Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Lời Bào Chữa Của Phao-Lô

Ngày 16 – Lời Bào Chữa Của Phao-Lô

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 26:1-18

1 Vua Ạc-ríp-ba bảo Phao-lô: “Nhà ngươi được phép tự biện hộ!” Vậy, Phao-lô đưa tay lên rồi tự bào chữa:

2 “Tâu vua Ạc-ríp-ba!

Tôi lấy làm may mắn được hầu tòa bệ hạ hôm nay để tự biện hộ về những điều người Do Thái tố cáo tôi, 3 đặc biệt nhất vì bệ hạ đã quen thuộc cả phong tục, tập quán lẫn những cuộc tranh chấp của người Do Thái. Vì thế, kính xin bệ hạ kiên nhẫn nghe tôi trình bày.

4 Người Do Thái đều biết rõ nếp sống tôi từ thời thơ ấu. Họ biết từ ban đầu tôi đã sinh hoạt cách nào tại quê hương cũng như tại Giê-ru-sa-lem. 5 Họ đã biết tôi từ lâu và có thể làm chứng là tôi đã hành xử đúng với cung cách người Pha-ri-si, là phái nghiêm khắc nhất của tôn giáo chúng tôi. 6 Bây giờ, chính vì niềm hy vọng nơi lời hứa của Đức Chúa Trời với tổ tiên tôi mà hôm nay tôi phải bị xét xử. 7 Lời hứa ấy cả mười hai chi tộc chúng tôi đều hy vọng được hưởng trong khi sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời ngày đêm. Muôn tâu, chính vì niềm hy vọng ấy mà tôi đang bị người Do Thái tố cáo! 8 Tại sao trong quý vị có người cho rằng việc Đức Chúa Trời khiến người chết sống lại là điều không thể nào tin được?

9 Chính tôi đã từng nghĩ rằng phải tìm đủ cách chống lại Danh Giê-su ở Na-xa-rét. 10 Đó là điều tôi đã thi hành tại Giê-ru-sa-lem. Được các thượng tế ủy quyền, tôi đã bắt bớ nhiều người thánh, tống giam họ vào ngục; và khi họ bị kết án xử tử thì tôi cũng tán thành. 11 Nhiều phen tôi đi khắp các hội đường để trừng phạt họ, cố gắng ép buộc họ nói phạm thượng. Tôi căm giận họ đến nỗi đi ra tận các thành phố ngoại quốc để bắt bớ họ.

12 Chính vì mục đích ấy, sau khi được các thượng tế ủy quyền và cho phép, tôi đi lên Đa-mách. 13 Trên đường đi, vào lúc giữa trưa, muôn tâu, tôi bỗng thấy ánh sáng từ trời, sáng hơn cả mặt trời, ánh sáng chiếu xuống chung quanh tôi và các bạn đồng hành. 14 Tất cả chúng tôi đều ngã nhào xuống đất. Tôi nghe một tiếng phán cùng tôi bằng ngôn ngữ Hy Bá: ‘Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bức hại Ta? Đá vào gậy nhọn thì phải chịu đau đớn!’ 15 Tôi hỏi: ‘Lạy Chúa, Ngài là ai?’

Chúa đáp: ‘Ta là Giê-su mà ngươi đang bức hại! 16 Nhưng hãy ngồi dậy, đứng lên! Ta xuất hiện gặp con nhằm mục đích lập con làm đầy tớ và nhân chứng về những điều con thấy nơi Ta cùng những điều Ta sẽ tỏ cho con sau này. 17 Ta sẽ giải cứu con khỏi người Do Thái và các dân tộc ngoại quốc mà Ta sai con đến 18 để mở mắt họ, dìu dắt họ từ tối tăm quay về ánh sáng, từ quyền lực của Sa-tan trở lại với Đức Chúa Trời, và nhờ tin Ta họ được tha tội và hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ.’

SUY GẪM:

C. 15-18 Đức Chúa Trời khiến Phao-lô, người đã bắt bớ Ngài trở thành một chứng nhân cho Ngài. Qua Phao-lô, Đức Chúa Trời mở mắt cho dân Y-sơ-ra-ên và dân ngoại từ bóng tối thành ra ánh sáng, gọi chúng ta ra khỏi quyền lực của Sa-tan và đặt dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời, ban cho chúng ta sự tha tội và sống đời sống đức tin. Dù sống như thế nào trong quá khứ, nhưng nếu Đức Chúa Trời nắm giữ đời sống chúng ta, chúng ta sẽ nhận một sứ mạng cao quý vĩ đại hơn thế gian này. Bạn có đang sống như một đầy tớ trung tín của Chúa không?

C. 9-12 Khi Phao-lô không biết Chúa Giê-su là Đấng sống lại, ông đã đi nhiều nơi và bắt bớ những ai tin Ngài. Ông đã cởi mở bày tỏ sự hổ thẹn của mình trong quá khứ khi ông còn dự phần trong việc giết hại các tín hữu. Để vượt qua quá khứ của mình, chúng ta phải gặp gỡ Chúa, Đấng ban cho chúng ta cuộc đời mới và một tương lai vinh quang.

C. 14 Lòng nhiệt thành của Phao-lô khiến ông đi một chặng đường dài đến Đa-mách để bắt các Cơ đốc nhân đã trở nên một việc ngu dại và vô ích. Có việc nào bạn đang làm khiến bạn có thể bị Ngài quở trách không?

Cầu nguyện  Xin giúp con ngưng làm những công việc vô ích và sử dụng chúng con trong việc mở mắt hi vọng.

Bình Luận:

You may also like