Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 02 – Quyền Năng Của Đức Chúa Trời

Ngày 02 – Quyền Năng Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 1:15-28

15 Khi tôi nhìn các sinh vật ấy, tôi thấy trên đất có một bánh xe ở bên cạnh các sinh vật ấy, mỗi sinh vật bốn mặt đều có một bánh xe. 16 Hình dạng và cấu trúc những bánh xe ấy giống như bích ngọc lấp lánh; tất cả bốn bánh đều giống nhau; hình dạng và cấu trúc như là bánh xe lồng trong bánh xe. 17 Khi đi thì chúng đi theo bốn hướng và không quay lại khi đi. 18 Các vành bánh xe cao, trông đáng sợ và cả bốn vành bánh xe của các sinh vật đều đầy những mắt. 19 Khi các sinh vật đi, thì các bánh xe ấy cũng đi bên cạnh; và khi các sinh vật cất lên khỏi đất, thì các bánh xe cũng cất lên như vậy. 20 Thần muốn đi đâu thì các sinh vật đi đó, và các bánh xe cũng cất lên cùng các sinh vật vì thần của các sinh vật đó ở trong các bánh xe. 21 Khi các sinh vật đi, thì chúng cũng đi; khi các sinh vật dừng, thì chúng cũng dừng; và khi các sinh vật cất lên khỏi đất, thì các bánh xe cùng cất lên với chúng, vì thần của sinh vật ở trong các bánh xe.

 22 Trên các đầu của sinh vật có một vòm chiếu sáng như thủy tinh dễ sợ trải ra trên đầu chúng. 23 Dưới vòm đó, các cánh của chúng giương thẳng ra, cái nầy tiếp giáp cái kia. Mỗi sinh vật ấy đều có hai cánh che thân thể mình. 24 Khi đi tới, tôi nghe tiếng của những cánh chúng như tiếng nước chảy ầm ầm, như tiếng của Đấng Toàn Năng, tiếng ồn ào của một đoàn quân vậy. Khi chúng dừng lại thì cánh rủ xuống. 25 Lúc chúng dừng lại và rủ cánh xuống thì từ nơi vòm trên đầu có tiếng vang ra.

 26 Trên vòm phía trên đầu các sinh vật có cái gì tựa như cái ngai bằng bích ngọc, và trên ngai ấy có cái gì giống như hình người. 27 Tôi thấy từ thắt lưng của người ấy trở lên giống như đồng bóng loáng, sáng rực như hình ngọn lửa, và từ thắt lưng của người ấy trở xuống, tôi thấy như hình ngọn lửa sáng rực chung quanh. 28 Ánh sáng mà tôi thấy chung quanh đó giống như ánh sáng của cầu vồng trong mây vào ngày mưa. Đó là hình ảnh vinh quang của Đức Giê-hô-va.

Khi thấy vậy, tôi liền sấp mặt xuống đất và nghe tiếng đang phán với tôi.

SUY GẪM:

C. 17, 18 Ngài quan phòng mọi tạo vật. Bốn sinh vật với nhiều mắt là biểu tượng của Đức Chúa Trời toàn tri, toàn tại; là Đấng nhìn thấu vạn vật trên đất. Ngài nhìn thấy và biết mọi điều, không điều gì có thể giấu kín khỏi mắt Ngài. Những kẻ ác không có cách gì để có thể tránh được sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải kính sợ Chúa, Đấng nhìn biết chúng ta; và hãy xây bỏ con đường tội lỗi để sống một đời sống thánh khiết. Bạn có nhận biết rằng Đức Chúa Trời luôn nhìn thấu mình không?  

C. 26-28 Ngài đầy dẫy sự nhân từ và thương xót. Bởi vinh quang và sự sáng láng nơi Ngài, chúng ta không dám nhìn vinh hiển Ngài bằng con mắt của chính mình. Đồng bóng loáng (c.27) cho thấy sự trừng phạt tội lỗi đến từ nơi Đức Chúa Trời thánh khiết. Ngay cả giữa cơn đoán phạt, chúng ta vẫn nhìn thấy biểu hiện (c.18:31, 32) của tấm lòng thương xót, lời hứa và thành tín nơi Đức Chúa Trời trong hình ảnh cầu vồng (c.28). Hãy cùng suy gẫm về Đức Chúa Trời, Đấng vinh hiển ngự đến qua ánh sáng của cầu vồng trên mây vào ngày mưa. Chúa không vui khi nhìn thấy những tội nhân chết mất, nhưng muốn họ ăn năn lần nữa, lần nữa và trở lại cùng Ngài. Càng kinh nghiệm được vinh hiển của Ngài, chúng ta càng có thể nếm biết được tình yêu và ân sủng dư dật nơi Ngài. Cũng một lẽ ấy, nếu nhìn biết sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhận ra sự nghiêm trọng của tội lỗi mình. Bạn đang kinh nghiệm như thế nào về sự vinh quang của Đức Chúa Trời mỗi ngày? Là một người nhìn biết vinh quang Ngài, bạn có sự thờ phượng thật và tấm lòng khiêm nhường hơn không?

Cu nguyn  Ngài có quyn t tr vn vt trên trái đt. Là mt ngưi đã gp Chúa vinh hin, Đng cao trng đáng đưc tôn th, xin giúp con sng là mt ngưi th phưng khiêm nhưng. 

Bình Luận:

You may also like