Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Cây Nho Không Kết Quả

Ngày 22 – Cây Nho Không Kết Quả

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 15:1-8

1 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2 “Hỡi con người, thân cây nho so với các cây khác có gì tốt hơn không? Và nhánh nho so với các cây rừng thì có gì hơn không? 3 Người ta có thể lấy gỗ nó để làm việc gì không? Có dùng làm chốt để treo vật gì được không? 4 Không, nó sẽ bị ném vào lửa để làm củi, và khi lửa đã đốt hai đầu và khúc giữa cũng cháy thì nó còn dùng được vào việc gì? 5 Nầy, khi nó còn nguyên cũng chẳng dùng được vào việc gì huống chi là khi lửa đã thiêu nuốt và nó đã bị đốt cháy, thì còn dùng làm gì được nữa?”

 6 Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: “Như thân cây nho giữa các cây rừng mà Ta lấy làm củi ném vào lửa, thì Ta cũng sẽ phó cư dân Giê-ru-sa-lem như vậy. 7 Ta sẽ hướng mặt Ta chống lại họ. Họ sẽ ra khỏi lửa nhưng lửa sẽ thiêu đốt họ, và khi Ta hướng mặt chống lại họ, thì các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va. 8 Ta sẽ làm đất nầy hoang vu vì họ đã phản bội Ta,” Chúa Giê-hô-va phán vậy.

SUY GẪM:

Những ai phạm tội sẽ bị đoán xét không nhân từ, dù họ là những người được chọn (c.8). So sánh với các nước láng giềng thì Y-sơ-ra-ên là một quốc gia vô cùng nhỏ. Nếu so sánh thân của cây nho với cây sồi hay cây bá hương thì nó hoàn toàn không có giá trị gì vì quá nhỏ bé. Hơn nữa, thân cây lại bị cháy một nửa trong suốt thời trị vì của Giê-hô-gia-kim (năm 605 TCN) và thời trị vì của Giê-hô-gia-kin (năm 597 TCN) lại càng vô dụng. Chúng cần được ném vào lo và bị cháy ra tro (c.7). Nếu từ xưa những người chủ vườn không đợi cây sinh những trái tốt thì cây nho chẳng giá trị để lấy gỗ hay thậm chí để đốt, cây nho phải sinh trái nho không thì vô dụng. Bạn có nghĩ rằng bởi được chọn nên không cần bận tâm về tội lỗi mà bạn đang phạm không?

C. 2-5 Ê-xê-chi-ên ví cây nho với mọi cây khác ở trong rừng và hỏi bốn câu hỏi, sau đó chúng được sáng tỏ. Cây nho không thể sinh gỗ (c.2), không thể dùng để làm đồ đạc hay công cụ (c.3) và thậm chí là làm cái chốt để treo vật gì đó cũng không được (c.3). Tương tự như vậy, Y-sơ-ra-ên đã trở thành một điều gì đó không thể tin cậy hay nương dựa. Nếu Giu-đa là dân tuyển của Chúa mà không thể sinh trái thì họ cũng là những vật vô dụng. Một người tin kính Chúa mà không sống một đời sống thực sự làm vinh hiển danh Ngài thì cũng trở nên vô ích. Hãy tra xét xem bạn có nói rằng mình là người được Chúa chọn nhưng lại không sinh ra trái nào không.

Cầu nguyện  Nguyện con không nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời một cách vô ích nhưng sống một đời sống thật sự làm vinh hiển danh Ngài.

Bình Luận:

You may also like