Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Nắm Lấy Hứa Ngôn Của Chúa

Ngày 26 – Nắm Lấy Hứa Ngôn Của Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 119:81-96

81 Linh hồn con mòn mỏi vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa;

Con hy vọng nơi lời Ngài.

82 Mắt con hao mòn vì mong ước lời Chúa;

Con tự nhủ: “Đến bao giờ Ngài mới an ủi con?”

83 Vì con trở thành như bầu da bị khói bám đen,

Nhưng con không quên các luật lệ Chúa.

84 Đầy tớ Chúa phải chịu đựng cho đến bao giờ?

Chừng nào Chúa mới trừng phạt những kẻ bắt bớ con?

85 Kẻ kiêu ngạo đã đào hầm hại con,

Là điều không theo luật pháp của Chúa.

86 Các điều răn Chúa là thành tín;

Xin Chúa giúp đỡ con vì người ta vu khống để bắt bớ con.

87 Thiếu chút nữa chúng tiêu diệt con khỏi mặt đất.

Nhưng con không lìa bỏ kỷ cương của Chúa.

88 Xin làm cho con được sống theo lòng nhân từ của Chúa,

Thì con sẽ tuân giữ chứng ước từ miệng Chúa.

89 Lạy Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập

Đời đời trên trời.

90 Sự thành tín Chúa trường tồn từ đời nầy qua đời kia.

Chúa đã lập quả đất và nó luôn vững bền.

91 Theo phán quyết của Chúa, các điều đó còn đứng vững đến hôm nay,

Vì muôn vật đều là đầy tớ Ngài.

92 Nếu luật pháp Chúa không phải là điều con yêu thích

Thì con đã bị tiêu diệt trong cơn hoạn nạn rồi.

93 Con chẳng hề quên kỷ cương của Chúa

Vì nhờ đó, Chúa làm cho con được sống.

94 Con thuộc về Chúa, xin cứu con

Vì con tìm kiếm kỷ cương của Ngài.

95 Kẻ ác rình rập để giết con,

Nhưng con chú tâm vào các chứng ước Chúa.

96 Con đã thấy mọi vật toàn hảo đều có điểm tận cùng,

Nhưng luật pháp Chúa là vô cùng vô tận.

SUY GẪM:

C. 89-91, 96 Mọi tạo vật phải vâng theo Đấng tạo hóa mình. Đó là bằng chứng về sự thành tín đời đời của Chúa. Trước giả Thi Thiên nhìn thấy công việc tay Chúa làm khi Ngài tạo dựng nên cuộc đời của ông. Ông xưng nhận rằng Lời Chúa tạo dựng nên muôn vật mà con người không thể hiểu được. Đó là một sự mầu nhiệm lớn. Bạn có dâng cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời như thế không?

C. 81-88 Kẻ kiêu ngạo vẫn tiếp tục bắt bớ một cách vô cớ, trước giả Thi Thiên không nhìn thấy sự can thiệp của Chúa nên lòng ông mệt mỏi đến mức sắp chết. Ông nói rằng mình như bầu da bị khói bám đen vô dụng và xấu xí. Mặc dù sẽ có lúc mòn mỏi, nhưng những ai tin cậy nơi Chúa sẽ được hưởng lời hứa của Ngài. Ngay cả khi sắp tàn hơi kiệt sức, trước giả Thi Thiên vẫn cầu xin Đức Chúa Trời thành tín cứu mình khỏi hoạn nạn. Khi chờ đợi lời hứa của Chúa, ông kêu khóc “Đầy tớ Chúa phải chịu đựng cho đến bao giờ?”. Ông cũng buộc tội những kẻ làm ác. Đây không phải là lời cầu nguyện vô tín hay phàn nàn, nhưng là dấu hiệu cho thấy rằng ông biết Đức Chúa Trời thấy ông đang ở đâu và ông đang ở gần tiếng của Ngài. Giả bộ cứng rắn trong lúc hoạn nạn không phải là đức tin. Hãy chân thật nói với Chúa điều bạn cảm nhận trong lòng. Đừng bỏ cuộc, nhưng hãy chờ đợi Ngài hành động.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, không có Lời Ngài con không thể sống được dầu chỉ trong một giây phút. Xin giúp con cứ luôn được nghe lời đó. 

Bình Luận:

You may also like