Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Anh Em Còn Bị Ràng Buộc Như Thế Nào?

Ngày 14 – Anh Em Còn Bị Ràng Buộc Như Thế Nào?

by Ban Biên Tập
30 đọc


Cô-lô-se 2:16-23

16 Vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới, hoặc ngày sa-bát, 17 Những điều nầy chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ. 18 Đừng để bị lừa mà mất phần thưởng bởi những kẻ cố làm bộ khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ. Họ dựa vào các sự hiện thấy đặc biệt, bởi tâm trí xác thịt mà kiêu ngạo vô cớ. 19 Họ không liên hệ chặt chẽ với Đầu để nhờ Ngài mà toàn thân được nuôi dưỡng, được kết hợp với nhau bởi những khớp xương, dây liên kết, và tăng trưởng theo ý muốn Đức Chúa Trời.

 20 Nếu anh em đã chết với Đấng Christ, thoát khỏi các thần linh của thế gian, thì tại sao anh em lại vẫn sống như mình còn thuộc về thế gian? Tại sao vẫn thuận phục những luật lệ: 21 “Chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ” 22 khi mà tất cả những thứ ấy đều hư hoại nếu đã dùng đến? Chúng chỉ là những luật lệ và giáo huấn của loài người. 23 Thật những điều ấy, bề ngoài có vẻ khôn ngoan vì thờ lạy theo ý mình, cùng với sự hạ mình và khắc khổ thân thể, nhưng chẳng có giá trị gì trong việc chế ngự dục vọng của xác thịt.

SUY GẪM:

C. 16, 17 Qua sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá và sự phục sinh của Ngài thì luật lệ của Cựu ước đã chấm dứt, và hủy bỏ tất cả những hoài nghi vốn như một cái bóng. Người Do Thái nghiêm khắc giữ luật pháp liên quan đến đồ ăn, lễ hội tôn giáo, lễ Trăng mới, ngày Sa-bát và cố gắng tham dự vào sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời theo cách này. Nhưng đó chỉ là cái bóng của những điều sẽ đến. Chỉ những người sống trong thân thể Đấng Christ mới có thể bước vào đời sống mới mà Ngài đã mở ra.

C. 18, 23 Các giáo sư giả đã ghé qua Hội thánh tại Cô-lô-se lúc đó và nói họ hãy kinh nghiệm sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời bằng cách kiêng ăn, ăn năn và dạy rằng phải thờ lạy các thiên sứ. Mặt ngoài của những hành động này dường như là tốt, nhưng đây chỉ là cách làm cho thỏa những ham muốn của thân thể họ. Có phải bạn không dâng mình cho sự đầy trọn về Phúc âm của Đấng Christ mà lại dâng mình cho những thần linh giả tạo nguỵ trang như Phúc âm?

C. 20-22 Một người là Cơ đốc nhân đã được kết hiệp với Chúa và được báp tem sẽ không phải tiếp tục sống ràng buộc theo những tập tục của thế gian nữa. Đấng Christ đã chết để cứu chúng ta từ địa vị bị trói buộc làm nô lệ của thế gian, nhưng nếu chúng ta vâng theo tập tục đó và sự dạy dỗ của những giả hình thì cũng như chúng ta đang từ chối ân điển của Ngài.

Cầu nguyện  Xin giúp con được mặc lấy Chúa Jêsus Christ, và không hoạch định những việc làm nhằm thoả mãn ước muốn của thân thể mình.

Bình Luận:

You may also like