Đói

by Ban Biên Tập
30 đọc

    Có bao nhiêu lần bạn bước tới cái tủ lạnh, mở cửa và đứng đó suy nghĩ, “Biết là mình muốn một thứ gì đó. Mình đang đói, nhưng chỉ không biết muốn gì đây?” Khi bộ óc không thể hiểu được cơ thể mình muốn ăn gì thì dù bạn có tọng vật gì vào trong miệng, có lẽ bạn vẫn không thấy thoả mãn.

    Cơn đói nơi thân xác là sự trống rỗng trong dạ dày. Cơn đói thuộc địa hạt tâm linh là điều trống rỗng của linh hồn. Trong Kinh-thánh II Các vua 4:38, chúng ta đọc ra: “Ê-li-sê trở về Ghinh-ganh gặp lúc trong xứ có nạn đói.” Vùng có nạn đói là chỗ không có thực phẩm hay là rất khó để tìm thấy thức ăn. Cơn đói thật trong xứ Ghinh-ganh đã không là việc đói của thực phẩm nhưng là một nạn đói của sự thờ phượng thật với Thiên Chúa. Họ đã rời bỏ một Đức Chúa Trời có thật để đi tôn thờ các thần tượng. Điều thỏa hiệp tâm linh đã giắt tới cơn đói tâm linh. Tôn giáo sẽ luôn luôn làm cho bạn đói.

     Người ta ngày nay bị đói tâm linh. Cho dù họ đi đến nhà thờ, đọc Kinh-thánh, hát những bài ca, và tham dự trong nhiều hoạt động tôn giáo. Họ dường như kém vui, yếu kém trong năng quyền và ít có sự chiến thắng. Không phải là chúng ta không tin Thiên Chúa hay Kinh-thánh. Cũng chẳng phải chúng ta không tin Chúa Giê-su. Nhưng do chúng ta đã để cho tôn giáo hủy hoại mối quan hệ của chúng ta. Linh hồn của chúng ta bị trống rỗng và để thỏa mãn cơn đói chúng ta chạy từ chỗ nhóm “ăn nhanh” này đến chỗ nhóm khác. Chúng ta đã tạo ra “đường lái xe để đặt hàng Cơ-đốc giáo.”

    Chúa Giê-su nói, “Ta là Bánh của sự sống, ai đến cùng Ta sẽ chẳng bao giờ đói” (Giăng 6:35). Nếu muốn có một giải pháp thật sự cho cơn đói tâm linh, bạn phải tìm kiếm Ngài bằng tấm lòng, không phải là nghi thức tôn giáo. Có Giê-su ngự trong lòng là cốt yếu, như Chúa đã nói, “Ta là Con Đường, Chân Lý, và Sự Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được.”  (Giăng 14:6)

Theo T. Evan (dch)

Bài vở góp ý và cộng tác xin gửi về tintuc@hoithanh.com.

Bình Luận:

You may also like