Home Dưỡng Linh Đang Khi Bạn Chờ Đợi, Chúa Vẫn Hành Động

Đang Khi Bạn Chờ Đợi, Chúa Vẫn Hành Động

by Rick Warren
30 đọc

“Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.” (Mi-chê 7:7)

Kinh Thánh nêu rõ trong đời sống chúng ta có nhiều thời kỳ. “Chờ đợi” là một trong những thời kỳ được Chúa nhắc đi nhắc lại.

Đang khi bạn chờ đợi, Chúa vẫn hành động. Đừng nghĩ rằng thời kỳ chờ đợi là lúc Chúa ngưng hành động. Ngài chỉ đang dắt bạn đi qua thời kỳ đó, vì Ngài muốn có thời gian tác động trên hoàn cảnh của bạn với mục đích đem điều tốt nhất đến cho bạn.

Đời sống bạn sẽ có rất nhiều lúc phải chờ đợi. Vì vậy nếu bạn không biết làm sao để tin cậy Chúa trong hoàn cảnh đó, thì bạn sẽ sống thiếu tin cậy Chúa suốt phần lớn cuộc đời mình.

Chúa không bao giờ vội vàng. Ngài hằng có đời đời! Ngài vẫn đang theo dõi. Ngài vẫn đang hành động. Ngài đang xem thử bạn tin cậy Ngài ‘khi nào’, và ‘ra sao’ trong thời gian chờ đợi. Bạn thắc mắc: “Cho đến khi nào đây, thưa Chúa? Bao giờ việc đó mới xảy ra?”  Chúa trả lời: “Con có thể tin là Ta sẽ lo liệu việc này cho con.”

Chúng ta luôn gặp khó khăn trong việc chờ đợi vì bản chất tự nhiên của con người và văn hóa luôn rót vào tai bạn những lời này: “Đừng chờ! Hãy giải quyết càng nhanh càng tốt.”

Đó là cách giải quyết theo văn hóa chúng ta, nhưng nó đi ngược lại với phước hạnh Chúa ban trên đời sống. Vì phước hạnh từ Chúa đến với chúng ta qua thời gian chờ đợi này.  Truyền đạo 3:11 chép: “Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó.”

Có lẽ bạn đang trong thời gian chờ đợi. Có thể là chờ kết thúc niên học. Có thể là chờ một người đàn ông, hoặc người đàn bà nào đó bước vào cuộc đời mình. Có thể là chờ tiến tới hôn nhân. Có thể là chờ đứa con chào đời. Và có thể bạn thất vọng vì sự việc diễn tiến quá chậm. Không ai trong chúng ta tránh khỏi điều đó.

Có một lời hứa trong Kinh Thánh không những cho biết Đức Chúa Trời đang hành động mà còn mô tả cách Ngài hành động nữa. Bạn cần nắm lấy lời hứa đó khi bạn trong thời gian chờ đợi: “Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!” (Ê-sai 60:22)

Đó là cách Đức Chúa Trời hành động khi Ngài sai Chúa Jesus xuống trần gian lần thứ nhất. Nhân loại đã phải chờ đợi đến hàng ngàn năm. Và rồi đúng thời điểm, Chúa Jesus đã đến.

Chúng ta đã chờ đợi Chúa tái lâm suốt hơn 2,000 năm rồi. Khi nào Ngài mới đến? – Đúng thời điểm Đức Chúa Trời đã định, Ngài sẽ đến.

Bạn cần áp dụng bài học này trong khi bạn chờ đợi, và nhớ rằng trì hoãn không phải là từ chối. Bạn nghĩ là Đức Chúa Trời nói “Không”, nhưng có lẽ Ngài chỉ nói “Chưa. Con vẫn tiếp tục tin cậy Ta trong điều này chứ?”

“Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta” (Mi-chê 7:7).

Đó là loại đức tin được Chúa chúc phước.

Nguồn: Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like