Home Thánh Kinh Hàng Ngày Thi Thiên 37: Thời điểm của Đức Chúa Trời luôn hoàn hảo

Thi Thiên 37: Thời điểm của Đức Chúa Trời luôn hoàn hảo

by Crosswalk.com
30 đọc

“Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.” – Thi-thiên 37:4

Đã bao giờ bạn cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện xin Chúa cất đi hoặc thay đổi một tình huống trong đời sống mình và mãi không có điều gì xảy ra chưa?

Tôi đã từng được trải nghiệm điều này. Đôi khi thật khó để hiểu được cách nhìn của Đức Chúa Trời về mọi sự. Ngài nhìn đời sống của chúng ta thực sự khác với cách chúng ta vẫn nhìn. Chúng ta quá nóng vội, coi nhẹ những hoạn nạn và áp lực với xã hội. Chúng ta chỉ muốn những gì bản thân ham muốn, rồi lảng tránh những điều khiến chúng ta không thích thú, và hay lo lắng về những điều không cần thiết.

Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời vô cùng cá nhân. Sự dạy dỗ của Ngài cũng vô cùng cá nhân và Ngài là Cha chúng ta. Đối với những ai đã có con, điều này sẽ trở nên dễ hiểu hơn một chút. Là những bậc cha mẹ, chúng ta nhìn vượt trên những gì, mà ở một thời điểm nào đó, con cái chúng ta nghĩ rằng chúng cần cái này hoặc cái kia. Chúng ta sẽ nhìn rộng hơn về cuộc đời chúng, nghĩ xa hơn và lên kế hoạch tùy theo đó. Và Đức Chúa Trời cũng vậy! Đức tin của chúng ta thường bị lung lay, là do chúng ta chỉ nhìn thấy 12 inh của một cái màn hình trong tổng 180 inh thôi.

Đức Chúa Trời biết chúng ta cần gì. Ngài biết Ngài muốn chúng ta phát triển tính cách của bản thân như thế nào. Và giống như bất kể một người cha/mẹ nào có nhiều con, những gì Ngài đặt cho bạn sẽ không giống như những gì Ngài đặt cho tôi. Cách Ngài ban cho chúng ta cũng không giống nhau. Đức tin của chúng ta phát triển như thế nào, thậm chí cả thời điểm của Ngài cho những câu trả lời của chúng ta ra sao, cũng không giống nhau. Nhưng hãy tin rằng thời điểm của Đức Chúa Trời luôn hoàn hảo. Chỉ cần chúng ta bền lòng trông đợi Ngài.

Ngày hôm nay, dù bạn đang cầu xin hoặc chờ đợi điều gì, dù là rất lâu rồi mà chưa thấy Chúa trả lời, hãy bền lòng cầu hỏi ý muốn của Ngài là gì trên cuộc đời bạn với lời cầu nguyện dưới đây:

“Thưa Cha,

Ngài thật vĩ đại, hoàn hảo và xứng đáng được chúc tụng đời đời. Cảm ơn Ngài vì tình yêu hoàn hảo Ngài dành cho con dù con chẳng là gì hết. Lời Ngài phán với con rằng “Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước” (Thi-thiên 37:4), điều này không có nghĩa là Ngài sẽ ban cho con mọi điều ngay khi con cầu xin. Nhưng Chúa muốn con vui mừng trong sự trông cậy, thì Ngài sẽ đổ đầy lòng con với những ước ao mà Ngài muốn ban cho con.

Cha ơi, mỗi khi con đến với Ngài trong sự cầu nguyện, xin hãy gây dựng đức tin của con vững vàng hơn. Khi con tuyệt vọng đến mức không nghe thấy tiếng Ngài phán, xin giúp con xét lại xem điều con cầu xin chỉ là điều con muốn hay là điều con thực sự cần.

Khi con hoảng sợ, xin giúp dừng lại và nhìn xem liệu đây có phải là một cuộc khủng hoảng thực sự hay chỉ là sự khó chịu. Khi những lời cầu xin của con chưa được đáp lời, hãy giúp con tìm cầu ý muốn Ngài, để con không nóng vội nhưng thực sự khao khát để chờ đợi ý muốn của Ngài được thành trên đời sống con. Khi con kiệt quệ và mệt mỏi trong sự chờ đợi, xin nhắc nhở con rằng thời điểm của Ngài là hoàn hảo nhất. Cho đến khi Ngài đáp lời và dù đó không phải là điều con muốn, xin giúp con thỏa lòng và tin cậy rằng tất cả mọi sự Ngài làm đều tốt cho con.

Xin mở mắt con để con nhìn theo cách nhìn của Ngài và thuận phục trọn vẹn những ý muốn tốt lành của Ngài. Xin hãy thay đổi cách suy nghĩ của con và khiến con trở nên giống Ngài hơn. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã hằng chăm sóc con cách trọn vẹn nhất, dù nhiều lúc con không hiểu được ý định của Ngài. Tạ ơn Cha con cầu nguyện.

Trong danh Chúa Giê-xu, Amen.

—————–

Hê-bơ-rơ 11:1 “Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”

2 Cô-rinh-tô 5:7 “Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like