý Chúa.

C. 97, 103 Trước giả Thi Thiên bày tỏ lòng yêu mến Lời Chúa sâu sắc của mình đến mức ông suy gẫm lời đó ngày đêm. Lời Chúa ngọt hơn mật nên ông không thể ngừng ăn nuốt lời đó. Điều này cũng bởi ông kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa với mình trong khi suy gẫm cách kĩ lưỡng và hết lòng làm theo. Hãy xin Chúa ban cho bạn niềm vui trong việc suy gẫm Lời Ngài.

C. 98-100 Nếu cứ tiếp tục đọc, suy gẫm và làm theo Lời Chúa thì chúng ta sẽ có được sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan đến từ việc nhận biết Chúa là cách duy nhất để thắng hơn triết lí ích kỉ và thấp kém của trần gian. Kinh nghiệm có được từ sự suy gẫm và làm theo Lời Chúa sẽ đem lại cho bạn sự hiểu biết vượt trội hơn những sự hiểu biết của thế gian này. Đừng khoác lác về những kinh nghiệm thuộc linh của mình, nhưng hãy tra xét xem mình có sở hữu sự khôn ngoan thật đến từ việc suy gẫm và làm theo Lời Chúa không.

C. 101, 104 Khôn ngoan có được từ sự suy gẫm và làm theo Lời Chúa giúp chúng ta giữ mình khỏi con đường kẻ ác và ghét lối sai trật. Đó là vì tình yêu và sự khôn ngoan mà Chúa đã dạy, giúp chúng ta không vui với điều không công bình. Lời Chúa mà bạn suy gẫm đã giúp bạn tránh khỏi điều gì ngày hôm nay?

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin giúp con yêu mến Lời Chúa như yêu chính mình Ngài. 

Bình Luận:

You may also like