Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Các Tiên Tri Giả

Ngày 18 – Các Tiên Tri Giả

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 13:1-16

1 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2 “Hỡi con người, hãy nói tiên tri chống lại bọn tiên tri của Y-sơ-ra-ên là những kẻ đang nói tiên tri, và con hãy bảo bọn nói tiên tri theo ý riêng mình rằng: ‘Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va!’ 3 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Khốn cho bọn tiên tri dại dột theo thần riêng mình và không thấy gì cả. 4 Hỡi Y-sơ-ra-ên, bọn tiên tri của ngươi giống như những con cáo ở chốn hoang tàn! 5 Các ngươi chưa đi lên những chỗ sứt mẻ và không sửa lại tường thành cho nhà Y-sơ-ra-ên để nó có thể đứng vững mà chiến đấu trong ngày Đức Giê-hô-va. 6 Chúng đã thấy điều hư không và bói toán dối trá. Chúng nói rằng: “Đức Giê-hô-va có phán”, nhưng Đức Giê-hô-va đã không sai chúng, thế mà chúng mong Ngài làm cho lời chúng nói trở thành sự thật. 7 Chẳng phải các ngươi đã thấy khải tượng hư không và bói toán dối trá khi các ngươi nói rằng: “Đức Giê-hô-va có phán”, mà thật ra Ta chưa hề phán sao?’

8 Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Vì các ngươi nói những lời hư không, thấy những điều dối trá nên Ta chống lại các ngươi,’ Chúa Giê-hô-va phán vậy. 9 Tay Ta sẽ chống lại bọn tiên tri thấy khải tượng hư không, bói toán dối trá. Chúng sẽ không dự vào hội đồng của dân Ta nữa, không được ghi vào sổ nhà Y-sơ-ra-ên nữa, và không bước vào đất của Y-sơ-ra-ên. Bấy giờ, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa Giê-hô-va. 10 Thật vậy, vì chúng lừa dối dân Ta, nói rằng: ‘Bình an’, mà chẳng có bình an gì cả. Khi có ai xây tường, thì nầy, chúng trét vôi trắng lên! 11 Hãy nói với bọn trét vôi trắng đó rằng tường ấy sẽ sụp đổ. Mưa to sẽ đến. Hỡi mưa đá lớn, ngươi sẽ sa xuống và gió bão sẽ xé rách tường ấy! 12 Khi tường đổ xuống, chẳng phải người ta hỏi các ngươi rằng: ‘Vôi mà các ngươi đã trét trên tường bây giờ ở đâu rồi?’ 13 Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán: ‘Trong cơn giận, Ta sẽ khiến gió bão xé rách nó; trong cơn thịnh nộ, Ta sai mưa lũ đến; và trong cơn giận dữ, Ta giáng mưa đá lớn hủy diệt nó. 14 Ta sẽ phá đổ bức tường mà các ngươi đã trét vôi trắng lên, hạ nó sát đất đến nỗi chỉ còn trơ trọi cái nền của tường. Khi tường đổ xuống, các ngươi sẽ bị tiêu diệt trong đó và biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va. 15 Ta sẽ trút hết cơn giận trên tường và kẻ trét vôi trắng trên nó. Ta sẽ nói với các ngươi rằng: “Tường chẳng còn nữa, những kẻ trét vôi cũng vậy. 16 Họ là các kẻ tiên tri của Y-sơ-ra-ên đã nói tiên tri về Giê-ru-sa-lem và thấy khải tượng bình an cho thành ấy mà không có bình an gì cả, Chúa Giê-hô-va phán vậy.”’

SUY GẪM:

C. 8, 9, 13-15 Đức Chúa Trời phơi bày sự dối trá và lừa gạt của các tiên tri giả. Họ đã lừa gạt tất cả mọi người, nói rằng mọi việc đều bình an (c.10). Lời tiên tri của họ giống như những tòa nhà được xây cất một cách tồi tàn, chỉ trát vữa để trình diện cứ như thể là bên trong chắc chắn lắm! Nhưng Chúa sẽ phơi bày sự thật của các tiên tri giả này (c.14). Họ sẽ bị loại khỏi vòng dân sự của Chúa. Bạn có nói sự thật ngay cả khi không nhận được sự yêu mến của tất cả mọi người không?

C. 2-4 Các tiên tri giả không nói những khải tượng từ Chúa mà nói những điều từ trong lòng họ, như thế là dối trá. Họ đã không dạy người khác lời của Đức Chúa Trời mà dạy từ chính sự hiểu biết con người của mình. Thậm chí ngày nay, có nhiều các giáo sư, mục sư dạy dỗ từ sự hiểu biết và truyền thống loài người. Mọi người đều phải có trách nhiệm về Lời Chúa khi bị rơi vào sự cám dỗ này, cho nên họ phải luôn luôn tỉnh thức. Bầy chiên phải dâng lời cầu nguyện trong sự yêu thương để giúp những người lãnh đạo có thể dạy những điều thiết yếu của Lời Đức Chúa Trời. Hơn nữa, các tiên tri giả giống như bầy sói chuyên đi hủy diệt. Chúng tìm kiếm đồ ăn; chúng tham lam và vô lương tâm. Chúng ta hãy giúp đỡ những người lãnh đạo đang phục vụ Hội thánh và cộng đồng cơ đốc bằng việc cầu nguyện cho họ sẽ không bị cám dỗ trong giáo lý riêng của mình.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, nguyện cho những người luôn bóp méo sự thật và tạo ra những những tín ngưỡng dối trá không còn nữa.

Bình Luận:

You may also like